Випуск № 1/2009 (7)

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

М. Г. Муквич
Сучасний стан, проблеми та завдання розвитку рибництва в Україні

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Г. Д. Коханова, О. Б. Гурбик, О. В. Діденко
Рибогосподарська характеристика Канівського водосховища за період його промислової експлуатації

pdf35А. І. Мрук, В. І. Устич, І. І. Маслянка
Склад іхтіофауни річки Іршава

pdf35М. В. Алексієнко 
Просторова структура молоді риб різних частин Кременчуцького та Канівського водосховищ

pdf35З. О. Широка, В. Г. Кленус, Д. І. Гудков, О. Є. Каглян, С. А. Кражан 
Деякі аспекти радіонуклідного забруднення 90Sr і 137Cs водних рослин верхньої частини правобережжя Київського водосховища

pdf35Ю. М. Ситник, П. І. Дробот, С. В. Курганський
Концентрації радіонуклідів і дози опромінення гідробіонтів, а також людей Кілійської дельти Дунаю до та після аварії на ЧАЄС

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35М. В. Гринжевський, Й. Є. Янінович, Т. М. Швець
Полікультура з шістьох видів риб

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35В. В. Бех 
Оцінка продуктивних якостей закарпатської заводської лінії малолускатого коропа

pdf35О. А. Ковальова, І. І. Грициняк
Цитогенетичні дослідження риб

pdf35В. Г. Фалей, Л. С. Волянський, О. О. Олексієнко, М. А. Сидоров 
Вирощування любінських і нивківських коропів в умовах півдня України

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Н. А. Сидоров, Н. Н. Сазанова, О. А. Hевеселая 
Влияние препарата “Торфовит” на рост и выживаемость личинок канального сома (Ictalurus punctatus)

pdf35В. М. Гарайда 
Вплив фенарону на підвищення резистентності цьоголіток коропа та рибопродуктивність вирощувальних ставів

pdf35Н. І. Цьонь, М. І. Хижняк, Г. М. Добрянська
Використання барди для культивування дафній

pdf35О. М. Тарасова, Г. А. Захаренко 
Роль зоопланктону у живленні цьоголіток пеляді (Coregonus peled)

pdf35І. А. Лобанов, Ю. В. Пилипенко, В. О. Корнієнко 
Особливості живлення ляща (Abramis brama) у переднерестовий період у пониззі Південного Бугу і Бузькому лимані

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ РИБ

pdf35І. І. Грициняк, К. Б. Смолянінов, Д. О. Янович, І. В. Вудмаска, В. Г. Янович
Біологічна роль поліненасичених жирних кислот ω-3 і особливості їх метаболізму у прісноводних риб

pdf35С. І. Крась, І. І. Грициняк, С. І. Тарасюк, М. В. Крась 
Вплив мікродобавок з вмістом кобальту (Co) і цинку (Zn) на стан системи антиоксидантного захисту та процеси перекисного окиснення ліпідів у тканинах коропів

pdf35А. П. Мельник, С. В. Курганський, Н. М. Власова, Н. Г. Михайленко 
Вміст та розподіл важких металів в органах і тканинах промислових видів риб Київського водосховища

pdf35М. С. Козій, І. М. Шерман, В. Г. Пелих
Удосконалення карміну Майєра як перспективний підхід щодо гістологічного фарбування тканин риб

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ю. П. Рудь, Л. П. Бучацький 
Експериментальне інфікування коропа (Cyprinus carpio) іридовірусом комара (Aedes flavescens)

ЕКОНОМІКА

pdf35Н. І. Смирнюк, І. В. Буряк, О. В. Онученко, П. В. Мазур
Механізми забезпечення прибутковості рибних господарств України

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ

pdf35М. О. Борбат, С. В. Рекрут, В. М. Павліщенко
Перспективи рибогосподарського використання водних ресурсів Кіровоградщини

pdf35О. В. Шкарупа 
Особливості вилову риби із нагульних ставів

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35О. В. Дерень 
Біологічна цінність та використання ехінацеї пурпурової (Echinacea purpurea) в тваринництві

pdf35І. А. Особа 
Особливості функціонування системи антиоксидантного захисту організму

ХРОНІКА

pdf35Кражан Сталіна Анатоліївна