pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 107-120
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.107
УДК 594.382.4+576.895.132+59.089

Використання антигельмінтного препарату для боротьби з паразитичними нематодами молюска гелікса малого сірого (Helix aspersa (Müller))

Н. В. Шмиголь, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро
Н. Б. Єсіпова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро
Т. С. Шарамок, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, м. Дніпро

Мета. Оцінити показники зараження нематодами молюска HelixaspersaMuller, експериментальним шляхом виявити оптимальну концентрацію антигельмінтних препаратів та охарактеризувати ефективність їх дії.

Методика.Експериментальна робота тривала 15 діб. Результати експериментів оцінювали за наступними показниками: екстенсивність та інтенсивність інвазії паразитами; виживання молюсків (% від загальної кількості особин, що використовувались у експерименті); активність живлення оцінювали за відносною кількістю корму, який з’їдали молюски за добу, і виражали у%.

Вплив різних концентрацій альбендазолу на структурний стан тканин і органів молюсків оцінювали за гістологічними дослідженнями. Відібрані проби фіксували у 4%-вому розчині формаліну, потім виготовляли гістологічні зрізи з подальшим фарбуванням гематоксилін-еозином. Аналіз гістологічних препаратів здійснювався за допомогою світлового мікроскопа при збільшенні об’єктиву 8× та 40× і фотографічної цифрової камери «Sciencelab T500 5.17 M».

Результати. За результатами експериментів кращі показники антигельмінтної дії та виживання равликів отримані при використанні альбендазолу при додаванні його в комбікорм у кількості 0,02% від живої маси молюсків.При цій концентрації відмічалось повне знищення статевозрілих особин Alloionema appendiculatum, а також зниження зараженості равликів яйцями гельмінтів зі 100 до 10%. Дослідження гістоструктури тканин та органів молюсків показали, що використання альбендазолу в концентраціях 0,01 та 0,02% не викликало помітних патологічних змін у м’язах та мозку молюсків. Проте у клітинах епітелію кишечника та печінки відмічались певні структурні порушення, які виявлялись  у вакуолізації цитоплазми, руйнуванні клітинних оболонок, лізисі і пікнозі ядер. Відносна кількість таких клітин з патологією становила близько 10–15% за використання 0,01% альбендазолу, та збільшувалась до 30–50% при використанні альбендазолу в кількості 0,02% від живої маси равликів. При застосуванні препарату трематозолу не було виявлено помітного антигельмінтного ефекту.

Наукова новизна. Вперше експериментальним шляхом визначений лікувальний ефект і оптимальна  схема дегельмінтизації молюсків Helix aspersa при зараженні паразитичною нематодою Alloionema appendiculatum.

Практичназначимість. Отримані результати являютьінтерес для підприємств, які займаються вирощуванням молюсків.

Ключовіслова:молюск HelixaspersaMuller, нематодоз, екстенсивність та інтенсивність інвазії,  антигельмінтні препарати, морфо-гістологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Snail farming: a survey of breeding management, hygiene and parasitism of the garden snail, HelixAspersa Muller / Cabaret J. et al. // Journal of Molluscan Studies. 1988. Vol. 54, № 2.  P. 209—214. https://doi.org/10.1093/mollus/54.2.209 
 2. Camino B.,  Gomzalez S. Daubaylia n. sp. (Nematoda, Daubayliidae), a parasite of the snail Helix aspersa (Müller) (Mollusca, Pulmonata, Helicidae) from Argentina // Studi Trent. Sci. Nat. 2011. P. 29—32.
 3. Baylis H., Daubney R. Report on the parasitic nematodes in the collection of the Zoological Survey of India // Memorial Indian Museum. 1922. № 7. P. 263—347.
 4. Žiga L., Jenna L., Trdan S. Massive occurrence and identification of the nematode Alloionema appendiculatum Schneider (Rhabditida: Alloionematidae) found in Arionidae slugs in Slovenia. // Acta agriculturae Slovenica. 2010. № 95-1/ P. 43—49.
 5. Cabaret J., Morand S. Single and dual infection of the land snail Helix aspersa with Muellerius capillaris and Alloionema appendiculatum (Nematoda) // J. Parasitol. 1990. № 76. P. 579—580. https://doi.org/10.2307/3282846 
 6. Charwat S.. Davies K. A nematode isolate for biocontrol of pest snails in south Australia // Nematologica. 1998. № 44. P. 469—470.
 7. Morand S., Wilson M. J., Glen D. M. Nematodes (Nematoda) Parasitic in Terrestrial Gastropods. Natural Enemies of Terrestrial Molluscs. Wallingford, 2004. P. 644. https://doi.org/10.1079/9780851993195.0525
 8. The role of parasite release in invasion of the USA by European slugs / Ross J. et al. // Biological Invasions. 2009. https://doi.org/10.1007/s10530-009-9467-7 
 9. Lőw P., Molnár K., Kriska G. Atlas of Animal Anatomy and Histology. 2016. P. 49—77. ISBN 978-3-319-25172-1. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25172-1 
 10. Миносян В., Ивашев М., Сергиенко А. В. Фармакодинамика альбендазола // Современные наукоемкие технологии. 2014. № 10. C. 77—78.
 11. Walker S. Trends and Changes in Drug Research and Development // Springer Science & Business Media. 2012. P. 109.
 12. Lillie R. Histopathologic Technic and Practical Histochemistry. New York : NcGraw-Hill book, 1965.