Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 27-31
УДК [581.526.325:574.5](285.3)

pdf35

СУЧАСНИЙ СТАН РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ КОЛИШНЬОГО РИБНИЦЬКОГО СТАВУ НА р. НИВКА

В. І. Щербак, Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Н. Є. Семенюк,  Інститут гідробіології НАН України, м. Київ

Подано результати досліджень фітопланктону колишнього рибницького ставу на р. Нивка. Розглянуті таксономічне, кількісне та інформаційне різноманіття, їх сезонна динаміка.

ЛІТЕРАТУРА
1. Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Визначення ступеню урбанізації водойм за структурним різноманіттям фітопланктону // Природничий альманах. Серія: Біологічні науки. — 2004. — Вип. 5. — С. 145–151.
2. Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Роль структурної організації фітопланктону в формуванні біопродуктивності внутрішніх водойм м. Києва // Рибне господарство. — 2004. — Вип. 63. — С. 292–295.
3. Щербак В.И., Семенюк Н.Е. Сравнительная характеристика фитопланктона водоемов различных районов г. Киева // Гидробиол. журн. — 2005. — Т. 41, № 2. — С. 29–36.
4. Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Фітопланктон як показник ступеню урбанізації внутрішніх водойм м. Києва // Збірник наукових праць УкрНДГМІ. — 2003. — № 251. — С. 156–162.
5. Щербак В.І., Семенюк Н.Є. Формування структури фітопланктону в залежності від антропогенного забруднення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. — 2004. — Т. 6. — С. 300–305.
6. Кундієв В.А., Голуб О.О. Сучасний стан іхтіофауни водойм м. Києва // Екологічний стан київських водойм. — К.: Фітосоціоцентр, 2010. — С. 153–173.
7. Кундієв В.А., Ткаченко В.О., Чеченюк М.І. та ін. Іхтіофауна внутрішніх водойм м. Києва // Екологічний стан водойм м. Києва. — К.: Фітосоціоцентр, 2005. — С. 182–203.
8. Щербак В.І. Методи досліджень фітопланктону // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем. — К., 2002. — С. 41–47.