pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 23-32
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.023
УДК 639.3.06

Особливості застосування гіпохлориту натрію для регенерації високопористих наповнювачів після їх використання у біофільтраційних системах установок замкнутого водопостачання

Д. Ю. Шарило, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
В. О. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ
Б. Ю. Коваленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

Мета. Розроблення методу регенерації високопористих наповнювачів для біофільтру після зашлаковування їхніх пор залишками біоплівки в процесі вирощування об’єктів аквакультури в установках замкненого водопостачання.

Методика. Регенерацію наповнювачів для біофільтру, після їх експлуатації протягом 6 місяців, проводили за допомогою розчину гіпохлориту натрію з різною концентрацією активного хлору: 2,5%; 1,0% і 0,5%. Контроль ефективності очищення здійснювали за різницею маси наповнювачів до і після їх обробки у розчині гіпохлориту натрію.

Результати. За результатами дослідження доведено ефективність та економічну доцільність використання гіпохлориту натрію для очищення високопористих наповнювачів для біофільтру (на прикладі пористого керамічного наповнювача та спіненого скла «JBL Micromec»). Зменшення маси досліджуваних зразків становило, в середньому, 12,95% для пористої кераміки та 15,0 %  для вспіненого скла. Встановлено, що різна концентрація активного хлору у водному розчині не має яскраво вираженого впливу на ефективність процесу очищення наповнювачів, у зв’язку з чим рекомендовано для використання 0,5%-й розчин гіпохлориту натрію.

Наукова новизна. Використання у рибництві високопористих наповнювачів для біофільтру тривалий час було нерентабельним через швидку втрату їх основної переваги ― високого показника питомої площі на одиницю об’єму, в результаті зашлаковування мікропор залишками біоплівки. Потребувалася щорічна повна заміна наповнювачів, що, враховуючи значно вищу їхню вартість, у порівнянні з полімерними наповнювачами, робило нерентабельним їх використання. Запропонований метод відновлення наповнювачів з пористої кераміки та спіненого скла для біофільтру значно подовжує строки їх експлуатації, із повною заміною лише після значного механічного зносу матеріалу.

Практична значимість. Використання методу відновлення високопористих наповнювачів для біофільтру сприятиме широкому впровадженню цих високоефективних фільтруючих матеріалів на підприємствах інтенсивної аквакультури, що, у свою чергу, приведе до збільшення обсягів виробництва і зростання якості товарної харчової продукції.

Ключові слова: УЗВ, біофільтр, наповнювач, регенерація, гіпохлорит натрію.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Schuster C., Stelz H. Reduction in the make-up water in semi-closed recirculating aquaculture systems // Aquac. Eng. 1998. Vol. 17. P. 167—174. https://doi.org/10.1016/S0144-8609(98)00013-2 
 2. Influence of filter medium type, temperature and ammonia production on nitrifying trickling filters performance / Godoy-Olmos S. et al. // Journal of environmental chemical engineering. 2016. Vol. (1). P. 328—340. https://doi.org/10.1016/j.jece.2015.11.023 
 3. An evaluation of solid waste capture from recirculating aquaculture systems using a geotextile bag system with a flocculant-aid / Guerdat T. C. et al. // Aquac. Eng. 2013. Vol. 54. P. 1—8. https://doi.org/10.1016/j.aquaeng.2012.10.001 
 4. Гріневич Н. Є. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювача в установках замкнутого водопостачання в аквакультурі // Науковий вісник ЛНУВМБТ ім. С.З. Ґжицького. 2016. Т. 18, вип. № 3 (70). С. 57—61.
 5. Брайнбалле Я. Руководство по аквакультуре в установках замкнутого водоснабжения. Копенгаген, 2010. 70 с.
 6. Timmons M. B., Ebeling J. M. Recirculating Aquaculture. USA:Cayuga Aqua Ventures, 2006. 975 p.
 7. Проскуренко И. В. Замкнутые рыбоводные установки. Москва : ВНИРО, 2003. 152 с.
 8. Спотт С. Содержание рыбы в замкнутых системах : пер. с англ. Москва : Легкая и пищевая промышленность, 1982. 192 с.
 9. Шарило Д. Ю., Коваленко В. О., Коваленко Б. Ю. Особливості використання біофільтрів з різними типами наповнювачів на етапі вcтановлення біологічної рівноваги в установках замкненого водозабезпечення // Тваринництво та технології харчових продуктів. 2019. Т. 10, вип. 2. С. 61—73. https://doi.org/10.31548/animal2019.02.061 
 10. Сандер М. Техническое оснащение аквариума. Москва : Астрель, 2004. 256 с.
 11. Укракваиндустрия. Загрузка для биофильтра. URL: http://www.osetr.org.ua/loading.htm.
 12. Загрузка для биофильтров : пат. 5058939/26 ; заявл. от 18.08.1992 ; опубл. 15.10.1994.
 13. Бабаджанова О. Ф., Тарнавський А. Б. Застосування гіпохлориту натрію на фільтрувальних станціях // Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика : XVI Міжнар. наук.-метод. конф., м. Львів, 2018 : матеріали. Львів, 2018. С. 147—148.
 14. Черкасов С. В. Гипохлорит натрия. Свойства, теория и практика применения. URL : http://wwtec.ru/index.php?id=410.