pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 74-86
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.074 
УДК [639.371.2:639.3.06]:597-14

Деякі морфологічні особливості стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) в умовах інтенсивного вирощування у плавучих садкових системах

О. М. Третяк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. М. Пашко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
О. М. Колос, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Дослідити морфологічні особливості стерляді в процесі інтенсивного вирощування її ремонтно-маточних груп у плавучих садках, установлених у водоймах з природним температурним режимом.

Методика. Матеріалом для досліджень послужили особини стерляді на четвертому та на шостому–сьомому роках життя, вирощені на базі господарства індустріального типу ТОВ-СРП «Осетр» Київської області, розташованого у лісостеповій фізико-географічній зоні України. Для вирощування досліджуваних груп осетрових риб використовували садкові камери площею 24 м2 (4 х 6 м), занурені у воду на 2,5–3,0 м. Прижиттєве вимірювання риб здійснювали у різні сезони 2019 р. із використанням схем, рекомендованих для промірів осетрових риб. Досліджували 12 пластичних ознак стерляді, визначали масу особин та вираховували індекси будови тіла риб. Коефіцієнт угодованості стерляді розраховували за Фультоном із використанням показників малої довжини тіла (l) та зоологічної довжини всієї риби (L). Дослідження фізико-хімічних параметрів водного середовища проводили, користуючись загальноприйнятими в рибництві та гідрохімії методиками.

Результати. Виявлено окремі закономірності в екстер’єрних характеристиках стерляді різного віку із переважанням самок за середніми значеннями абсолютних та відносних показників висоти, товщини та обхвату тіла риб. Помічено, що достатньою стабільністю у риб різного віку характеризувались середні значення відносної відстані від початку анального плавця до кінця середніх променів хвостового плавця. Відмічено, що для порівняльного аналізу морфобіологічних показників самок і самців стерляді слід враховувати стадію зрілості гонад, виконуючи дослідження всередині однієї генерації риб в однакові періоди року. Для раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб в аквакультурі рекомендовано застосовувати комплекс способів за поєднання морфологічних досліджень із методами ультрасонографії гонад та іншими сучасними засобами.

Наукова новизна. Досліджено деякі морфологічні особливості племінних груп стерляді, вирощування кількох генерацій якої відбувалось в умовах інтенсивної аквакультури в обмеженому просторі рибницьких садків.

Практична значимість. Результати досліджень являють інтерес для розвитку селекційно-племінної роботи в осетрівництві та сприятимуть розробленню методів раннього прижиттєвого визначення статі осетрових риб.

Ключові слова: стерлядь, індустріальне рибництво, морфометричні показники, селекційно-племінна робота.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Кольман Р. Искусственное размножение осетровых рыб // Проблемы производства посадочного материала исчезающих популяций осетровых рыб. Ольштын : MIR DRUK, 2012. С. 31—43.
 2. Козлов В. И., Козлов А. В. Осетроводство. Москва : МГУТУ, 2011. 336 с.
 3. Кончиц В. В., Мамедов Р. А. Состояние и перспективы восстановления численности стерляди в водоемах Беларуси // Збереження генофонду та відновлення популяцій цінних видів риб : Міжнар. наук. конф. : матер. Київ : ДІА, 2011. С. 48—58.
 4. Подушка С. Б. Ремонтно-маточные стада в осетроводстве // Проблемы современного товарного осетроводства : Перв. науч.-практ. конф. : тез. док. Астрахань, 2000. С. 78—83.
 5. Подушка С. Б., Чебанов М. С. Икорно-товарное осетроводство в Китае // Научно-технический бюлетень лаборатории ихтиологии ИНЭНКО. 2007. № 13. С. 5—15.
 6. Подушка С. Б., Армянинов И. В. Опыт формирования и эксплуатации икорно-товарного стада стерляди в Кармановском рыбхозе // Осетровое хазяйство. 2008. № 1. С. 2—5.
 7. Подушка С. Б. Длительное сохранение остаточной овулированной икры в полости тела стерляди // Рыбное хозяйство. 2009. № 1. С. 60—61.
 8. Шерман І. М., Корнієнко В. О., Шевченко В. Ю. Актуальність та передумови доместикації представників родини осетрових в умовах півдня України // Таврійський науковий вісник. 2006. Вип. 44. С. 145—154.
 9. Йаздани М. А., Власов В. А. Рост и морфологическая характеристика ленского осетра (Acіpenser baerii Brand) в зависимости от массы тела // Известия ТСХА. Москва. 2006. Вып. 4. С. 94—99.
 10. Кончиц В. В., Мамедов Р. А., Савончик А. Л. Морфометрические показатели как критерий сортировки по полу ремонтно-маточного стада ленского осетра внутри одной генерации // Рибогосподарська наука України. 2011. № 4. С. 80—87.
 11. Стан запасів осетрових риб та розвиток осетрової аквакультури в Україні / Третяк О. М. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2010. № 4. С. 4—22.
 12. До питання розвитку осетрівництва в Україні у сучасних умовах // Третяк О. М. та ін. // Основні завдання щодо науково-технічного забезпечення розвитку рибного господарства України : наук.-практ. семінар : матер. Київ : Політехніка, 2019. С. 20—31.
 13. Васильева Л. М. Биологические и технологические особенности товарной аквакультуры осетровых в условиях Нижнего Поволжья. Астрахань : Биос, 2000. С. 139—148.
 14. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. Результати експериментів зі штучного отримання овульованої ікри від плідників стерляді Acіpenser ruthenus Linnaеus у нетрадиційні строки // Рибогосподарська наука України. 2018. № 2. С. 81—88. https://doi.org/10.15407/fsu2018.02.081 
 15. Пашко М. М., Третяк О. М. Економічна ефективність штучного отримання овульованої ікри стерляді (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) з комбінованим використанням індустріальних технологій // Рибогосподарська наука України. 2018. № 4. С. 68—78. https://doi.org/10.15407/fsu2018.04.068 
 16. Пашко М. М., Третяк О. М., Колос О. М. До питання вирощування плідників стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus) у плавучих садках за природної температури води Лісостепу України // Рибогосподарська наука України. 2019. № 1. С. 48—59.
 17. Крылова В. Д., Соколов Л. И. Морфологические исследования осетровых рыб и их гибридов (Методические рекомендации). Москва : ВНИРО, 1981. 49 с.
 18. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб. Москва : Пищ. промышленность. 1966. 375 с.
 19. Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. Руководство по химическому анализу вод суши. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. 270 с.
 20. СОУ – 05.01.37-385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України, 2006. 7 с.
 21. Плохинский Н. А. Руководство по биометрии для зоотехников. Москва : Колос, 1969. 256 с.