УДК [639.371.5:591.1]:639.3.032

pdf35

РЕЗУЛЬТАТИ СЕЛЕКЦІЇ РОСЛИНОЇДНИХ РИБ ДАЛЕКОСХІДНОГО КОМПЛЕКСУ У ВАТ “ХЕРСОНРИБГОСП”

М. О. Борбат, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. І. Саркісян, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Наведено матеріали селекційно-племінних робіт з рослиноїдними рибами далекосхідного комплексу. Сформовані племінні групи ремонту переважають вихідні за показниками екстер’єру, а маточний матеріал — плодючістю.