pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2019; 4(50): 109-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2019.04.109 
УДК [639.3.043:636.087.73]:639.371.52

Increasing the efficiency of commercial rearing of the common carp (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) with the use of milk thistle (Silybum marianum (L.) Gaertn) in the ration composition

M. Korilyak, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Lviv Experimental Station of the Institute of Fisheries NAAS, Velykyi Lyubin

Purpose. The purpose of the study was to investigate the feasibility and efficiency of the use of milk thistle in the process of commercial cultivation of the common carp in terms of productive and economic indicators.

Methodology. The study was conducted in two experimental and control ponds, which were stocked with carp yearlings at a density of 1000 ind./ha. The carp of the first experimental group during the growing season were additionally fed with a diet containing 1% of milk thistle, while the second experimental group – 5%. During the work, optimal conditions of carp cultivation were maintained. The dissolved oxygen, temperature hydro-chemical and hydro-biological regimes of the aquatic environment were monitored and the efficiency of cultivation at the end of the growing season was analyzed by conventional methods.

Findings. In general, the conditions of fish cultivation in the experimental and control ponds were satisfactory. No relationship was observed between the hydro-chemical regime of the experimental ponds and the diet composition. The average seasonal biomass of feed organisms of zooplankton and zoobenthos during the growing season were 4.22 – 5.11 g/m3 and 1.37 – 1.62 g/m2 respectively, and equally contributed to the process of carp cultivation both in experimental variants and in the control.

It was found that the average weight of carps fed with diets contained 1% and 5% of ground milk thistle was higher by 7.3% and 5.6%, respectively, fish productivity – by 9.8% and 7.2%. At the same time feed costs per kilogram of production decreased by 5.9% and 8.8% compared to the control.

The cost of additionally obtained fishery products when supplementing the diet with 1% of milk thistle amounted to 11849 UAH/ha, 5% – 10217 UAH/ha. The attributable profit, including costs of feed and fish seeds, when using 1% of milk thistle was 13.1% higher than in the control, 5% – 0.7% higher in the control group.

Scientific novelty. According to a wide range of biologically active properties of milk thistle, the effect of this additive on the productive and economic indicators in the process of age-2 carp has been studied for the first time. The implementation of this practice provided an opportunity to increase fish productivity by feeding fish with artificial feeds of improved composition.

Practical value. Reducing the cost and obtaining additional weight gains during the cultivation of aquaculture products can be ensured by improving the quality characteristics of fish feeds, and, accordingly, the physiological parameters of age-2 carp organism.

Keywords: carp, milk thistle, biologically active supplement, hydro-chemical and hydro-biological characteristics, size and weight indexes, feed costs, cultivation efficiency.

REFERENCE

 1. Krepova, L. V., Bortnikova, V. V., & Shkarenko, A. A. (2004). Doklinicheskoe izuchenie bezopasnosti fitopreparatov, obladayushchikh gepatoprotektornymi svoystvami. Aktual'nye problemy sozdaniya novykh lekarstvennykh preparatov prirodnogo proiskhozhdeniya: Materialy 8 Mezhdunar. S"ezda “Fitofarm 2004”. Sankt-Peterburg, 111-114.
 2. Lushpa, V. І. (2001). Roztoropsha plyamista v ofіtsіynіy ta narodnіy meditsinі. Fіtoterapіya v Ukrainі, 4, 38.
 3. Kolesnyk, M. D., Semenov, S. O., Bankovska, I. B., & Trotskyi, M. Ia. (2007). Osoblyvosti khimichnoho skladu roztoropshi pliamystoi. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi akademii, 1, 93-95.
 4. Pradhan, S. C., & Girish, C. (2006). Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine. Indian. J. Med. Res, 124 (5), 491-504.
 5. Storozh, N. M., Tsimbal, I. N., & Lobanova, A. A. (2000). Masla iz semyan i plodov rastoropshi pyatnistoy kak perspektivne istochniki vitaminov – antioksidantov. Farmakologiya v XXI veke: innovatsii i traditsii, 206-207.
 6. Kurylo, V., & Kondratiuk, S. (2016). Roztoropsha pliamysta u humannii i veterynarnii medytsyni. Tvarynnytstvo Ukrainy, 1/2, 38-40.
 7. Opalynskyi, Yu. A., & Vishchur, O. I. (2016). Efektyvnist zastosuvannia roztoropshi pliamystoi (Silybum marianum) dlia korektuvannia intensyvnosti okysnykh protsesiv u koropa za umov navantazhennia svyntsem. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3, 99-110. https://doi.org/10.15407/fsu2016.03.099 
 8. Koryliak, M. Z., Kachai, H. V., & Frishtak, O. M. (2014). Vplyv roztoropshi pliamystoi na ryboproduktyvnist ta deiaki fizioloho-biokhimichni pokaznyky dvolitok koropa. Biolohiia tvaryn, 16, 4, 192.
 9. Korilyak, M. Z. (2015). Morfologіchna kharakteristika kishkіvnika ta gepatopankreasu dvolіtok koropa pri zastosuvannі rozmelenikh plodіv roztoropshі plyamistoi. Naukoviy vіsnik LNUVMBT іmenі S. Z. Hzhyts'kogo, 17, 3(63), 218-223.
 10. Korilyak, M. Z., Deren', O. V., Gritsinyak, І. І., & Dobryans'ka, O. P. (2017). Perebіg okisnikh protsesіv v gepatopankreasі dvolіtok koropa za vvedennya  do skladu kormіv roztoropshі plyamistoї (Silybum marianum L.). Ribogospodars'ka nauka Ukraini, 1, 73-83.
 11. Korilyak, M. Z., Vіshchur, O. І., & Hrytsynyak, І. І. (2019). Vpliv roztoropshі plyamistoi (Silybum marianum) na stan T- і V-klіtinnogo іmunіtetu ta prirodnu rezistentnіst' dvolіtok koropa. Ribogospodars'ka nauka Ukrainy, 3(49), 89-100. https://doi.org/10.15407/fsu2019.03.089 
 12. Alekin, O. A. (1970). Osnovy gidrohimii. Leningrad: Gidrometeoizdat.
 13. Voda rybohospodarskykh pidpryiemstv. Zahalni vymohy ta normy (2006). SOU 05.01–37–385:2006. Standart Minahropolityky Ukrainy. Kyiv: Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy.
 14. Zhadin, V. I. (1950). Investigation of water fauna of water reservoirs. Moscow: Publishing Academy of the USSR.
 15. Kutikova, L. A., & Starobogatov, Ja. I. (1977). Opredelitel' presnovodnyh bespozvonochnyh Evropejskoj chasti SSSR (plankton i bentos). Leningrad: Gidrometeoizdat.
 16. Metodicheskie rekomendacii po sboru i obrabotke materialov pri gidrobiologicheskih issledovanijah na presnovodnyh vodoemah. Zoobentos i ego produkcija. (1984). Leningrad: GosNIORH.
 17. Zheltov, Yu. O. (2003). Metodychni vkazivky z provedennia doslidiv po hodivli ryb. Rybne hospodarstvo, 62, 23-28.