УДК 574.5 [639.371.5 : 591.531.1]

pdf35

ОЦІНКА ВИДОВОГО ТА КІЛЬКІСНОГО СКЛАДУ МАКРОФІТІВ ЯК КОРМОВОЇ БАЗИ ДЛЯ МЕЛІОРАТИВНИХ СТАД БІЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA) У РИБНИЦЬКИХ СТАВАХ

О. М. Ковальчук, Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт. Великий Любінь

Описано видовий та кількісний склад макрофітів та водоростей у рибоводних ставах дослідного господарства “Великий Любінь”. Вивчено ступінь заростання ставів вищою водною рослинністю та характер споживання її білим амуром (Ctenopharyngodon idella).

ЛІТЕРАТУРА
1. Жизнь растений / Под ред. А.Л. Тахтаджяна. — М.: Просвещение. — 1982.
2. Использование белого амура для борьбы с зарастанием водоемов высшей водной раститель- ностью: Методические рекомендации. — М.: ВНИПРХ. — 1974. — 32 с.
3. Ковальчук О.М., Тучапський Я.В., Грициняк І.І., Колпаков Ю.А., Пірус Р.І., Маковецька М.П. Спо- сіб підвищення ефективності використання кормів при вирощуванні риби // Деклараційний патент на корисну модель. — UA 6852 U, 16.05.2005. Бюл. № 5.
4. Определитель высших растений Украины / Под ред. Ю.И. Прокудина.— К.: Наукова думка, 1987. — 546 с.