pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2017; 3(41): 17-25
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2017.03.017
УДК: 577.34:574.64:504.062

ЕКСПРЕС-ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ ВОД ПОВЕРХНЕВИХ ДЖЕРЕЛ ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ РИБ DANIO RERIO

Е.О. Аристархова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, Київ

Мета. Підвищення інформативності та скорочення термінів біотестування вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира за рахунок використання риб даніо реріо (Danio rerio Hamilton-Buchanan) замість традиційних тест-об'єктів гуппі ретикулята (Poecilia reticulata Peters) та вивчення їх етології за методом «time sampling».

Методика. Для біотестування були відібрані водні проби з водосховищ р. Тетерів, з використання яких у акваріумах (10 дм3) формували контрольну та дослідні групи проб за наступною схемою: контрольна група – проби з відстояної (24 год) водопровідної води; дослідна група Д-1 – проби з води Денишівського водосховища; дослідна група Д-2 – з водозабору Відсічне. Тест-об`єктами були самиці P. reticulata та D. rerio, у яких визначали показники типової і нетипової рухової активності та кормової поведінки. Експонування особин здійснювали впродовж 12-ти год. В обох дослідних та контрольній групах визначали індекси токсичності вод.

Результати. У дослідженнях було визначено можливість використання для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира з використанням P. reticulata та D. rerio за методом «time sampling», який полягає у миттєвій фіксації кількості особин, що надають перевагу тому чи іншому акту поведінки. Показано, що риби даніо виявились більш чутливими до комплексної дії забруднюючих речовин у дослідних водах, ніж традиційний тест-об'єкт гуппі, за тест-реакціями посилення векторного руху та зниження активності поїдання корму (через 12 год від початку біотестування у середньому у групі Д1 на 8,43%, у групі Д2 на 11,71%). Розрахунок за вказаними етологічними актами індексів токсичності, що перевищували 50%, засвідчив середній рівень забруднення досліджуваних вод.

Наукова новизна. Вперше проведено експрес-оцінку токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира шляхом спостереження за руховою активністю та кормовою поведінкою риб D. rerio з використанням методу «time sampling».

Практична значимість. Результати досліджень використовуються для експрес-оцінки токсичності вод поверхневих джерел водопостачання м. Житомира.

Ключові слова: води джерел водопостачання, експрес-оцінка, біотестування, P. reticulata, D. rerio, «time sampling».

ЛІТЕРАТУРА

 1. River watch. Manual for public environmental monitoring. SPb. : Friends of the Baltics / Coalition Clean Baltics, 2015. 32 p.
 2. Nanostructured zinc oxide-cotton fibers: synthesis, characterization and аpplications / El-Nahhal I. M. et al. // Journal of  Materials Science: Materials in Electronics. 2013. P. 3970—3975.
 3. Malik A., Grohmann E., Akhtar R. Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2014. P. 8—23.
 4. Аристархова Е. О. Експрес-оцінка потенційної небезпеки води методом біотестування на Dаphnia magna S. // Вісник аграрної науки. 2017. № 2. С. 50—54.
 5. ДСанПіН 2.2.4-171-10. Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної  для споживання людиною. Київ : МОЗ України, 2010. 50 с. (Державні стандартні норми та правила).
 6. Zooplankton (Cladocera) species turnover and long-term decline of Daphnia in two high mountain lakes in the Austrian Alps / Nevalainen L. et al. // Hydrobiologia.  2014. Vol. 722 (1). P. 75—91.
 7. ISO 10706: 2000. Water quality. Determination of long term toxicity of substances to Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea). 26 p.
 8. Jakob U., Reichmann D. Oxidative Stress and Redox Regulation. Dordrecht ; Heidelberg ; London ; New York : Springer, 2013. P. 59—126.
 9. Скок С. В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестування // Агроекологічний журнал. 2015. № 2. С. 26—30.
 10. Комплексна оцінка токсичності водних зразків за допомогою рослинних і тваринних тест-організмів / Осмалений М. С. та ін. // Фактори експериментальної еволюції організмів. 2015. Т. 16. С. 74—77.
 11. Спосіб комплексного визначення якості генетично безпечної питної води : пат. 106035 Україна. № u 201510804 ; заявл. 5.11.2015 ; опубл. 11.04.2016 ; Бюл. № 7.
 12. КНД 211.1.4.057–97. Методика визначення гострої летальної токсичності води на рибах Poecilia reticulata Peters.
 13. ISO 7346-1:1996. Water quality. Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Part 1 : Static method.