Випуск № 1/2020 (51)

Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 1-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 5-27
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.005
І. І. Грициняк, В. О. Гущин, Ю. М. Ситник
Перспективи аквакультури великоротого окуня (Micropterus salmoides Lacеpеde, 1802) з огляду на адаптацію до зміни клімату, а також розвиток рекреаційного рибальства та міжнародного рибальського туризму (огляд)

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 28-43
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.028
Ю. М. Худіяш, М. В. Причепа, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський, Л. О. Горбатюк, Ю. О. Коваленко, Д. В. Медовник
Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 44-52
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.044
С. М. Снігірьов, Є. Ю. Леончик, С. Г. Бушуєв
Стан промислових запасів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758), тарані (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) та судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) у Дністровському лимані в 2000–2019 рр.

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 53-78
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.053
Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон, О. М. Маренков, О. С. Нестеренко
Культивування двокрилих (Diptera Linnaeus, 1758) комах ― дрозофіл, личинок мух та хірономід ― для годівлі риб (огляд)

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 79-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.079
К. Кофонов, О. С. Потрохов, О. Г. Зіньковський
Вплив хлориду амонію та монофосфату калію на біохімічні показники молоді краснопірки звичайної (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758)

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 95-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.095
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Методи фізіолого-біохімічних досліджень риб. Тематична бібліографія

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2020; 1(51): 109-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2020.01.120
П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров
Дослідження східної субтропiчної прiсноводної креветки (Macrobranchium nipponense Dе Haan, 1849). Тематична бібліографія