pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 58-73
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.058 
УДК 639.371.15(28)(477)

Artificial reproduction of the European grayling (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) in the rivers of the Carpathian region

I. Buzevich, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
A.Mruk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
A. Kucheruk, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

Рurpose. To develop scientific bases for reproduction of European grayling populations by the Carpathian River basin in artificial and natural conditions.

Method ology. Fishery volumes were determined on the basis of indicators of development of the natural forage base of river systems. Actual weight gains in the younger age groups and estimated mortality rates. Natural mortality coefficients were calculated from the parameters of the Bertalanffy equation, which was determined on the basis of the actual size and age parameters of the grayling. Survival of seagrasses was determined on the basis of the calculated coefficient of natural mortality in the first year of life and the ratio of survival of different age groups, which for larvae and seagulls weighing 5 g was 3.7.

Findings. The analysis of the available data shows the fundamental possibility of introducing a viable European grayling youth to replenish the reproductive nucleus of the natural population, which in turn will create objective prerequisites for population growth and create prospects for viewing the conservation status.

The parameters of the Bertalanffy equation, calculated on the average size and age parameters of the grayling of the Transcarpathian rivers, were: K (year-1) - 0.297; L (cm) - 36.9; t0 (year) - 0.168. natural mortality, differentiated by age, and, accordingly, annual mortality rates. On the basis of this, the indicators of instantaneous natural mortality, differentiated by age, and, accordingly, indicators of annual mortality were determined.

The potential accumulation of grayling ichthyomas can be determined on the basis of the total annual mortality and the actual weighting by size classes. The baseline stocking index can be used as a baseline weighted area (based on area). Yew, which is 418.6 copies. / ha of annuals.

The bioproductive potential of the rivers of the Carpathian region allows to increase fish productivity on the European grayling by an average of 8.6-21.2 kg / ha. For this purpose, during the four-year period, it is necessary to fish the Tisza River basin with a grayling of at least 5 g with a total amount of 620.5 thousand. Ex. per year. and the Prut River Basin - 122,000 copies. per year.

Originality. Methodical approaches for determining quantitative indicators of grayling activities are substantiated.

Practical value. The practical implementation of the obtained results will be carried out during the reproduction and cultivation of viable planting material, regulation of quantitative and qualitative indicators of fishing.

Keywords: survival, seagulls, fisheries, reproduction, European grayling (Thymallus thymallus L).

REFERENCE

 1. Buzevych, Y. Yu., & Zakharchenko, Y. L. (2013). Ekonomycheskye aspekty effektyvnosty yskusstvennoho vosproyzvodstva promyslovykh vydov ryb bolshykh vodokhranylyshch. Sostoianye y perspektyvy razvytyia presnovodnoi akvakultury: Mezhdunar. nauch. -prakt. konf.: mater. Moskva: VNYYR, 84-85.
 2. Vladykov, V. D. (1926). Ryby Podkarpatskoj Rusi i ih glavnejshie sposoby lova. Uzhgorod.
 3. Vremennaja metodika ocenki ushherba, nanosimogo rybnym zapasam v rezul'tate stroitel'stva, rekonstrukcii i rasshirenija predprijatij, i drugih ob#ektov i provedenija razlichnyh vidov rabot na rybohozjajstvennyh vodojmah. (1990). Moskva: Goskomprirody SSSR.
 4. Marynych, O. M. (1989). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. (Vol. 1-3). Vol. 1. Kyiv.
 5. Marynych, O. M. (1990). Heohrafichna entsyklopediia Ukrainy. (Vol. 1-3). Vol. 2. Kyiv.
 6. Herevych, O. (2003). Ikhtiofauna r. Tysa. Pryroda, 5-7.
 7. Didenko, O. V., Velykopolskyi, I. Y., & Ustych, V. I. (2010). Efektyvnist vykorystannia deiakykh znariad lovu dlia provedennia ikhtiolohichnoi ziomky v richkakh Zakarpattia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 40-46.
 8. Dubis, L. F. (1994). Metodyka ta osnovni rezultaty ekolohichnykh doslidzhen richkovykh baseiniv terytorii Zakarpatskoi oblasti. Visnyk Lviv. Un-tu. Seriia heohrafichna, 19, 70-79.
 9. Kruzhylina, S. V., Mruk, A. I., Buzevych, Y. Yu., & Didenko, O. V. (2010). Kormova baza ta shliakhy vidtvorennia pryrodnykh populiatsii foreli strumkovoi v richkakh Prykarpattia. Hydrobyolohycheskyi zhurnal, 3, 38-49.
 10. Romanenko, V. D. (Ed.). (2006). Metody hidroekolohichnykh doslidzhen poverkhnevykh vod. Kyiv: Lohos.
 11. Mruk, A. I. (2010). Shtuchne vidtvorennia yevropeiskoho khariusa. Sbalansyrovannoe pryrodopolzovanye sovremennyi vzghliad, tendentsyy y perspektyvy: Mezhdunar. nauch.-prakt. konf.: mater. Kherson, 57-58.
 12. Mruk, A. I., Velykopolskyi, I. Y., & Ustych, V. I. (2012).Yevropeiskyi kharius baseina r. Tereblia ta aspekty yoho shtuchnoho vidtvorennia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 1, 53-60.
 13. IRH UAAN. (2009). Naukovi doslidzhennia osoblyvostei poshyrennia dunaiskoho lososia, strumkovoi foreli, khariusa v richkovykh systemakh karpatskoho rehionu ta rybnytsko-biolohichne obgruntuvannia shchodo efektyvnoho vidtvorennia yikh populiatsii: zvit po NDR (zakliuchnyi 2009 r.). Kyiv.
 14. Kucheruk, A. I., Hrytsyniak, I. I., Mruk, A. I., & Velykopolsky, I. V. (2015). Osoblyvosti vyroshchuvannia tsoholitok khariusa yevropeiskoho (Thymallus thymallus L.). Rybohospodarska nauka Ukrainy, 2, 31-40. https://doi.org/10.15407/fsu2015.02.031 
 15. Jakovleva, T. V., Handozhivskaja, A. I., Mruk, A. I., & Buzevich, I. Ju. (2014). Osnovnye napravlenija rabot po iskusstvennomu vosproizvodstvu cennyh vidov ryb vo vnutrennih vodoemah Ukrainy. Voprosy rybnogo hozjajstva Belarusi, 30, 289-300.
 16. Turianyn, I. I. (1982). Ryby Karpatskykh vodoim. Uzhhorod: Karpaty,
 17. Treshhev, A. I. (1972). Metodika opredelenija parametrov rybolovstva. Moskva: VNIRO.
 18. Treshhev, A. I. (1983). Intensivnost' rybolovstva. Moskva: Legkaja i pishhevaja promyshlennost'.
 19. Khandozhivska, A. I. (2013). Rozmirno-vahovi pokaznyky khariusa yevropeiskoho (Thymallus thymallus L.) v richkakh Zakarpattia. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 89-96. https://doi.org/10.15407/fsu2013.03.089 
 20. Shcherbak, M. M. (Ed.). (1994). Chervona knyha Ukrainy. Tvarynnyi svit. Kyiv: Ukrainska entsyklopediia.
 21. Chen, S., & Watanabe, S. (1989). Age dependence of natural mortality coefficient in fish population dynamics. Nippon Suisan Gakkaishi, 55, 205-208. https://doi.org/10.2331/suisan.55.205 
 22. Didenko, A. V., & Gurbyk, A. B. (2016). Spring diet and trophic relationships between piscivorous fishes in the Kaniv Reservoir (Ukraine). Folia Zoologica, 65(1), 15-26. https://doi.org/10.25225/fozo.v65.i1.a4.2016 
 23. Didenko, A., Mruk, A., & Kruzhylina, S. (2009). Challenges to restoration of salmonids in streams of the Ukrainian part of the Carpathians. International Workshop on the Restoration of Fish Populations, September 1-4,: proceed. Düsseldorf, Germany, 25.
 24. Koščo, J., Balázs, P., & Ivanec, O. et al. (2004). Príspevok k poznaniu rýb tokov Zakarpatskej oblasti Ukrajiny. Acta facultatis studiorum Humanitatis et naturae universitatis Prešoviensis. Prírodné vedy, XL, 138-152.
 25. Ocvirk, J., & Vork, J. (1986). The role of live zooplankton in the artificial rearing of the grayling (Thymallus thymallus). Ichthyos, 3, 8-12.
 26. Witkowski, A., Kotusz, J., & Przybylski, M. (2009). The degree of threat to the freshwater ichthyofauna of Poland: Red list of fishes and lampreys — situation in 2009. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 65, 33-52 (in Polish).