Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 70-73
УДК 639.312.07(477)

pdf35

ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НА РИБОГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ ЦЬОГОЛІТОК

Г. А. Данильчук, Миколаївський державний аграрний університет, м. Миколаїв

Вивчено вплив технологічних параметрів на рибогосподарські показники цьоголіток, призначених для зариблення водойм різного походження та цільового призначення, а також вплив основних технолого-екологічних параметрів, що визначають кількість та якість цьоголіток. Визначено оптимальні параметри вирощування цьоголіток із підвищеною масою.

ЛІТЕРАТУРА
1. Виноградов В.К. Поликультура в товарном рыбоводстве: Обзорная информация / В.К. Виноградов. — М.: ЦНИИТЭИРХ, 1985. — 45 с.
2. Виноградов В.К. Основные критерии оценки размерно-весовых категорий посадочного материала растительноядных рыб для зарыбления водоемов разного типа / В.К. Виноградов, Д.А. Панов // Сб. научных трудов ВНИИПРХ. — М., 1983. — Вып. 38. — С. 3–10.
3. Пилипенко Ю.В. Особливості становлення і функціонування іхтіофауни малих водосховищ Півдня України / Ю.В. Пилипенко // Таврійський науковий вісник. — Херсон: Айлант, 2006. — Вип. 43. — С. 190–197.
4. Пилипенко Ю.В. Перспективні впровадження ресурсозберігаючої технології вирощування риби у малих водосховищах / Ю.В. Пилипенко // Вісник аграрної науки Причорномор’я. — Миколаїв: МДАУ, 1999. — Вип. 1 (6). — С. 124–126.
5. Шерман И.М. Выращивание посадочного материала в прудах Юга Украины: дис. канд. биол. наук: 02.06.03 / Исаак Михайлович Шерман. — К., 1971. — 166 с.