UDC 597.2/5. 639.3

pdf35

ON THE PROBLEM OF REHABILITATING CONDITIONS FOR THE REPRODUCTION OF ABORIGINE ICHTHYOFAUNA AND FORMATION OF STABILITY OF WATER ENVIRONMENT IN TRANSFORMED RIVER NETWORK OF WESTERN POLISSYA OF UKRAINE

V. Sondak, National University of Water Management and Nature, Rivne

The calculation formula is suggested for determining the stability of transformed river systems, the spatial biomarker of conditions for their reproduction. It is defined that one of the main factors for reproducing ichthyocenosis of river network is the rehabilitation and reservation of “natural localities” — local fish reproducing plots the constituent complex of which contributes both to reproducing and creating industrial shoals.

REFERENCES
1. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В. Відновна гідроекологія порушених річкових та озер- них систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 1. — 348 с.
2. Гриб Й.В., Клименко М.О., Сондак В.В., Волкова Л.А. Відновна гідроекологія порушених річко- вих та озерних систем (гідрохімія, гідробіологія, гідрологія, управління). — Рівне: Волинські обереги, 1999. — Т. 2. — 148 с.
3. Відновна іхтіоекологія (реабілітація аборигенної іхтіофауни природних водойм України) / За ред. Й.В. Гриба, В.В. Сондака. — Рівне: Волинські обереги, 2007. — 630 с.
4. Сондак В.В. Відновна іхтіоекологія природних водойм Західного Полісся України. — Рівне: Волинські обереги, 2008. — 296 с.
5. Шпетт Г.Й., Фельдман М.Б. Кисневий баланс ставів у зв’язку з інтенсифікацією ставового коропового господарства. — К., 1960. — С. 30–54. (Наукові праці УНДІРГ).
6. Полтавчук М.О. Про наслідки іхтіологічного дослідження і заходи до охорони і використання рибного населення деяких річок правобережного Полісся УРСР. — К.: Наукова думка, 1974. — С. 134–139. (Проблеми малих річок України).
7. Євтушенко М.Ю., Шевченко П.Г. Сучасний стан іхтіофауни та охорона риб озер Шацького національного парку. — Світязь, 1999. — С. 194–200. (Шацький національний природний парк).
8. Куньчик Т.М. Антропогенна трансформація і біопродуктивність озерних екосистем межиріччя Західного Бугу і Прип’яті: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. с.-г. н. — Житомир, 2004. — 18 с.