pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058 
УДК 639.371.15(28)(477)

Штучне відтворення (зарибнення) європейського харіуса  (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) в ріках Карпатського регіону

І. Ю. Бузевич , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
А. І. Мрук , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ
А. І. Кучерук , anna‐ Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Мета. Розробити наукові основи відтворення популяцій європейського харіуса басейну Карпатських рік в штучних та природних умовах.

Методика. Обсяги зарибнення визначали на підставі показників розвитку природної кормової бази річкових систем, фактичних вагових приростів у молодших вікових групах та розрахованих коефіцієнтів загальної смертності. Коефіцієнти природної смертності розраховували за параметрами рівняння Берталанфі, які визначали на підставі фактичних розмірно-вікових показників харіуса. Виживання цьоголіток виявляли на підставі розрахованого коефіцієнта природної смертності на першому році життя та співвідношення виживання різних вікових груп, яке для личинок та цьоголіток масою 5 г склало 3,7.

Результати. Аналіз наявних даних показує принципову можливість вселення життєздатної молоді європейського харіуса для поповнення репродуктивного ядра природної популяції, що, в свою чергу, створить об’єктивні передумови для зростання чисельності та відкриває перспективи для перегляду природоохоронного статусу.

Параметри рівняння Берталанфі, розраховані за усередненими розмірно-віковими показниками харіуса річок Закарпаття, склали: К (рік -1) –– 0,297; L (см) –– 36,9; t0 (рік) –– 0,168. На підставі цього були визначені показники миттєвої природної смертності, диференційовані за віком, та, відповідно, показники річної смертності.

Потенційне накопичення іхтіомаси харіуса визначали на підставі величини загальної річної смертності та фактичних вагових показників за розмірними класами. У якості базового показника зарибнення можна використати середньовиважену (з урахуванням площ) величину для басейну р. Тиса, яка становить 418,6 екз./га цьоголіток.

Біопродукційний потенціал річок Карпатського регіону дозволяє збільшити рибопродуктивність за європейським харіусом у середньому на 8,6–21,2 кг/га. З цією метою протягом чотирирічного періоду необхідно провести зарибнення басейну річки Тиса цьоголітками харіуса масою не менше 5 г загальною кількістю 620,5 тис. екз. на рік та басейну річки Прут –– 122 тис. екз. на рік.

Наукова новизна. Обґрунтовані методичні підходи для визначення кількісних показників заходів із зарибнення річок харіусом.

Практична значимість. На підставі результатів досліджень розроблено біологічне обґрунтування, яке регламентує кількісні та якісні показники вселення цьоголіток харіуса в річкову мережу Карпатського регіону.

Ключові слова: виживання, цьоголітки, зарибнення, відтворення, європейський харіус (Thymallus thymallus L.).

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бузевич И. Ю., Захарченко И. Л. Экономические аспекты эффективности искусственного воспроизводства промысловых видов рыб больших водохранилищ // Состояние и перспективы развития пресноводной аквакультуры : Междунар. науч. -практ. конф. : матер. Москва : ВНИИР, 2013. С. 84—85.
 2. Владыков В. Д. Рыбы Подкарпатской Руси и их главнейшие способы лова Ужгород, 1926. 147 с.
 3. Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоймах. Москва : Госкомприроды СССР, 1990. 61 с.
 4. Географічна енциклопедія України / ред. Маринич О. М. Київ, 1989. Т. 1. 414 с.
 5. Географічна енциклопедія України / ред. Маринич О. М. Київ, 1990. 480 с.
 6. Геревич О. Іхтіофауна р. Тиса // Природа. 2003. С. 5—7.
 7. Діденко О. В., Великопольський І. Й., Устич В. І. Ефективність використання деяких знарядь лову для проведення іхтіологічної зйомки в річках Закарпаття // Рибогосподарська наука України. 2010. № 2. С. 40—46.
 8. Дубіс Л. Ф. Методика та основні результати екологічних досліджень річкових басейнів території Закарпатської області // Вісник Львів. ун-ту. 1994. Вип. 19. С. 70—79. (Серія географічна).
 9. Кормова база та шляхи відтворення природних популяцій форелі струмкової в річках Прикарпаття / Кружиліна С. В. та ін. // Гидробиологический журнал. 2010. Т. 46, № 3. С. 38—49.
 10. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 11. Мрук А. І. Штучне відтворення європейського харіуса // Сбалансированное природопользование современный взгляд, тенденции и перспективы : Междунар. науч.-практ. конф. : матер. Херсон, 2010. С. 57—58.
 12. Мрук А. І., Великопольський І. Й., Устич В. І. Європейський харіус басейна р. Теребля та аспекти його штучного відтворення // Рибогосподарська наука України. 2012. № 1. С. 53—60.
 13. Наукові дослідження особливостей поширення дунайського лосося, струмкової форелі, харіуса в річкових системах карпатського регіону та рибницько-біологічне обґрунтування щодо ефективного відтворення їх популяцій : звіт з НДР (заключний 2009 р.) / ІРГ УААН. Київ, 2009. 71 с.
 14. Особливості вирощування цьоголіток харіуса європейського (Thymallus thymallus L.) / Кучерук А. І. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2015.
  № 2. С. 31—40. https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.031 
 15. Основные направления работ по искусственному воспроизводству ценных видов рыб во внутренних водоемах Украины / Яковлева Т. В. и др. // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2014. Вып. 30. C. 289—300.
 16. Турянин І. І. Риби Карпатських водойм. Ужгород : Карпати, 1982. 144 с.
 17. Трещев А. И. Методика определения параметров рыболовства. Москва : ВНИРО, 1972. 25 с.
 18. Трещев А. И. Интенсивность рыболовства. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1983. 266 с.
 19. Хандожівська А. І. Розмірно-вагові показники харіуса європейського (Thymallus thymallus L.) в річках Закарпаття // Рибогосподарська наука України. 2013. № 3. С. 89—96. https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.089 
 20. Червона книга України. Тваринний світ / ред. Щербак М. М. Київ : Українська енциклопедія, 1994. 456 с
 21. Chen S., Watanabe S. Age dependence of natural mortality coefficient in fish population dynamics // Nippon Suisan Gakkaishi. 1989. Vol. 55. P. 205—208. https://doi.org/10.2331/suisan.55.205 
 22. Didenko A. V., Gurbyk A. B. Spring diet and trophic relationships between piscivorous fishes in the Kaniv Reservoir (Ukraine) // Folia Zoologica. 2016.
  № 65(1). Р. 15—26.
 23. Didenko A., Mruk A., Kruzhylina S. Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians // International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4, 2009 : proceed. Düsseldorf, Germany, 2009. Р. 25.https://doi.org/10.25225/fozo.v65.i1.a4.2016
 24. Koščo J., Balázs P., Ivanec O. et al. Príspevok k poznaniu rýb tokov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Acta facultatis studiorum Humanitatis et naturae universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy XL. Prešov, 2004. P. 138—152.
 25. Ocvirk J., Vork J. The role of live zooplankton in the artificial rearing of the grayling (Thymallus thymallus) // Ichthyos. 1986. Vol. 3. P. 8—12.
 26. Witkowski A., Kotusz J., Przybylski M. The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys — situation in 2009 // Chrońmy Przyrodę Ojczystą. 2009. Vol. 65. P. 33—52 (in Polish).