Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 59-63
УДК 574.5.08:556.53

pdf35

ДО МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ РІЗНОМАНІТТЯ БІОТИ МАЛИХ ГІРСЬКИХ ВОДОТОКІВ

В. І. Устич, Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
В. І. Щербак, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
А. І. Мрук, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Висвітлено деякі методичні підходи комплексних наукових досліджень біорізноманіття на малих гірських водотоках карпатського регіону.

ЛІТЕРАТУРА
1. Щербак В.І. Гідроекологічні аспекти вирішення проблеми оцінки та зменшення загроз біорізноманіттю континентальних водойм України // Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України. — К.: Хімджест, 2003. — С. 273–348.
2. Унифицированные методы исследования качества вод. — М.: Изд-во СЭВ, 1977. — Ч. 3. — 91 с.
3. Унифицированные методы исследования качества воды. Атлас сапробных организмов. — М., 1977. — 227 с.
4. Андреев А.Д., Щербак В.И. Оценка состояния фитопланктонного сообщества по структурным показателям // “Проблемы экологии Прибайкалья”: тез. докл. III Всесоюз. науч. конф. — Иркутск, 1988. — Ч. 2. — С. 79–80.
5. Щербак В.І., Устич В.І., Семенюк Н.Є. Водоростеві угруповання р. Іршава як автотрофні компоненти кормової бази безхребетних і риб // Рибогосподарська наука України. — 2010. — № 1. — С. 66–78.
6. Щербак В.І., Устич В.І., Кражан С.А. та ін. Біорізноманіття безхребетних організмів водної товщі р. Іршава та її приток (Закарпатський регіон) // Рибогосподарська наука Украї- ни. — 2011. — № 2. — С. 34–43.
7. Щербак В.І., Устич В.І., Великопольський І.Й., Мрук А.І. Районування річки Іршава за таксономічним різноманіттям іхтіофауни // Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. — 2009. — № 3 (40). — С. 25–30.