Випуск № 3/2021 (57)

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 1-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03

Завантажити весь журнал у форматі PDF

БІОРЕСУРСИ ТА ЕКОЛОГІЯ ВОДОЙМ

pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 5-22
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.005
В. О. Литвиненко, Д. С. Христенко, Г. О. Котовська, Н. Л. Колесник, М. Ю. Симон
Особливості вилову плоскирки (Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)) з Київського водосховища (огляд)

ТЕХНОЛОГІЇ В АКВАКУЛЬТУРІ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 23-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.023
Д. Ю. Шарило, В. О. Коваленко, Б. Ю. Коваленко
Особливості застосування гіпохлориту натрію для регенерації високопористих наповнювачів після їх використання у біофільтраційних системах установок замкнутого водопостачання

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 33-47
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.033
Т. В. Григоренко, Н. М. Савенко, Н. П. Чужма, А. М. Базаєва, Т. О. Берсан
Вирощування цьоголіток коропа із застосуванням суспензії хлорели (Chlorella (Beijerinck,1890))

СЕЛЕКЦІЯ, ГЕНЕТИКА ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 48-59
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.048
В. В. Гурбик, О. І. Стрілецький, Г. А. Куріненко, В. Л. Ткачук, Ю. П. Черник
До апробації галицького масиву коропа

КОРМИ ТА ГОДІВЛЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 60-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.060
О. П. Добрянська
Ефективність використання в годівлі коропа пребіотика на основі мананових олігоcахаридів

ФІЗІОЛОГІЯ ТА БІОХІМІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 72-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.072
О. В. Дерень, Н. Ю. Сироватка, М. З. Кориляк, О. П. Добрянська
Результати використання в годівлі коропа сорбенту у складі корму з ознаками контамінування мікотоксинами

ІХТІОПАТОЛОГІЯ

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 87-106
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.087
А. В. Ващенко, Н. М. Матвієнко, І. А. Кравченко, А. І. Мрук
Паразитарні хвороби сигових риб (Coregoninae) (огляд)

pdf35Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 107-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.107
Н. В. Шмиголь, Н. Б. Єсіпова, Т. С. Шарамок
Використання антигельмінтного препарату для боротьби з паразитичними нематодами молюска гелікса малого сірого (Helix aspersa (Müller))