Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 23-27
УДК 597+639.2

pdf35

ЗАСТОСУВАННЯ БРАКОНЬЄРАМИ ЗАБОРОНЕНИХ ЗНАРЯДЬ ЛОВУ ПРОТЯГОМ 2009–2011 рр. ЯК ОДИН ІЗ НЕГАТИВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ІХТІОФАУНУ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ

І. В. Гоч, Тернопільський державний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського, м. Тернопіль

Представлено результати аналізу застосувань браконьєрських знарядь лову на водоймах Тернопільщини, кількісних та якісних показників уловів риби браконьєрами. За результатами досліджень зроблено висновки та внесено пропозиції стосовно оптимізації рибоохоронної роботи, зменшення тиску браконьєрства та збільшення запасів водних біоресурсів у водоймах Тернопільської області

ЛІТЕРАТУРА
1. Матеріали справ про адміністративні правопорушення, вчинені протягом 2009–2011 рр. на водоймах Тернопільської області.
2. Геращенко Л.С. та ін. Збірник законодавчих та нормативно-правових актів на допомогу працівникам органів рибоохорони / Л.С. Геращенко та ін. — К.: Мінагрополітика, 2000. — 349 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. — К.: Бастмаркет, 1997. — 143 с.
4. Екологічне право України / за заг. ред. Ю.С. Шемшученка. — К.: ТОВ Видавництво “Юридична думка”, 2008. — 720 с.
5. Гоч І.В. Охорона та раціональне використання іхтіофауни річок Західно-Подільського Придністров’я в умовах скорочення чисельності та біорізноманіття риб під впливом антропогенного тиску / I.В. Гоч, В.I. Кваша // Наукові записки ТДПУ, серія: Біологія. — Тернопіль, 2006. — № 1(28). — С. 69–73.