pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 65-75
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.065 
УДК: [639.371.13:639.3.06]:597-14

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕМОНТНО-МАТОЧНОГО СТАДА РАЙДУЖНОЇ ФОРЕЛІ (ONCORHYNCHUS MYKISS (WALBAUM, 1792) ВИРОЩЕНОЇ В УМОВАХ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА «СЛОБОДА БАНИЛІВ»

П. Д. Мендришора, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Г. А. Куріненко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Проаналізувати результати морфометричних промірів та дати рибницько-біологічну характеристику з застосуванням генетичних досліджень цьоголіток, дволіток райдужної форелі, вирощеної за індустріальної технології в умовах форелевого господарства «Слобода Банилів».

Методика. Дослідження проводили в індустріальному господарстві «Слобода Банилів», Чернівецької області. Матеріалом для досліджень слугували цьоголітки та дволітки райдужної форелі, отримані від ікри осінньо-нерестуючої форми райдужної форелі. Вирощування цьоголіток проводили в басейні площею 216 м2, за густоти посадки 255 екз/м2, дволіток 108 м2 та 33 екз./м2 відповідно, згідно загальноприйнятими методиками у форелівництві. Морфометричні проміри риб здійснювали за методикою І. Ф. Правдіна. Статистичне опрацювання матеріалу проводили за Microsoft Office Excel (2003). Аналіз величин виконано за системою абсолютних значень. Критеріями аналізу показників були їх середня величина та похибка (M±m), відхилення (σ), показник мінливості (Cv). Годівлю риб проводили штучним кормом, з високим вмістом протеїну, датського виробника фірми «Biomar».

Результати. Проведені дослідження з вирощування райдужної форелі в індустріальних умовах засвідчили, що пропорції тіла у риб з віком не змінюються, проте довжина її плавців зменшується, однак у дволіток як індекс високоспинності, так і коефіцієнт прогонистості незначно знижувався, що є закономірним за зростання висоти тіла. Незважаючи на нестабільні умови вирощування особини, як у віці цьоголіток, так і у віці дволіток характеризувалися помірним темпом росту та високим коефіцієнтом оплати корму.

Наукова новизна. Вперше в умовах України проведено дослідження щодо формування ремонтно-маточних стад райдужної форелі з застосуванням аналізу фенотипових та продуктивних ознак і за генетичним контролем [1].

Практична значимість. Результати проведеної роботи, дадуть змогу на підставі охарактеризованих фенотипових показників з застосуванням генетичних методів сформувати маточне стадо райдужної форелі, що характеризуватиметься високими показниками продуктивних та репродуктивних ознак.

Ключові слова: райдужна форель (Oncorhynchus mykiss (Walbaum, 1792)), цьоголітки, дволітки, маса, довжина тіла.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Mendrishora Р., Nagornjuk Т., Тarasjuk S. Peculiarities of the genetic structure of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) groups at  the  fish  farm   «Sloboda Banilov» Chernivtsi region / Рибогосподарська наука України. — 2016. — № 2. — С. 65—72.
 2. Фермерське рибництво /[І.І. Грициняк, М.В. Гринжевський, О.М. Третяк, та ін. ]. — К : 2008 — 560 с.
 3. Божик В.Й. Сучасний стан і перспективи розвитку фоелівництва в західному регіоні України. /В.Й. Божик, Є.О. Бачук // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. Гжицького. — 2014. —Т.16. — №3(60) —Ч. 3. С. 2—31.
 4. Состояние мирового рыболовства и аквакультуры: отчет Департамента рыболовства и аквакультуры ФАО. — Рим: Продовольственная и сельскохозяйственная Организация Объединенных Наций. — 2010. — 225 с.
 5. Schäperclaus W. Untersuchungen über die Formen der deutschen & Regenbogenforelle and ihre Leistungen bei der aufzucht durch Künstliche Fütterung. /Anhandlungen aus der Fisch. I — 1949
 6. Schäperclaus W. Lehrbuch der Teichwirtschaft. Berlin und Hamburg: Verlag P. Parey —1961. — 594 S
 7. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві. [за ред. Гринжевського М.В., Шермана І.М.] — К. : 2006. — 352 с.
 8. Васильев А. Г. Эволюционно-экологический анализ устойчивости популяционной структуры вида (хроногеографический подход) / Васильев А. Г., Васильева И. А., Большаков В. И. — Екатеринбург, 2000. — 132 с.
 9. Артамонова В. С. Генетические системы как регуляторы процессов адаптации и видообразования / В. С. Артамонова, А. А. Махров // Современные проблемы биол. эволюции. — М., 2008. — С. 381—403.
 10. Мрук А. І. Комлексна технологія відтворення лососевих риб в рибницьких господарствах України / А. І.Мрук, Л. А.Тертерян, А. І.Кучерук, Г. А.Куріненко, Л. Л. Галоян. – К.: Вид-во ІРГ НААНУ, 2015. – 27 с.
 11. Рекомендації з розведення та вирощування високопродуктивних племінних стад райдужної форелі. / А.І.Мрук, В.І. Олексик, Г.А. Захаренко — К. : Матеріали затверджено Вченою Радою Інституту рибного господарства НААНУ (протокол №1 від  28  2011р.), 2010. — 24с.
 12. Технологическая инструкция по производству райдужной форели в различных типах хозяйств Украины. /Галасун П.Т., Булатович М.А., Борбат М.О. — Львов. : 1987. — 17с.
 13. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб / Правдин И. Ф. — Л., 1939. — 246 с.
 14. Титарев Е.Ф. Фoрелевoдствo. / Е.Ф Титарев // — М.: Пищевая прoмышленнoсть — 1980. — 166 с.
 15. Митрофанов В. П. Экологические основы морфологического анализа рыб / Митрофанов В. П. — Алма-Ата : КазГУ, 1977. — 35 с.