УДК 597.2/5. 639.3

pdf35

ДО ПИТАННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ УМОВ ВІДТВОРЕННЯ АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ ТА ФОРМУВАННЯ СТІЙКОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА У ТРАНСФОРМОВАНІЙ РІЧКОВІЙ МЕРЕЖІ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

В. В. Сондак, Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Запропоновано розрахункову формулу стійкості трансформованих річкових систем та просторовий біомаркер умов відтворення аборигенної іхтіофауни. Визначено, що одним з основних чинників відновлення іхтіоценозу річкової мережі є реабілітація та заповідання “природних локалітетів” — локальних ділянок, складовий комплекс яких сприяє відтворенню та формуванню промислових стад.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озер- них систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 1. — 348 с.
2. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. Відновна гідроекологія порушених річко- вих та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 2. — 148 с.
3. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / За ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
4. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
5. Шпетт Г.Й., Фельдман М.Б. Кисневий баланс ставів у зв’язку з інтенсифікацією ставового коропового господарства. — К., 1960. — С. 30–54. (Наукові праці УНДІРГ).
6. Полтавчук М.О. Про наслідки іхтіологічного дослідження і заходи до охорони і використання рибного населення деяких річок правобережного Полісся УРСР. — К.: Наукова думка, 1974. — С. 134–139. (Проблеми малих річок України).
7. Євтушенко М.Ю., Шевченко П.Г. Сучасний стан іхтіофауни та охорона риб озер Шацького національного парку. — Світязь, 1999. — С. 194–200. (Шацький національний природний парк).
8. Куньчик Т.М. Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. с.-г. н. — Житомир, 2004. — 18 с.