pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 26-36
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.026 
УДК: 597-153:581.526:325+639.311:631.86/.87

ІНФОРМАЦІЙНЕ РІЗНОМАНІТТЯ ФІТОПЛАНКТОНУ ДОСЛІДНИХ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПІД ДІЄЮ РІЗНИХ ВИДІВ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ ЗА ІНДЕКСОМ ШЕННОНА

Н. П. Чужма, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інституту рибного господарства НААН, Київ

Мета. Провести порівняльний аналіз індексів інформаційного різноманіття розвитку фітопланктону у вирощувальних рибницьких ставах, удобрених біогумусом, Рівермом і традиційними видами органічних добрив для визначення наявності чи відсутності деградації фітопланктону цих водойм за умов застосування вказаних добрив.

Методика. Представлено результати трьох років дослідження розвитку фітопланктону у вирощувальних ставках, в яких вирощувався рибопосадковий матеріал коропа в монокультурі та полікультурі за інтенсивної та екстенсивної технологій вирощування.Інформаційне різноманіття водорослевих угруповань ставів визначали розраховуючи індекс Шеннона за кількісними характеристиками розвитку фітопланктону.

Результати.Проведені дослідження показали: внесення досліджуваних добрив не призводить до дегенерації водоростевих угруповань у вирощувальних ставах, яке б виражалось у збіднені інформативного біорізноманіття кількісних характеристик фітопланктону; ступені інформативного різноманіття чисельності та біомаси фітопланктону змінюються у часі незалежно один від одного; сезонна динаміка ступеня інформативного різноманіття біомаси фітопланктону визначається кількістю внесення досліджуваних органічних добрив; перегною ВРХ, біогумусу і Ріверму; сезонна динаміка ступеня інформативного різноманіття чисельності фітопланктону залежиить головним чином від природних чинників; збільшення чисельності синьозелених водоростей до кінця сезону, як і спалахи протягом сезону не є наслідком дії внесених добрив.

Наукова новизна. Вперше використано індекс інформаційного різноманіття за Шенноном для характеристики розвитку фітопланктону вирощувальних рибницьких ставів за умови застосування для їх удобрення біогумусу та Ріверму

Практична значимість.Отримані результати свідчать про перспективність використання біогумусу та Ріверму для стимулювання розвитку природної кормової бази риб, зокрема при вирощуванні рибопосадкового матеріалу коропа у вирощувальних ставках

Ключові слова: Фітопланктон, індекс інформаційного різноманіття за Шенноном, вирощувальні стави, органічні добрива, біогумус, "Ріверм".

ЛІТЕРАТУРА

  1. Щербак В. І. Методи досліджень фітопланктону // Методичні основи гідробіологічних досліджень водних екосистем // ред. В. І. Назаренко. Київ, 2002. С. 41—47.
  2. Водоросли. Справочник / Вассер С. П. и др. Киев : Наукова думка, 1989. 608 с.
  3. Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / заг. ред. Романенко В. Д. ; НАН України, Ін-т гідробіології. Київ : Логос, 2006. 408 с.
  4. Усачев П. И. Количественная методика сбора и обработки фитопланктона // Труды ВГБО. 1961. Т. ХІ. 411 с.
  5. Ассаул З. І. Визначник евгленових водоростей Української РСР. Київ : Наукова думка, 1975. 407 с.
  6. Кондратьєва Н.В. Визначник прісноводних водоростей Української РСР. Київ : АН СРСР, 1968. 523 с.
  7. Паламар-Мордвiнцева Г. М. Кон’югати. Десмідієві — Desmidiales // Визначник прісноводних водоростей УРСР. Київ : Наукова думка, 1986. Вип. 8, ч. 2. 320 с.
  8. Топачевский А. В., Масюк Н. П. Пресноводные водоросли Украинской ССР. Киев, 1984. 336 с.
  9. Царенко П. М. Краткий определитель хлорококковых водорослей Украинской ССР. Киев : Наукова думка, 1990. 208 с.
  10. Одум Ю. Основы экологии. Москва : Мир, 1975. 740 с.