pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 87-94
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.087 
УДК [639.371.52:597-115]:639.311(477)

Цитогенетичний профіль різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощуванння у ставах Прикарпаття

В. В. Гурбик, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Ю. М. Глушко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Й. Тушницька, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м.Київ

Мета. Проаналізувати вікову та сезонну динаміку цитогенетичних показників у різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощування.

Методика. Відбір крові для приготування мазка проводили з хвостової вени. Мазки фіксували метиловим спиртом і фарбували за методом Романовського розчином Гімза. Подальший аналіз проводили під мікроскопом «Primo Star Zeiss» зі збільшенням у 1000 разів. У мазках підраховували частоту еритроцитів з мікроядрами (ЕМЯ), одноядерних лімфоцитів з мікроядрами (ЛМЯ), двоядерних лімфоцитів (ДЛ) і апоптозів (АП). Отримані дані вимірювали в проміле (‰).

Результати. Еритроцити з мікроядрами у різновікових груп галицького коропа знаходились в межах від 2,7‰ ± 0,4 — 4,0‰ ± 0,7. Кількість лімфоцитів з мікроядрами зафіксовано на рівні 2,0‰ ± 0,4 — 2,4‰ ± 0,2. Двоядерні лімфоцити у галицького коропа набувають значень в межах від 2,0‰ ± 0,2 до 2,7‰ ± 0,3. У результаті цитогенетичного аналізу встановлено зниження рівня клітин з апоптозом на 11% у триліток галицького коропа в порівнянні з цьоголітками.

Після зимового утримання еритроцити з мікроядрами у однорічок та дворічок зафіксовано в межах 2,7‰±0,5 — 3,1‰ ± 0,6. Частота лімфоцитів з мікроядрами у галицького коропа зменшується: так, у дворічок цей показник зазнавав свого зменшення на 8% і становив 2,4‰ ± 0,2.

Двуядерні лімфоцити у галицького коропа після зимового утримання набували значень від 2,9‰ ± 0,1 до 3,3‰ ± 0,2. В результаті порівняльного аналізу цитогенетичних показників однорічок та дволіток встановлено достовірну різницю в кількості лімфоцитів з двоядрами (P≤0,01; ts = 3,57). Отримані результати досліджень засвідчують, що підвищення показника спровоковано швидким зростанням рибопосадкового матеріалу в ставових умовах.

Наукова новизна. Вперше проаналізовано мінливість цитогенетичного апарату різновікових груп галицького коропа на різних етапах технологічного процесу при промисловому вирощуванні.

Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для подальшої селекційної роботи з галицьким коропом в умовах регіону.

Ключові слова: галицький короп, різновікові групи, апоптоз, двоядерні лімфоцити, еритроцити з мікроядрами.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Кирпичников В. С. Генетика и селекция рыб. Ленінград : Наука, 1987. 520 с.
  2. Шельов А. В. Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. с.-г. наук : спец 03.00.15 «Генетика». Чубинське, 2008. 17 с.
  3. Архипчук В. В., Гончарук В. В. Биотестирование качества воды на клеточном уровне // Химия и технология воды. 2001. № 5. С. 32—38.
  4. Захидов С. Т., Карпюк М. И., Галиченков В. А. Цитогенетический мониторинг волжского бассейна. Уровни хромосомных мутаций в половых и соматических клетках самцов стерляди // Известия РАН. 1993. № 1. С. 102—106.
  5. Урываева И. В. Перспективы разработки и применения в экологических исследованиях цитогенетического метода анализа микроядер в гепатоцитах // Известия РАН. 1993. № 1. С. 88—94.
  6. Дробышевский В. Ф. Мутации на различных уровнях наследственного аппарата гидробионтов при воздействии генотоксичных загрязнителей водной среды : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук : спец. 03.00.18 «Гидробиология». Москва, 2005. 21 с.
  7. Schmidt W. The micronucleus test // Mutation Res. 1975. Vol. 31. P. 5—9. https://doi.org/10.1016/0165-1161(75)90058-8 
  8. Micronuclei as an index of cytogenetic damage: рast, present, and future / Heddle J. A. et al. // Environmental and Molecular Mutagenesis. 1991. Vol. 18, iss. 4. P. 277—291. https://doi.org/10.1002/em.2850180414
  9. Heddle J. A. Micronuclei in vivo // Prog. Clin. Biol. Res. 1990. Vol. 340. P. 185—194.  
  10. Ильинских Н. Н., Новицкий В. В., Ванчугова Н. Н. Микроядерный анализ и цитогенетическая нестабильность. Томск : ТомГУ, 1992. 272 с.