Випуск № 2/2023 (64)

Ribogospod. nauka Ukr., 2023; 2(64): 1-164
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2023.02

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

М. В. Причепа, О. О. Гупало, Ю. О. Коваленко, Т. В. Дворецький, В. В. Триліс
Характеристика прибережних угруповань риб гирлової ділянки р. Віта та проток Дніпра

pdf35П. В. Шекк
Екологічні проблеми Хаджибейського лиману та перспективи його рибогосподарського використання

pdf35В. В. Сондак, С. В. Курганський, І. Л. Захарченко, Г. М. Дроган, С. А. Коба
Перспективи промислового використання карася Київського водосховища

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Г. А. Куріненко, І. І. Грициняк, Ю. П. Черник, У. С. Куць, Л. П. Попик
Характеристика показників продуктивності однорічок коропа несвіцького зонального типу

pdf35О. В. Краснопольська, Г. А. Куріненко
Аналіз рибницько-біологічних показників дволіток, отриманих від реципрокних схрещувань антонінсько-зозуленецьких та галицьких рамчастих коропів

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35О. В. Гончарова
Аспекти нейрогуморальної регуляції функціональної активності організму риб за умов впливу абіотичних та біотичних чинників (огляд)

pdf35Ю. М. Забитівський, І. М. Борецька, Г. В. Качай, С. В. Юрчак, Т. В. Третякова
Біологічні особливості організму молоді осетрових (Acipenseridae Bonaparte, 1831) риб за дії синтетичного та органічного імуностимуляторів

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35А. В. Ілюхіна, О. О. Шугуров, О. М. Маренков
Вплив нематоди Contracaecum (Ascaris) на риб водойми-охолоджувача Запорізької атомної електростанції

СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО

pdf35О. М. Поліщук, М. Ю. Симон
Біологічні особливості судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) як представника аборигенної іхтіофауни України (огляд)