Випуск № 2/2012 (20)

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 1-128

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 4-9
О. Б. Гурбик
Популяції нечисленних видів риб Канівського водосховища як об’єкти рибопромислового використання

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 10-14
Д. С. Христенко, Г. О. Котовська 
Перспективи рибогосподарської експлуатації малих водойм на прикладі ставу біля с. Пісківка

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 14-23
В. М. Трохимець 
Літоральний зоопланктон середньої частини Канівського водосховища
pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 23-27
І. В. Гоч 
Застосування браконьєрами заборонених знарядь лову протягом 2009–2011 рр. як один із негативних чинників, що впливають на іхтіофауну Тернопільщини

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 27-31
В. І. Щербак, Н. Є. Семенюк 
Сучасний стан різноманіття фітопланктону колишнього рибницького ставу на р. Нивка

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 31-44
А. А. Ковальчук 
Інфузорії рибницьких водойм Київської області I. Планктон

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 44-58
І. В. Гриб, В. В. Сондак, В. І. Козлов 
Комплексна оцінка умов відтворення аборигенних риб у басейнах малих річок

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 59-63
В. І. Устич, В. І. Щербак, А. І. Мрук
До методології досліджень різноманіття біоти малих гірських водотоків

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 64-70
С. І. Алимов 
Штучні нерестовища — компенсаційний захід підтримки чисельності аборигенної іхтіофауни

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 70-73
Г. А. Данильчук 
Вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники цьоголіток

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 73-77
Е. В. Таразевич, М. В. Книга, А. П. Ус, Л. М. Вашкевич, А. П. Семенов, Т. Ю. Кананович, Л. С. Тентевіцкая 
Результати використання еколого-фізіологічного методу відтворення коропа різного походження

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 77-82
В. Н. Подопригора
Взаємозв’язок параметрів “життєвого простору” та зростання Білого амура (Ctenopharyngodon idella)

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 83-87
В. Г. Томіленко, В. В. Бех, О. О. Олексієнко, В. М. Павліщенко 
Структуризація українських порід коропа

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 88-93
Д. А. Сироватка
Оцінка якості статевих продуктів самців білого амура (Ctenopharyngodon idella)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 94-98
М. В. Книга, Е. В. Таразевич, В. Б. Сазанов 
Схема селекції нової дзеркальної білоруської породи коропа

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 99-103
Т. Ю. Кананович
Характеристика деяких фiзiолого-бiохiмiчних та рибогосподарських показників цьоголітків селекційного дзеркального коропа

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 104-106
М. С. Козій, І. М. Шерман
Особливості морфофункциональної організації лімфоїдного органу білуги (Huso huso Linnaeus, 1758)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 106-110
Ю. М. Ситник
Вміст важких металів в органах та тканинах риби деяких ставів р. Нивка (Київ)

ХВОРОБИ РИБ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 111-122
О. М. Давидов, В. М. Лисенко, С. І. Неборачек, Л. Я. Куровська
Паразити стерляді (Acipenser ruthenus, L., 1758) в природних та штучних водних об’єктах деяких регіонів

ХРОНІКА

pdf35І. І. Грициняк, Ю. О. Желтов, О. В. Дерень 
З історії вивчення проблем годівлі риб ученими Інституту рибного господарства НААН

ЮВІЛЕЇ

pdf35Юрію Олександровичу Желтову — 80 років


pdf35Ярославу Васильовичу Тучапському — 60 років