Випуск № 4/2014 (30)

Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 1-96
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 5-15
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.005
С. В. Кружиліна, І. Й. Великопольський, О. В. Діденко
Макрозообентос гірських річок Закарпаття як кормова база для риб-бентофагів та індикатор сапробності

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 16-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.016
І. Ю. Бузевич, Н. Ю. Рубцова, Р. В. Шевченко, П. П. Долгопол, В. Д. Соломатіна
Стан іхтіофауни затоки Київського водосховища, яка експлуатується в режимі товарного рибного господарства

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 26-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.026
А. І. Дворецький, О. Ю. Зайченко, Л. А. Байдак, А. С. Кириленко
Самоочищення Дніпровського водосховища як провідний чинник формування екологічно безпечного середовища існування риб

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 37-57
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.037
О. Б. Назаров, І. І. Грициняк
Застосування дзеркального способу розкрою сіткоматеріалів при побудові закидного озерного неводу

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 58-69
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.058
П. В. Шекк
Оптимальні, критичні і порогові значення насичення води киснем для кефалевих (Mugilidae) та камбалових (Pleuronectidae) риб в онтогенезі

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 70-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.070
Н. П. Колісник, І. А. Особа, І. І. Грициняк
Аналіз окремих біологічних особливостей амурського сазана (Cyprinus carpio haematopterus), відтвореного із використанням кріоконсервованої сперми

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 78-85
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.078
О. В. Дерень
Вплив згодовування преміксу ВМА і кормових дріжджів на продуктивні характеристики та гематохімічні показники крові дволіток коропа (Cyprinus carpio)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 86-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.086
Ю. М. Забитівський, С. В. Юрчак, Л. Й. Бобеляк, І. І. Гевкан
Вплив ліпосомального препарату з вітамінів A, E та мікроелементів Zn, Se, I на фізіологічний стан плідників коропа (Cyprinus carpio) у переднерестовий період

ЮВІЛЕЇ

pdf35До 50-річчя від дня народження Світлани Володимирівни Кружиліної