Випуск № 3/2017 (41)

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 1-112
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 5-16
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.005
І. І. Абрам'юк, С. О. Афанасьєв
Структурна характеристика іхтіопланктону малої річки, що протікає в межах великогривистої заплави Дніпра

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017
Е. О. Аристархова
Експрес-оцінка токсичності вод поверхневих джерел водопостачання з використанням риб Danio rerio

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026
Н. П. Чужма
Інформаційне різноманіття фітопланктону дослідних вирощувальних ставів під дією різних видів органічних добрив за індексом Шенона

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 37-49
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.037
К. М. Гейна
Біологічна характеристика промислового стада сріблястого карася (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) Дніпровсько-Бузької гирлової системи

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 50-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.050
Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, А. М. Базаєва, Н. П. Чужма, О. М. Колос, Л. В. Титова
Продуктивність вирощувальних ставів при застосуванні бактеріального добрива «Фосфобактерин»

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065
П. Д. Мендришора, А. І. Мрук, Г. А. Куріненко
Морфометрична характеристика ремонтно-маточного стада райдужної форелі (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792) вирощеної в умовах індустріального господарства «Слобода Банилів»

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 76-82
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.076
І. С. Ярова, О. В. Залоїло, В. В. Бех, І. А. Залоїло
Аналіз генетичного різноманіття популяції галицького коропа господарства «Великий Любінь» за використання мікросателітних маркерів

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 83-97
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.083
І. С. Кононенко, А. Ю. Пуговкін, Р. В. Кононенко, В. О. Черепнін, К. І. Буцький, Є. Ф. Копєйка
Оптимізація умов кріоконсервування сперми стерляді (Acipenser ruthenus, L. 1758) для запліднення ікри в умовах рибних господарств

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 98-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.098
Т. С. Шарамок, Н. Б. Єсіпова, Н. Л. Колесник
Патоморфологічні та цитометричні показники клітин червоної крові дволіток карася сріблястого (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) за умов інтоксикації іонами міді

ХРОНІКА

pdf35Фундатор рибогосподарської науки Кузьома Олександр Іванович