УДК 639.3 (28)

pdf35

ПЕРСПЕКТИВИ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ КІРОВОГРАДЩИНИ

М. О. Борбат, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. В. Рекрут, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. М. Павліщенко, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено розрахунки можливих обсягів вирощування товарної риби у природних і штучних водоймах Кіровоградської області за умови їх зарибнення посадковим матеріалом цінних видів риб згідно з існуючими нормативами.

ЛІТЕРАТУРА
1. Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Водний фонд України: Довідковий посібник / За ред.
В.М. Хорева, К.А. Алієва. — К.: Ніка-Центр, 2001. — 392 с.
2. Закон України “Про Загальнодержавну програму розвитку рибного господарства України на період до 2010 року. — Київ, 17 лютого 2004 р. № 1497-1V.
3. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. — М.: Агропромиздат, 1986. — Т. 1. ВНИИПРХ.
4. Козлов В.И. Справочник фермера-рыбовода. — М.: Изд-во ВНИРО, 1998. — 448 с.
5. Грициняк І.І., Гринжевський М.В., Третяк О.М., Ківа М.С., Мрук А.І. Фермерське рибництво. — К.: Герб, 2008. — 560 с.
6. Географічна енциклопедія України. — К., 1995. — Т. 2. — С. 156.