pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 3(57): 60-71
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.03.060
УДК [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52

Ефективність використання в годівлі коропа пребіотика на основі мананових олігоcахаридів

О. П. Добрянська, olya_dо Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь

Мета. Аналіз продуктивних та економічних показників при вирощуванні дволіток коропа в результаті використання в годівлі пребіотика на основі мананових олігосахаридів (МОС).

Методика. Для проведення експериментальних досліджень використано чотири стави, два з яких дослідні та два контрольних, які зарибнено однорічками лускатого коропа середньою масою 76–77 г за густоти посадки 2200 екз./га. В годівлі коропа Досліду 1 і Контролю 1 використовували екструдований комбікорм з вмістом протеїну 24%, Досліду 2 і Контролю 2 — зерносуміш з вмістом протеїну 19%. До раціону дослідних груп коропа впродовж всього вегетаційного періоду вводили пребіотик на основі МОС «Актіген» в кількості 0,05%. Забезпечено оптимальні умови вирощування коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, гідрохімічного та гідробіологічного режимів у ставах за загальноприйнятими у рибництві методиками. Після облову ставів визначено рибогосподарські та економічні показники вирощування дволіток.

Результати. Встановлено, що основні гідрохімічні показники в усіх ставах знаходились у межах нормативних значень. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу впродовж вегетаційного періоду практично не відрізнялися в експериментальних ставах та склали відповідно 10,33–16,23 г/м3 та 1,23–2,96 г/м3.

Виявлено позитивний вплив використання пребіотика на основі МОС в годівлі дволіток коропа. При згодовуванні у складі екструдованого комбікорму середня маса була більшою на 11,5%, а рибопродуктивність ― на 22,7% щодо показників контрольної групи, при цьому витрати корму на вирощування були нижчими на 20%. При згодовуванні у складі зерносуміші — на 12,9; 16,3 та 16,7% відповідно.

Прибуток в результаті використання в годівлі коропа пребіотика на основі МОС у складі екструдованого корму зріс щодо Контролю 1 на 43,3%, а у складі зерносуміші ― на 19,1% щодо Контролю 2.

Наукова новизна. Вперше здійснено порівняльний аналіз ефективності використання пребіотика на основі МОС у складі екструдованого корму та зерносуміші з огляду на продуктивні та економічні показники.

Практична значимість. Одержані результати свідчать про доцільність та ефективність використання пребіотика на основі МОС в годівлі дволіток коропа. Введення експериментальної добавки до кормів різного складу сприяє отриманню додаткових приростів та підвищення економічної складової при вирощуванні коропа до товарних кондицій.

Ключові слова: короп, пребіотик, корм, продуктивність, ефективність, прибуток гідрохімічні та гідробіологічні показники.

ЛІТЕРАТУРА

 1. World Bank. Fish to 2030: Prospects for Fisheries and Aquaculture. Washington, DC : World Bank; 2013.
 2. Годівля риб / Шерман І. М. та ін. Київ : Вища освіта, 2001. 268 с.
 3. Грициняк І. І. Науково-практичні основи раціональної годівлі риб. Київ : Рибка моя, 2007. 306 с.
 4. Бурлака В. А., Меленівський О. М. Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа // Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. 2016. Т. 4, № 1. С. 56—60.
 5. Чернікова Г., Прокопенко Н. Забійні якості курчат-бройлерів за використання пребіотичного препарату // Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2017. № 1. P. 50—53. doi:10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.50-53.
 6. Probiotics and prebiotics associated in aquaculture: a review / Akhter N. et al. // Fish Shellfish Immunol. 2015. Vol. 45. P. 733—741. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2015.05.038.
 7. Single or combined effects of fructo‐and mannan oligosaccharide supplements and Bacillus clausii on the growth, feed utilization, body composition, digestive enzyme activity, innate immune response and lipid metabolism of the Japanese flounder Paralichthys olivaceus / Ye, J. D. et al. // Aquaculture Nutrition. 2011. Vol. 17(4). e902-e911. doi: 10.1111/j.1365- 2095.2011.00863.x.
 8. A review of 733 published trials on Bio-Mos®, a mannan oligosaccharide, and Actigen®, a second generation mannose rich fraction, on farm and companion animals / Spring P. et al. // Journal of Applied Animal Nutrition. 2015. Vol. 3. P. 1—11. doi:10.1017/jan.2015.6.
 9. Mannan oligosaccharide increases serum concentrations of antibodies and inflammatory mediators in weanling pigs experimentally infected with porcine reproductive and respiratory syndrome virus / Che T. M. et al. // Journal of Animal Science. 2012. Vol. 90. P. 2784—2793. https://doi.org/10.2527/jas.2011-4518 
 10. Hung L. T. Building new aquafeeds: Feeding for health and performance in Tra catfish (Pangasiaodon hypophtalamus) // Science and Technology in the Feed Industry: Alltech’s 28th Annual International symposium, May 20-23, (conclusion of posters presented). Lexington, Kentucky, USA, 2012.
 11. Mohsen Abdel-Tawwab. Interactive effects of dietary protein and live bakery yeast, Saccharomyces cerevisiae on growth performance of Nile tilapia, Oreochromis niloticus (L.) fry and their challenge against Aeromonas hydrophila infection // Aquacult Int. 2012. Vol. 20. P. 317—331. https://doi.org/10.1007/s10499-011-9462-8 
 12. Immune stimulation and improved infection resistance in European sea bass (Dicentrarchus labrax) fed mannan oligosaccharides / Torrecillas S. et al. // Fish Shellfish Immunol. 2007. Vol. 23. P. 969—981.https://doi.org/10.1016/j.fsi.2007.03.007  
 13. Sverinciuc C., Benţea M. I., Sara A. The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) // Agriculture Science and Practice. 2017. No. 1–2(101–102). P. 105—109.
 14. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 15. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2013. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 16. Привезенцев Ю. А. Указания по определению качества воды в рыбоводных прудах. Москва : Колос, 1971. 18 с.
 17. Кражан С. А., Хижняк М. І. Природна кормова база рибогосподарьких  водойм : навчальний посібник. Київ : Аграрна освіта, 2014. 333 с.
 18. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. ; ред. Романенко В. Д. Київ : Логос, 2006. 408 с.
 19. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос) / ред. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 512 с.
 20. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 21. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Т. 1. Москва : Агропромиздат, 1986. 259 с.
 22. Вдовенко Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств: підручник. Київ : Кондор, 2017. 212 с.