Випуск № 3/2009 (9)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

О. М. Третяк
Рибницько-біологічні основи формування та експлуатації племінних стад веслоноса (Polyodon spathula) в умовах інтродукції

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35М. Лигажевський, К. Венгларжи, Я. Фіма, А. Лисак
Залежність якісного складу вищих жирних кислот у м’ясі коропа (Cyprinus carpio) від деяких елементів хімічного складу зоопланктону та продуктивності ставів

pdf35Т. В. Спесивий, Ю. Г. Кузьменко, І. Ю. Бузевич, М. Л. Максименко, С. С. Тищенко
Порівняльний аналіз розмірного складу дослідницьких і промислових уловів

pdf35Е. Ж. Ульман
Біологічний стан популяції раків у Київському водосховищі

pdf35О. М. Ковальчук
Оцінка видового та кількісного складу макрофітів як кормової бази для меліоративних стад білого амура (Ctenopharyngodon idella) у рибницьких ставах

pdf35В. О. Яковенко, А. І. Дворецький
Продукція зоопланктону Дніпровського водосховища в умовах антропогенного впливу

pdf35Р. О. Солод
До питання щодо оптимізації заходів регулювання промислу піленгаса (Liza haematocheilus) у Азовському морі

pdf35В. В. Сондак
До питання реабілітації умов відтворення аборигенної іхтіофауни та формування стійкості водного середовища у трансформованій річковій мережі Західного Полісся України

pdf35Т. М. Мамедов, З. М. Кулієв, А. І. Смирнов, В. А. Ткаченко 
Біологічні та екологічні особливості карася сріблястого (Carassius auratus gibelio Bloch, 1782) Нахічеванського водосховища

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35С. А. Кражан, І. І. Грициняк, С. А. Коба, Т. В. Григоренко
Стимулювання розвитку природної кормової бази вирощувальних ставів різними органічними добривами та використання її цьоголітками коропа (Cyprinus carpio)

pdf35Й. В. Гриб, О. М. Шандрук
Використання екологічних індексів та просторових біомаркерів у ставовому рибництві

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35М. О. Борбат, В. І. Саркісян
Результати селекції рослиноїдних риб далекосхідного комплексу у ВАТ “Херсонрибгосп”

pdf35І. Б. Владимирський
Гормональна інверсія статі у риб

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35М. А. Сидоров, О. О. Невесела, Н. М. Сазанова, Н. І. Безкровна
Вплив біологічно активної добавки “Торфовіт” на біохімічні показники тканин різних видів риб

pdf35В. Ю. Філіпов, Л. П. Бучацький, О. В. Ногарев
Кріоконсервація молок щуки (Esox lucius) і плітки (Rutilus rutilus)

pdf35Г. О. Сич, І. П. Гаврилова, К. О. Сахарова, М. В. Островський, М. І. Майстренко, Л. П. Бучацький
Вплив препарату Ронколейкін на організм коропа (Cyprinus carpio)

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман
Особливості гістологічної будови крайової зони печінки різних видів риб

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Н. І. Вовк
Іхтіопатологічні дослідження — важлива складова біомоніторингу водойм

pdf35А. В. Базаєва, Н. І. Вовк
Перспективи використання фосформобілізуючих бактеріальних препаратів у рибогосподарській галузі

ХРОНІКА

pdf35Толоконников Юрий Александрович

 

pdf35Пам’яті Володимира Петровича Горошка