Випуск № 4/2019 (50)

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 1-136
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04

Завантажити весь журнал у форматі PDF

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 5-22
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.005
Й. В. Гриб, В. В. Сондак, О. В. Волкошовець, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Реабілітація іхтіофауни Прип’ятського гідроекологічного коридору з позицій гідроекології

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 23-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.023 
П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров
Репродуктивні характеристики iнтродуцента ― східної прісноводної креветки (Macrobrachium nipponense dе Haan, 1849) в пониззі Дністра

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 37-57
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.037
O. М. Ключко, Л. П. Бучацький, Ю. П. Рудь, О. В. Мележик
Створення баз даних риб для електронної інтерактивної карти: таблиці та ключі

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058 
І. Ю. Бузевич, А. І. Мрук, А. І. Кучерук
Штучне відтворення (зарибнення) європейського харіуса (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) в ріках Карпатського регіону

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 74-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.074 
О. М. Третяк, М. М. Пашко, О. М. Колос
Деякі морфологічні особливості стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) в умовах інтенсивного вирощування у плавучих садкових системах

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 87-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.087 
В. В. Гурбик, Ю. М. Глушко, І. І. Грициняк, Н. Й. Тушницька
Цитогенетичний профіль різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощуванння у ставах Прикарпаття

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 95-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.095 
О. П. Добрянська, О. В. Дерень, Т. В. Григоренко
Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі пребіотика в умовах вирощувальних ставів

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109 
М. З. Кориляк
Результати вирощування товарного коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) при використанні в складі раціону розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn)

КРИТИКА І БІБЛІОГРАФІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 123-134
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.123 
І. Й. Грициняк, Т. М. Швець
Методи іхтіопатологічних та іхтіопаразитологічних досліджень. Тематична бібліографія