Ribogospod. nauka Ukr., 2012; 2(20): 4-9
УДК 597 — 152. 6 (282.247.325.2)

pdf35

ПОПУЛЯЦІЇ НЕЧИСЛЕННИХ ВИДІВ РИБ КАНІВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК ОБ’ЄКТИ РИБОПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

О. Б. Гурбик,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН України, м. Київ

Висвітлено результати оцінки основних показників нечисленних видів риб Канівського водосховища. Встановлено, що з точки зору формування сировинної бази промислу стан популяцій більшості таких видів за період досліджень може бути оцінений як задовільний.

ЛІТЕРАТУРА
1. Правила експлуатації водосховищ дніпровського каскаду. — К.: Генеза, 2003. — 176 с.
2. Озинковская С.П. Рыбохозяйственное изучение водохранилищ днепровского каскада // Рибне господарство. — К., 2000. — Вип. 56–57. — Залевський С.В. Зона затопления Каневского водохранилища и ее рыбохозяйственное значение // Рыбное хоз-во. — К.: Урожай, 1969. — Вып. 8. — С. 107–116.
3. Залевський С.В., Сальников Н.Э. Состав и распределение рыб в районе будущего Каневского водохранилища // Рыбное хоз-во. — К.: Урожай, 1972. — Вип. 14. — С. 78–83.
4. Коханова Г.Д., Цедик В.В., Макарчук И.Н. Каневское водохранилище и его промышленая ихтиофауна // Рыбное хоз-во. — 2000. — Вып. № 56–57. — С. 163–170.
5. Осадчий В.М. Регулирование рыболовства и стратегия использования рыбных ресурсов в Куршском заливе: дис. на соиск. учен. степ. канд. биол. наук. — Калининград, 2000. — 175 с.
6. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб // Пищ. пром-сть. — М. — 1966 — 376 с.
7. Чугунова Н.И. Руководство по изучению возраста роста рыб. — М.: Изд-во АН СРСР, 1954. — 164 с.
8. Методика збору і обробки іхтіологічних та гідробіологічних матеріалів. — К.: ІРГ УААН, 1998. — 47 с.
9. Лакин Г.Ф. Биометрия. — М.: Высш. школа, 1990. — 352 с.
10. Бучацький Л.П., Галахин К.А. Опухоли рыб водоемов Украины: монографія. — К.: ДИА, 2009. — 144 с.
11. Мовчан Ю.В., Смірнов А.І. Фауна України. — К.: Наук. думка, 1983. — Т. 8. — Вип. 2. — 390 с.