pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 23-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.023 
УДК: 765.881.1

Репродуктивні характеристики iнтродуцента ― східної прісноводної креветки (Macrobrachium nipponense dе Haan, 1849) в пониззі Дністра

П. В. Шекк , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса
Ю. О. Астафуров , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Одеський державний екологічний університет, м. Одеса 

Мета. Дослідити репродуктивнi характеристики самиць прісноводної креветки Macrobrachium nipponense (дністровської популяції) в природних і штучних умовах.

Методика . Польові дослідження проводили з квітня по жовтень 2016–2019 рр. у Кучурганському і Дністровському лиманах, рибницьких ставах і озерах пониззя річок Дністер і Турунчук. Креветку ловили на прибережних ділянках сачками і спеціальними пастками на приманку (подрібнену атерину). Дослідження проводили в польових і лабораторних умовах. Для експериментальних робіт виловлену креветку транспортували в акваріальну кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету. Для вирощування i відтворення креветки використовували скляні акваріуми об’ємом 0,3 м³, об’єднані в експериментальну установку з замкненим циклом водообміну (УЗВ) загальним робочим об’ємом 1,2 м³. В період експерименту в УЗВ підтримували умови, близькі до таких в місцях вилову креветки.

При проведенні біологічного аналізу у креветок визначали стать, загальну довжину і масу тіла, стадію і тривалість ембріогенезу. Також реєстрували виживання M. nipponense за різних умов утримання. Для аналізу гідрохімічних параметрів середовища застосували сучасні прилади для експрес-аналізу: «ЕКОТЕСТ–2000 Т» (О2; NO-2; NO-3; NH-4; CO2; фосфати, рН); термооксиметр «Ажа-101М» (Т, оС; О2 ); «РН-метр – 150 М); рефрактометр «ATAGO – 100» (солоність і щільність води). Сольовий розчин у спеціальних експериментах отримували в лабораторних умовах шляхом розбавлення морської води.

Результати . Запліднені яйця креветок мали овальну форму, а їхні середні розміри варіювали в межах 0,58–0,66 мм (довжина) і 0,39–0,46 мм (ширина). Встановлено, що розміри запліднених яєць у M. nipponense дністровської популяції відрізнялися в різних природних акваторіях. Найбільші розміри (0,66 ± 0,035 і 0,46 ± 0,014 мм) та середній об’єм ( 0,073 мм 3) мали яйця креветки з Кучурганського лиману. Вони достовірно (Р ≥ 0,95) відрізнялися за цими показниками від таких у креветок з Дністровського лиману, які мали найменші розміри (0,58±0,022 і 0,39 ± 0,011 мм) та середній об’єм (0,046 мм3). Креветки зі ставів і озер Дністра і Турунчука мали середні розміри і об’єм яєць, які за цими показниками достовірно не відрізнялися від таких у особин з Кучурганського і Дністровського лиманів.

Аналіз плодючості креветок дністровської популяції показав, що ПРП, як і КРП, зростає прямо пропорційно збільшенню розмірів і маси самиць, що закономірно для всіх пойкілотермних тварин. Встановлено, що в діапазоні лінійних розмірів самиць M. nipponense дністровської популяції 2,5–7,9 см і маси 2,2–7,3 г ПРП зростає від 3441 ± 942 до 10241 ± 1323 екз. яєць в одній кладці. Тривалість ембріогенезу і виживання ембріонів креветок при зростанні температури води з 18 до 31°С скорочується з 42 до 20 діб. Оптимум припадає на температуру 27°С, яка забезпечує виживання 98% ембріонів. Креветка M. nipponense може відтворюватися при солоності від 0 до 9‰, але оптимальною є солоність 5‰, яка в зоні оптимальних температур забезпечує виживання 98% ембріонів за мінімальної тривалості ембріогенезу.

Наукова новизна. Вперше проведено дослідження репродуктивних характеристик самиць прісноводної креветки M. nipponense дністровської популяції. Показано, що запліднені яйця креветок дністровської популяції відрізняються за розміром у різних акваторіях пониззя Днicтра. Встановлено залежність початкової (ПРП) та кінцевої (КРП) реалізованої плодючості від маси креветок. Досліджено тривалість ембріогенезу і відсоток виживання ембріонів у залежності від температури і солоності води. Встановлені оптимальні параметри температури і солоності для ембріогенезу креветки M. nipponense дністровської популяції.

Практична значимість. Результати досліджень дозволили дати об'єктивну характеристику та оцiнку плодючостi інтродуцента M. nipponense в умовах басейну нижнього Дністра і можуть бути використані при розробці технології штучного відтворення виду.

Ключові слова: креветка M. nipponense, дністровська популяція, розміри яєць, ембріогенез, солонiсть, температура, виживання. 

ЛІТЕРАТУРА

 1. Буруковский Р. Н. Методика биологического анализа некоторых тропических и субтропических креветок // Промысловые исследования морских беспозвоночных. Москва : ВНИРО, 1992. С. 77—84.
 2. Кулеш В. Ф., Алехнович А. В. Выживаемость субтропической креветки Macrobrachium nipponense (De Haan) на ранних этапах онтогенеза // Проблемы рационального использования промысловых беспозвоночных : 3-я Всесоюз. конф. : тезисы докл. Калининград, 1982. С. 110—113.
 3. Нартыш О. М. Молдавская ГРЭС: дела и люди (Исторический очерк). Днестровск: Типар, 1998. 120 с.
 4. Пособие по изучению промысловых ракообразных дальневосточных морей России // Низяев С. А. и др. Южно-Сахалинск : СахНИРО, 2006. 114 с.
 5. Статкевич С. В. Плодовитость гигантской креветки Macrobrachium rosenbergii в условиях аквакультуры // Рибне господарство України. 2009. № 5(64). С. 35—36.
 6. Статкевич С. В., Шишова В. В. Влияние микробиологических параметров среды выращивания на продуктивность самок креветок Macrobrachium rosenbergii // Заповедники Крыма. Биоразнообразие и охрана природы в Азово-Черноморском регионе : VII Междунар. науч.-практ. конф., Симферополь, 24026 окт. 2013 г. : матер. Симферополь, 2013. С. 395—397.
 7. Супрунович А. В., Макаров Ю. Н. Культивируемые беспозвоночные. Пищевые беспозвоночные: устрицы, гребешки, раки и креветки. Киев : Наукова думка, 1990. 261 с.
 8. Туранов В. Ф. Разведение и выращивание пресноводной креветки Macrobrachium rosenbergii на Юге Украины // Рибне господарство України. 2003. № 3, 4 (26, 27). С. 47—48.
 9. Хмелева Н. Н. Закономерности размножения ракообразных : монография. Минск : Наука и Техника, 1988. 208 с.
 10. Экология пресноводных креветок : монография / Хмелева Н. Н. и др. Минск : Беларуская навука, 1997. 254 с.
 11. Хмелева Н. Н., Гигиняк Ю. Г., Кулеш В. Ф. Пресноводные креветки. Москва, 1988. 128 с.
 12. Cai Y., Shokita S. Report on a collection of freshwater shrimps (Crustacea: Decapoda: Caridea) from the Philippines, with descriptions of four new species // Raffles B Zool. 2006. Vol. 54. P. 245—270.
 13. De Grave S., Ghane A. The establishment of the oriental river prawn, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) in Anzali Lagoon, Iran // Aquat Invasions. 2006. Vol. 1. P. 204—208. https://doi.org/10.3391/ai.2006.1.4.2 
 14. Feng J. B., Li J. L., Cheng X. Research progress on germplasm resource exploitation and protection of Macrobrachium nipponense // J Shanghai Fish Univ. 2008. Vol. 17. P. 371—376.
 15. The complete mitochondrial genome of Macrobrachium nipponense / Ma K.Y. et al. // Gene. 2011. Vol. 487. P. 160—165. https://doi.org/10.1016/j.gene.2011.07.017 
 16. Magalhães C.,  Walker I. Larval development and ecological distribution of Central Amazonian palaemonid shrimps (Decapoda, Caridea) // Crustaceana. 1988. Vol. 55. P. 279—292. https://doi.org/10.1163/156854088X00384 
 17. Mashiko K. Diversified egg and clutch sizes among local populations of the freshwater prawn Macrobrachium nipponense // Journal of Crustacean Biology. 1990. Vol. 10. P. 306—314. https://doi.org/10.2307/1548489 
 18. Mirabdullaev I. M., Niyazov D. S. Alien decapods (Crustacea) in Uzbekistan // II International Symposium Invasion of alien species in Holarctic, Borok, Russia : book of abstracts. Borok, 2005. P. 113—114.
 19. New M. B., Valenti W. C. Freshwater prawn culture: the farming of Macrobrachium rosenbergii. Oxford, England : Blackwell Science, 2000. 215 p. https://doi.org/10.1002/9780470999554 
 20. Numachi K. Genetic analysis on the growth and survival of Pacific abalone. Tokyo, Japan : University of Tokyo, 1983. P. 1—47.
 21. Rodriguez G. Fresh-water shrimps (Crustacea, Decapoda, Natantia) of the Orinoco Basin and the Venezuelan Guayana // Journal of Crustacean Biology. 1982. Vol. 2. P. 378—391. https://doi.org/10.2307/1548054 
 22. The invasion of Macrobrachium nipponense (De Haan, 1849) (Caridea: Palaemonidae) into the Southern Iraqi marshes / Salman S. D. et al. // Aquat Invasions. 2006. Vol. 1. P. 109—115. https://doi.org/10.3391/ai.2006.1.3.2 
 23. Shokita S. The distribution and speciation of the inland water shrimps and prawns from the Ryukyu Islands II // Bulletin of the College of Science, University of Ryukyus. 1979. Vol. 28. P. 193—278.
 24. Yu H., Miyake S. Five species of the genus Macrobrachium (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae) from Taiwan // Ohmu. 1972. Vol. 3. P. 45—55.