pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 123-134
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.123 
УДК 016:597-12.08

Методи іхтіопатологічних та іхтіопаразитологічних досліджень. Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з питань розробки та застосування класичних і сучасних методів досліджень у іхтіопатології та іхтіопаразитології.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, присутні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 86 джерел, що охоплюють часовий інтервал з 1950 по 2016 рр., та присвячені методам діагностики, профілактики та лікування захворювань риб різної етіології. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належать питання іхтіопатології, паразитології, рибництва.

Ключові слова: паразитози риб, інфекційні захворювання риб, діагностика патологій риб, токсикози, вірусні захворювання риб.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Аршаница Н. М. Вопросы эпизоотологии, диагностики и профилактики болезни плавательного пузыря карпа : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Ленинград, 1970. 20 с.
 2. Аршаница Н. М. Эпизоотология и методы диагностики болезни плавательного пузыря карпов // Известия ГосНИОРХ. 1969. Т. 65. С. 245—252.
 3. Аршаница Н. М., Ляшенко О. А. Патологоанатомический метод исследования токсикозов рыб // Рациональное использование пресноводных экосистем — перспективное направление реализации национального проекта «Развитие АПК» : Междунар. науч.-практ. конф., 17-19 дек. 2007 г. : матер. и докл. Москва : Россельхозакадемия, 2007. С. 112—115.
 4. Асадчая Р. Л. Экспресс-диагностика и способы профилактики бактериальных инфекций растительноядных рыб // Рибне господарство. 2004. Вип. 63. С. 7—9.
 5. Бауер О. Н., Лопухина А. М. Методика изучения влияния паразитов на продуктивность рыб в пределах ареала // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 1. Вильнюс : Минтис, 1974. С. 132—141.
 6. Болезни рыб в аквакультуре России: практическое руководство / Воронин В. Н. и др. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2011. 264 с.
 7. Борисова М. Н., Скачков Д. П., Скворцова Ф. К. Филометроидоз карпов: эпизоотология, диагностика, методы лечения и профилактика // Рыбное хозяйство. 2009. № 1. С. 89—91.
 8. Борьба с апиозомозом и эпистилозом рыб при искусственном выращивании : методические указания / сост. Банина Н. Н. Ленинград : ГосНИОРХ, 1979. 9 с.
 9. Бреев К. А. Применение математических методов в паразитологии // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 109—126.
 10. Ващенко А. В., Мокрієва Н. Б. Полімеразна ланцюгова реакція — перспективний метод діагностики інфекційних хвороб об’єктів аквакультури // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г. : матер. Киев : Институт рыбного хозяйства УААН ; Национальный аграрный университет, 2002. С. 145—146.
 11. Ващенко А. В., Харкавлюк Н. Є. Методи виділення фагів Pseudomonas від риб різних регіонів України // Рибогосподарська наука України. 2008. № 4. С. 110—113.
 12. Владимиров В. Л. Метод длительной задержки антибиотиков в организме рыб // Известия ГосНИОРХ. 1969. Т. 69. С. 76—82.
 13. Временная инструкция о мероприятиях по предупреждению и ликвидации болезней прудовых рыб. Кишинев : Министерство сельского хозяйства МССР, 1958. 48 с.
 14. Временные рекомендации по профилактике протозойных болезней рыб / сост. Панасенко В. В., Афанасьев В. И., Сулейманян В. С. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1980. 10 с.
 15. Гайдей О. С. Епізоотологічний моніторинг вірусної геморагічної септицемії форелі та розробка засобів діагностики : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. вет. наук. Харків : Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини, 2011. 20 с.
 16. Головин П. П. Временная методика определения экономической эффективности лечебно-профилактических и оздоровительных мероприятий в рыбоводных хозяйствах. Москва : ВНИИПРХ., 1986. 12 с.
 17. Головина Н. А., Головин П. П., Ванятинский В. Ф. К вопросу о диагностике дактилогироза карпа // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1987. Вып. 50. С. 47—56.
 18. Гончаров Г. Д. Лабораторная диагностика болезней рыб. Москва : Колос, 1973. 120 с.
 19. Грициняк І. І., Тушницька Н. Й., Матвієнко Н. М. Діагностика, лікування та заходи профілактики асоційованої форми краснухи коропа : методичні рекомендації. Київ, 2011. 18 с.
 20. Давыдов О. Н. К методике содержания в искусственных средах паразитических червей рыб // Гидробиологический журнал. 1970. Т. 6, № 3. С. 122—125.
 21. Давыдов О. Н. Метод оценки действия различных веществ в модельной системе гельминт — кишечник // Гидробиологический журнал. 1976. Т. 12, № 6. С. 100—102.
 22. Давыдов О. Н., Абрамов А. В., Темниханов Ю. Д. Ветеринарно-санитарный контроль пищевых гидробионтов. Черкассы : АНТ, 2007. 457 с.
 23. Екологічно безпечні методи боротьби з псевдомонозами прісноводних риб / Матвієнко Н. М. та ін. // Науковий вісник ЛНУВМтаБТ ім. С. З. Гжицького. 2007. Т. 9, № 4(35), ч. 1. С. 109—111.
 24. Енгашев В. Г. Прижизненный метод диагностики болезней рыб // Рыбоводство и рыболовство. 1975. № 2. С. 48—49.
 25. Заботкина Е. А. Использование гистологических биомаркеров для диагностики патоморфологических изменений в иммунокомпетентных органах // Аквакультура и интегрированные технологии: проблемы и возможности : Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 60-летию Московской рыбоводно-мелиоративной опытной станции и 25-летию ее реорганизации в ГНУ ВНИИР, Москва, 11-13 апр. 2005 г. : матер. Т. 3. Москва, 2005. С. 161—164.
 26. Застосування полімеразної ланцюгової реакції для діагностики лімфосаркоматозу щук Київського та Канівського водосховищ / Бучацький Л. П. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2007. № 1. С. 60—64.
 27. Збірник нормативно-технологічної документації по діагностиці хвороб харчових гідробіонтів / упоряд. Дроник В. С. та ін. Київ : ІНКОС, 2013. 342 с.
 28. Здоровая рыба. Профилактика, диагностика и лечение болезней / Рахконен Р. и др. Хельсинки : НИИ охотничьего и рыбного хозяйства, 2000. 161 с.
 29. Иванова Н. Т. Метод морфологического анализа крови в ихтиопатологических исследованиях // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 105—108.
 30. Инвазионные болезни рыб : методические рекомендации по вопросам диагностики. Белая Церковь, 1986. 16 с.
 31. Инструкции о мероприятиях по борьбе с бранхиомикозом, ихтиофтириозом, кавиозом, кариофиллезом и ботриоцефалезом рыб. Москва : Колос, 1965. 15 с.
 32. Инструкция о мероприятиях по борьбе с костиозом, хилодонеллезом, гиродактилезом и дактилогирозом рыб в прудовых хозяйствах. Москва : Колос, 1966. 19 с.
 33. Инструкция по биологическому методу борьбы с постодиплостомозом и диплостомозом пресноводных рыб. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1985. 10 с.
 34. Кальниболоцкий А. А. Основы методики определения ущерба, причиняемого рыбному хозяйству болезнями рыб // Известия ГосНИОРХ. 1976. Т. 105. С. 127—129. https://doi.org/10.1016/0022-2836(76)90198-4 
 35. Канаев А. Методы диагностических исследований в ихтиопатологии // Рыбоводство и рыболовство. 1986. № 6. С. 18—19.
 36. Каріофільоз коропа та заходи боротьби з ним. Львів : Львівське обл. управління сільського господарства, 1961. 8 с.
 37. Козій М. С. Використання новітніх гістологічних методик для діагностики гельмінтних захворювань риб // Таврійський науковий вісник. 2008. Вип. 59. С. 113—116.
 38. Лабораторний практикум в біології, патології та ветсанекспертизи прісноводних риб : уч. посібник. Біла Церква : Білоцерківський с/г ін-т ; Інститут рибного господарства УААН, 1994. 120 с.
 39. Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині : довідник / ред. Влізло В. В. Львів : СПОЛОМ, 2012. 764 с.
 40. Литвиненко В. В. Метод получения негативных колоний, образуемых рабдовирусом карпа // Рыбное хозяйство. 1982. Вып. 35. С. 63—65.
 41. Лосев А. А., Овчаренко Н. А. Методические основы изучения кровяных паразитов рыб // Гидробиологический журнал. 2003. Т. 40, № 6. С. 105—114. https://doi.org/10.1615/HydrobJ.v40.i2.110 
 42. Маркевич А. П. Методика и техника паразитологического обследования рыб. Киев : КГУ, 1950. 23 с.
 43. Метод полиэтилгликолевой преципитации связанного конгютина для определения иммунных комплексов / Корниенко Г. Г. и др. // Физиолого-биохимические и генетические исследования ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна. Методическое руководство. Ростов-на-Дону : Эверест, 2005. С. 17—18.
 44. Методика постановки биологической пробы в ихтиопатологии. Методы диагностики отравлений рыб в водоемах. Москва : Всесоюзная Ордена Ленина академия сельскохозяйственных наук имени В. И. Ленина, 1971. 34 с.
 45. Методические рекомендации по борьбе с болезнями рыб в бассейнах и садках на теплых водах / сост. Осадчая Е. Ф., Просяная В. В. Киев : УкрНИИРХ, 1981. 15 с.
 46. Методические рекомендации по патоморфологической и гистохимической диагностике краснухи карпов / Руденко А. П., Яцышин А. И. Киев, 1982. 8 с.
 47. Методические указания по бактериологическому исследованию воды и гидробионтов при заболеваниях рыб, вызываемых вибрионами. Методические указания по приготовлению культуры клеток гонад карпа (серебряного карася) и ее применению при вирусологических болезнях рыб. Москва : Колос, 1976. 17 с.
 48. Методические указания по борьбе с дактилогирозом карпа в прудовых хозяйствах / сост. Бауэр О. Н. Ленинград : ГосНИОРХ, 1959. 15 с.
 49. Методические указания по определению антигенов эритроцитов рыб с помощью изоиммунных антител / Сахаров Р. С. и др. // Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре. Москва : ВНИРО, 2001. С. 165—176.
 50. Методичні вказівки щодо лабораторної діагностики вірусних хвороб риб / Бучацький Л. П. та ін. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2009. 15 с.
 51. Методичні рекомендації щодо молекулярно-біологічної діагностики вірусу інфекційного панкреатичного некротичного некрозу форелі / Матвієнко Н. М., Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Київ : Інститут рибного господарства НААН, 2015. 22 с.
 52. Микробиологические и вирусологические методы исследований в ветеринарной медицине : справочное пособие / Головко А. Н. и др. Харьков : НТМТ, 2007. 512 с.
 53. Молекулярно-генетичні методи діагностики у ветеринарній медицині та біотехнології / Герілович А. П. та ін. Київ : СТ-друк, 2014. 286 с.
 54. Наконечная М. Г. Методика получения сыворотки крови от эмбрионов крупного рогатого скота для вирусологических исследований в ихтиопатологии // Рыбное хозяйство. 1978. Вып. 26. С. 76—78.
 55. Низова Г. А. Методы паразитологического исследования рыб и других гидробионтов // Методы рыбохозяйственных и природоохранных исследований в Азово-Черноморском бассейне : сборник научно-методических работ. Краснодар : АзНИИРХ, 2005. С. 316—329.
 56. Нормативно-правові акти з питань поліпшення роботи по профілактиці, діагностиці та боротьбі з хворобами риб. Київ : Державний департамент ветеринарної медицини, 2003. 50 с.
 57. Овчаренко Н. А. Новые и модифицированные методы исследования микроспоридий водных животных (обзор) // Гидробиологический журнал. 2002. Т. 39, № 1. С. 62—72.
 58. Ожередова Н. А. Цитробактериоз у карповых рыб: распространение, клинико-морфологические изменения, диагностика // Рыбное хозяйство. 2006. № 2. С. 77—78.
 59. Осадчая Е. Ф. Изыскание путей получения однослойных клеточных культур из тканей карпа и возможностей их применения для диагностики некоторых болезней рыб : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Киев, 1965. 20 с.
 60. Осадчая Е. Ф., Наконечная М. Г., Литвиненко В. В. Консервирование вирусов, выделенных от рыб, методом лиофилизации // Рыбное хозяйство. 1980. Вып. 30. С. 87—89.
 61. Паразитологическое исследование рыб : методическое пособие / Чернышева Н. Б. и др. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 2009. 20 с.
 62. Посібник по діагностиці хвороб риб / ред. Вербицький П. І. Київ : Арт Ек, 2005. 160 с.
 63. Пронина Г. И. Использование цитохимических методов для определения фагоцитарной активности клеток крови и гемолимфы разных видов гидробионтов для оценки состояния их здоровья // Известия Оренбургского государственного университета. 2008. Т. 4, № 20-1. С. 160—162.
 64. Рауцкис Э. Ю. Методические рекомендации по эколого-фаунистическому исследованию зараженности паразитами рыбца и других видов проходных рыб на протяжении их ареалов // Типовые методики исследования продуктивности видов рыб в пределах их ареалов. Ч. 3. Вильнюс : Институт зоологии и паразитологии АН Литовской ССР, 1978. С. 83—85.
 65. Рекомендации по диагностике и профилактике филометроидоза карпа : методический материал / Секретарюк К. В., Пирус Р. И. Львов : Львовское отделение Украинского научно-исследовательского института рыбного хозяйства ; Львовский Ордена Трудового красного знамени зооветеринарный институт, 1984. 16 с.
 66. Рекомендації з профілактики кормових токсикозів та захворювань канального сома поліетіологічної природи при індустріальному вирощуванні в тепловодних рибних господарствах / Вовк Н. І., Просяна В. В., Сидоров М. А. Київ : Інститут рибного господарства УААН, 1996. 3 с.
 67. Рудь Ю. П. Ідентифікація грамнегативних бактерій у риб методом ПЛР-ПДРФ гену 16S рРНК // Рибогосподарська наука України. 2013. № 1. С. 80—86. https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.080 
 68. Рудь Ю. П., Бучацький Л. П. Ампліфікація гену тимідинкінази як зручний метод діагностики ДНК-вірусів риб // Рибне господарство. 2009. Вип. 67. С. 175—178.
 69. Рудь Ю. П., Жук Л. В., Владимирський І. Б. Використання мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції в експрес-діагностиці інфекційних захворювань риб // Рибогосподарська наука України. 2012. № 3/4. С. 59—62.
 70. Рудь Ю. П., Циганок І. О. Молекулярна діагностика Yersinia ruckeri // Рибогосподарська наука України. 2014. № 2. С. 69—78. https://doi.org/10.15407/fsu2014.02.069 
 71. Сборник научно-технологической и методической документации по аквакультуре в Беларуси за период с 2006 по 2018 годы. Минск : Институт рыбного хозяйства НАН Беларуси, 2018. 374 с.
 72. Сборник нормативных документов по профилактике и борьбе с инфекционными и инвазионными болезнями прудовых рыб / Сулейманян В. С., Панасенко В. В., Денисов А. И. Краснодар : Краснодарский филиал ВНИИПРХ, 1983. 40 с.
 73. Сборник правил, инструкций и наставлений по борьбе с болезнями рыб. Рыбное : ВНИИПРХ, 1972. 214 с.
 74. Седов В. А., Зимин Н. Л., Сапожников Г. И. Организация диагностики болезней рыб: состояние и перспективы // Проблемы охраны здоровья рыб в аквакультуре : науч.-практ. конф. : тезисы докл. Москва : Россельхозакадемия, 2000. С. 19—20.
 75. Секретарюк К. В. Лабораторна діагностика інвазійних хвороб риб. Москва : Универсум Паблишинг, 2001. 204 с.
 76. Секретарюк К. В., Тафійчук Р. І. Цитогенетичний (метафазний) метод дослідження соматичних клітин коропа // Проблемы аквакультуры и функционирования водных экосистем : Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых, 25-28 февр. 2002 г. : матер. Киев : Институт рыбного хозяйства УААН ; Национальный аграрный университет, 2002. С. 123—124.
 77. Сучасні методи молекулярної діагностики захворювань риб (огляд) / Залоїло О. В., Рудь Ю. П., Залоїло І. А., Грициняк І. І. // Рибогосподарська наука України. 2016. № 2. С. 48—64. https://doi.org/10.15407/fsu2016.02.048 
 78. Тимчасові рекомендації по профілактиці і боротьбі з ботріоцефальозом і каріофільозом коропів та їх диференціальна діагностика. Київ : Міністерство сільського господарства УРСР, 1960. 6 с.
 79. Физиологические экспресс-методы диагностики болезней рыб / Давыдов О. Н. и др. // Гидробиологический журнал. 2000. Т. 36, № 4. С. 99—110.
 80. Шергин Ю. К., Егошин И. С., Бричук П. Ф. Дерматофибросаркома у судаков и ее диагностика // Ветеринария. 1972. № 5. С. 78—79.
 81. Щелкунов И. С. Генно-инженерные вакцины рыб: итоги первых двенадцати лет исследований по созданию противорабдовирусных вакцин // Сборник научных трудов ГосНИОРХ. 2001. Вып. 329. С. 54—66.
 82. Щелкунов И. С. Разработка методики очистки иридовируса карпа // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1984. Вып. 40. С. 3—12.
 83. Ыун А. И., Луллу А. В. Диагностика и лечение вибриоза рыб // Ветеринария. 1983. № 7. С. 43—44.
 84. Экспресс-диагностика болезней рыб / Давыдов О. Н. и др. Киев : Институт зоологии НАНУ, 2001. 168 с.
 85. Юришинець В. І. Методи іхтіопаразитологічних досліджень // Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / Арсан О. М. та ін. Київ : Логос, 2006. С. 143—148.
 86. Ящук В. Д. О диагностике ботриоцефалеза рыб // Ветеринария. 1974. № 10. С. 88—89. https://doi.org/10.1016/0012-8252(74)90039-7