Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 86-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.086
УДК 639.3:661.47:57.022

pdf35

ВПЛИВ ЛІПОСОМАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ З ВІТАМІНІВ A, E ТА МІКРОЕЛЕМЕНТІВ Zn, Se, I НА ФІЗІОЛОГІЧНИЙ СТАН ПЛІДНИКІВ КОРОПА (CYPRINUS CARPIO) У ПЕРЕДНЕРЕСТОВИЙ ПЕРІОД

Ю. М. Забитівський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
С. В. Юрчак, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
Л. Й. Бобеляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція ІРГ НААН, смт Великий Любінь
І. І. Гевкан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут біології тварин НААН, м. Львів

Мета. Оцінка фізіолого-біохімічного статусу організму плідників коропа, яким в переднерестовий період згодовували з комбікормами ліпосомальний препарат з вітамінів А, Е та органічними сполуками мікроелементів Zn, Se, I.

Методика. У 30-денний переднерестовий період дослідна група плідників коропа в складі корму отримувала комплексний ліпосомальний препарат до складу якого входили: вітамін А в розрахунку 5000 і.о./кг, вітамін Е – 10 мг/кг, Zn – 15 мг/кг (глутамат цинку), Se – 0,3 мг/кг (комерційний препарат «Sel-Plex»), I – 5 мг/кг (експериментальний препарат «Ліпойод») та фосфоліпід соняшниковий – 100 мг/кг. Утворення ліпосомальної емульсії проводили на ультразвуковому диспергаторі за частоти 35 Гц. Визначення активності ALT, AST, ALP, Chol, Ck, вмісту холестеролу, сечовини, креатиніну, сечової кислоти, загального білка, альбуміну та глюкози у сироватці крові проводили на біохімічному аналізаторі Cobas Mira з використанням тест-систем.

Результати. Виявлено позитивний вплив ліпосомального препарату на щільність мембран клітин органів, зокрема гепатопанкреасу та нирок, що виражається зниженням активності ALT у сироватці крові плідників коропа. Вірогідне підвищення активності ALP у 1,9 рази (p<0,05) вказує на зростання інтенсивності обміну фосфорної кислоти, що пов’язано з процесами накопичення фосфору в ікрі. Ліпосомальний препарат впливає на зменшення в крові вмісту сечової кислоти у 16 разів відносно контрольної групи риб, що вказує на інтенсифікацію білкового обміну.

Наукова новизна. Вперше досліджено дію ліпосомального преперату з вітамінами А, Е та мікроелементами Zn, Se та I на органічній основі, який згодовували плідникам коропа в переднерестовий період на фізіолого-біохімічні показники сироватки крові.

Практична значимість. Результати роботи можуть використовуватися у племінних рибницьких центрах та повносистемних фермерських господарствах для збалансування переднерестової годівлі плідників.

Ключові слова: плідники коропа (Cyprinus carpio), переднерестовий період, ліпосомальний препарат, вітаміни А, Е, мікроелементи, Zn, Se, I, ензими, сироватка крові.

ЛІТЕРАТУРА

1. Одум Ю. Основы экологии / Одум Ю. — М. : Мир, 1975. — 740 с.
2. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 1. / [под ред. С. Б. Макарова]. — М. : Изд-во «Агропромиздат», 1986.— 261 с.
3. Кошелев Б. В. Экология размножения рыб / Кошелев Б. В. — М. : Наука, 1984. —309 с.
4. Izquierdo M. S. Effect of broodstock nutrition on reproductive performance of fish / M. S. Izquierdo, H. Fernandez-Palacios, A. G. Tacon // Reproductive Biotechnology in Finfish Aquaculture. — 2001. — P. 25—42. http://dx.doi.org/10.1016/s0044-8486(01)00581-6
5. Шерело А. Г. Динаміка вмісту білків та виживаність ембріонів в ранньому онтогенезі коропа / А. Г. Шерело, М. Ю. Євтушенко // Наук. зап. Терноп. нац. ун-ту.— 2014. — № 1(58). — С. 16—21. ― (Сер. Біол.).
6. Желтов Ю. А. Кормление племенных карпов разных возрастов в прудовых хозяйствах / Ю. А. Желтов, А. А. Алексеенко. — К. : Фирма «Инкос», 2006. — 169 с.
7. Владимиров В. И. Зависимость качества эмбрионов и личинок карпа от возраста самок, содержания аминокислот в икре и добавок их в воду в начале развития / В. И. Владимиров // Разнокачественность раннего онтогенеза у рыб. / [под ред. В. И. Владимирова]. — К. : Наукова думка, 1974. —
С. 94—125.
8. Кузнецов Ю. К. Гаметогенез, стадии зрелости и оплодотворения у осетровых и костистых рыб / Кузнецов Ю. К. — Калининград, 1972. — 37 с.
9. Остроумова И. Н. Биологические основы кормления рыб / Остроумова И. Н. — СПб, 2001. — 372 с.
10. Effects of dietary vitamin A on broodstock performance, egg quality, early growth and retinoid nuclear receptor expression in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) S. Fontagne-Dicharry, E. Lataillade, A. Surget [et al.] // Aquaculture. — 2010. — Vol. 303, іss. 1-4. — P. 40—49. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.03.009
11. Haga S. Evaluation of the effects of retinoids and carotenoids on egg quality using a microinjection system/ S. Haga, S. Uji, T. Suzuki // Aquaculture. — 2008. — Vol. 282, іss. 1-4. — P. 111—116. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.06.031
12. Fernandez I. The effect of vitamin A on flatfish development and skeletogenesis: A review / I. Fernandez, E. Gisbert // Aquaculture. — 2011. — Vol. 315, іss. 1-2. — P. 34—48. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquaculture.2010.11.025
13. Попик І. М. Стан імунної й антиоксидантної систем організму коропа залежно від рівня вітаміну А у раціоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук : спец. 03.00.04 / І. М. Попик. — Львів, 2013. — 20 с.
14. Harabawy A. The role of vitamins A, C, E and selenium as antioxidants against genotoxicity and cytotoxicity of cadmium, copper, lead and zinc on erythrocytes of Nile tilapia, Oreochromis niloticus / A. Harabawy, Y. Mosleh // Ecotoxicology and Environmental Safety. — 2014. — Vol. 104. — P. 28—35. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecoenv.2014.02.015
15. Penglase S. Selenium and mercury have a synergistic negative effect on fish reproduction / S. Penglase, K. Hamre, S. Ellingsen // Aquatic Toxicology. — 2014. — Vol. 149. — P. 16—24. http://dx.doi.org/10.1016/j.aquatox.2014.01.020
16. Oxidative stress generated by dietary Zn-deficiency: studies in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) / M. Hidalgo, A. Exposito, J. Palma [et al.] // The International Journal of Biochemistry & Cell Biology. — 2002. — Vol. 34, іss. 2. — P. 183—193. http://dx.doi.org/10.1016/S1357-2725(01)00105-4
17. Біологічна роль цинку в організмі людини і тварин / Г. Л. Антоняк,
О. В. Важненко, В. Д. Бовт [та ін.] // Біологія тварин. — 2011. — Т. 13, № 1/2. — С. 17—31.
18. Петрів В. Б. Концентрація йоду в скелетних м'язах коропа і товстолобика за різним вмістом йоду у воді ставу / В. Б. Петрів // Науково-технічний бюлетень Інституту біології тварин ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок.— 2006. — Вип. 7., № 1, 2. — С. 131—134.
19. Забитівський Ю. М. Вплив йоду на активність карбогідраз лускатого коропа / Ю. М. Забитівський, Я. В. Тучапський // Рибогосподарська наука України. — 2009. — № 2. – С. 91—96.
20. Roche Hitachi Cobas Mira Plus Analyzer [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.gmi-inc.com/roche-hitachi-cobas-mira-plus-analyzer.html