Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 70-73
УДК 639.312.07(477)

pdf35

THE INFLUENCE OF PROCESS PARAMETERS ON THE PERFORMANCE OF FINGERLINGS FISHERY

G. Danylchuk, Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

The effect of process parameters on fishery performance fingerlings destined for stocking ponds of different origin and purpose. The influence of main technological and ecological factors determining the quantity and quality of fish material has been studied. The optimum parameters of raising the young fish material with bigger mass have been determined.

REFERENCES

1. Vinogradov, V. K. (1985). Polikul'tura v tovarnom rybovodstve: Obzornaya informatsiya. Moskva : TsNIITEIRKh.
2. Vinogradov, V. K., & Panov, D. A. (1983
). Osnovnye kriterii otsenki razmerno-vesovykh kategoriy posadochnogo materiala rastitel'noyadnykh ryb dlya zarybleniya vodoemov raznogo tipa. Sb. nauchnykh trudov VNIIPRKh, 38, 3-10.
3.
Pylypenko, Yu. V. (2006). Osoblyvosti stanovlennia i funktsionuvannia ikhtiofauny malykh vodoskhovyshch Pivdnia Ukrainy. Tavriiskyi naukovyi visnyk, 43, 190-197.
4.
Pylypenko, Yu. V. (1999). Perspektyvni vprovadzhennia resursozberihaiuchoi tekhnolohii vyroshchuvannia ryby u malykh vodoskhovyshchakh. Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomoria, 1 (6), 124-126.
5. Sherman, I. M. (1971). Vyrashchivanie posadochnogo materiala v prudakh Yuga Ukrainy.
Candidate’s thesis. Kiev.