Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 23-27
УДК 597+639.2

pdf35

USE OF ILLEGAL FISHING GEARS BY POACHERS IN 2009–2011 AS ONE OF NEGATIVE FACTORS AFFECTING TERNOPOLSHCHINA ICHTHYOFAUNA

I. Hoch, Ternopil State Medical University I. Horbachevskyi, Ternopil

The article represents results of an analysis of the use of poaching fishing gears on Ternopolshchina water bodies as well as qualitative and quantitative parameters of poachers’ catches. Based on the results, conclusions were made for optimization of fish protection works, reduction of poaching pressure and increase of stocks of aquatic bioresources in Ternopolshchina water bodies.

REFERENCES

1. Materialy sprav pro administratyvni pravoporushennia, vchyneni protiahom 2009–2011 rr. na vodoimakh Ternopilskoi oblasti. (n. d.).
2. Herashchenko
, L. S., et al. (2000). Zbirnyk zakonodavchykh ta normatyvno-pravovykh aktiv na dopomohu pratsivnykam orhaniv rybookhorony. Kyiv : Minahropolityka.
3. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia.
(1997). Kyiv : Bastmarket.
4. Shemshuchenk
o, Yu. S. (Ed.). (2008). Ekolohichne pravo Ukrainy. Kyiv : TOV Vydavnytstvo Yurydychna dumka.
5. Hoch, I. V., & Kvasha, V. I. (2006
). Okhorona ta ratsionalne vykorystannia ikhtiofauny richok Zakhidno-Podilskoho Prydnistrovia v umovakh skorochennia chyselnosti ta bioriznomanittia ryb pid vplyvom antropohennoho tysku. Naukovi zapysky TDPU, seriia: Biolohiia, 1(28), 69-73.