pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Результати вирощування товарного коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) при використанні в складі раціону розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn)

М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь

Мета. Метою роботи було дослідження доцільності та ефективності застосування розторопші плямистої (Silybum marianum L.) в процесі товарного вирощування коропа з огляду на продуктивні та економічні показники.

Методика. Дослідження проведено у двох дослідних та контрольному ставах, які зарибнено однорічками коропа із розрахунку 1000 екз./га. Коропам першої дослідної групи впродовж вегетаційного періоду до складу раціону додатково введено 1% розторопші плямистої, другої дослідної групи — 5%. У ході роботи забезпечено оптимальні умови утримання коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, температурного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів водного середовища та аналіз ефективності вирощування в кінці вегетаційного періоду за загальноприйнятими у рибництві методиками.

Результати.Загалом умови вирощування риби в дослідних і контрольному ставах були задовільними. Не відмічено залежності між гідрохімічним режимом експериментальних ставів і складом раціону. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу впродовж вегетаційного періоду відповідно складали
4,22–5,11 г/м3 та 1,37–1,62 г/м2 і однаково сприяли процесу вирощування коропів як у дослідних варіантах, так і у контрольному.

Було встановлено, що середня маса коропів, яким до складу раціону введено 1 і 5% розмеленого насіння розторопші плямистої, була вищою відповідно на 7,3 і 5,6%, рибопродуктивність — на 9,8 і 7,2%. При цьому витрати корму на кілограм вирощеної продукції знизились на 5,9 і 8,8% відносно контролю.

Вартість додатково отриманої рибної продукції при введенні до раціону насіння розторопші в кількості 1% складала 11849 грн./га, 5% — 10217 грн./га.Умовний прибуток, враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, із застосуванням 1% розторопші був на 13,1% більшим, ніж у контролі, 5% — на 0,7% більшим у контрольній групі.

Наукова новизна. Відповідно до широкого спектру біологічно активних властивостей розторопші плямистої, вперше вивчено вплив даної добавки на продуктивні та економічні показники в процесі вирощування дволіток коропа. Впровадження поставленого завдання забезпечило можливість підвищення рибопродуктивності ставів за рахунок згодовування штучних кормів покращеного складу.

Практична значимість.Зниження собівартості та отримання додаткових приростів при вирощуванні рибної продукції забезпечено удосконаленням якісних характеристик корму та, відповідно, фізіологічних показників організму дволіток коропа.

Ключові слова: короп, розторопша плямиста, біологічно активна добавка, гідрохімічні та гідробіологічні показники, розмірно-вагові показники, витрати кормів, ефективність вирощування.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Л. В. Крепова и др. // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21-23 июня 2004 г. : матер. Санкт-Петербург, 2004. С. 111—114.
 2. Лушпа В. І. Розторопша плямиста в офіційній та народній медицині // Фітотерапія в Україні. 2001. № 4. С. 38.
 3. Особливості хімічного складу розторопші плямистої / Колесник М. Д. та ін. // Вісник Полтавської державної академії. 2007. № 1. С. 93—95.
 4. Pradhan S. C., Girish C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine // Indian. J. Med. Res. 2006. Vol. 124 (5). P. 491—504.
 5. Масла из семян и плодов расторопши пятнистой как перспективные источники витаминов – антиоксидантов / Н. М. Сторож и др. // Фармакология в ХХІ веке: инновации и традиции. 2000. С. 206—207.
 6. Курило В., Кондратюк С. Розторопша плямиста у гуманній і ветеринарній медицині // Тваринництво України. 2016. № 1/2. С. 38—40.
 7. Опалинський Ю. А., Віщур О. І. Ефективність застосування розторопші плямистої (Silybum marianum) для коректування інтенсивності окисних процесів у коропа за умов навантаження свинцем // Рибогосподарська наука України. 2016. № 3. С. 99—110. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.099 
 8. Кориляк М. З., Качай Г. В., Фріштак О. М. Вплив розторопші плямистої на рибопродуктивність та деякі фізіолого-біохімічні показники дволіток коропа // Біологія тварин. 2014. Т.16, № 4. С. 192.
 9. Кориляк М. З. Морфологічна характеристика кишківника та гепатопанкреасу дволіток коропа при застосуванні розмелених плодів розторопші плямистої // Науковий вісник ЛНУВМБТ імені С. З. Ґжицького. 2015. Т.17, № 3 (63). С. 218—223.
 10. Перебіг окисних процесів в гепатопанкреасі дволіток коропа за введення до складу кормів розторопші плямистої (Silybum marianum L.) / Кориляк М. З. та ін. // Рибогосподарська наука України. 2017. № 1. С. 73—83.
 11. Кориляк М. З., Віщур О. І., Грициняк І. І. Вплив розторопші плямистої (Silybum marianum) на стан Т- і В-клітинного імунітету та природну резистентність дволіток коропа // Рибогосподарська наука України. 2019. № 3(49). С. 89—100. https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.089 
 12. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 13. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2006. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики Украпїни).
 14. Жадин В. И. Изучение водной фауны водоёмов. Москва : АН СССР, 1950. 30 с.
 15. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 513 c.
 16. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1984. 52 c.
 17. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство. 2003. Вип. 62. С. 23—28.