Ribogospod. nauka Ukr., 2014; 4(30): 70-77
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2014.04.070
УДК 639.3.032

pdf35

АНАЛІЗ ОКРЕМИХ БІОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ АМУРСЬКОГО САЗАНА (CYPRINUS CARPIO HAEMATOPTERUS), ВІДТВОРЕНОГО ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ КРІОКОНСЕРВОВАНОЇ СПЕРМИ

Н. П. Колісник, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. А. Особа, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
І. І. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Відтворити популяцію амурського сазана з використанням кріоконсервованої сперми, проаналізувати окремі біологічні та рибогосподарські особливості відтвореного стада риб.

Методи. Загальноприйняті у селекції риб [1]. Експериментальне відтворення проводили в умовах ставів ТзОВ «Карпатський водограй» (с. Лісневичі, Пустомитівського району Львівської області). Гідрохімічний аналіз проводили за класичною методикою О. О. Альокіна (1970) [2], дослідження гідробіологічного стану вирощувальних ставів – за методикою В. І. Жадіна (1956, 1960) [3, 4]. Концентрацію гемоглобіну в крові визначали гемоціанідним методом за Г. В. Дервізом, А. М. Воробйовим [5]. Для цього кров відбирали із серця риб за допомогою піпеток Пастера у пробірки з гепарином типу Eppendorf. Проаналізовано показники екстер’єру риб за такими морфометричними показниками: маса тіла (m, г), мала довжина тіла (l, см), найбільша висота тіла (H, см), обхват (О, см). За допомогою цих показників розраховували такі екстер’єрні індекси: індекс високоспинності (l/H), індекс обхвату (l/O) та коефіцієнт вгодованості за Фультоном (КВ). Дослідження проводили на двох групах риб: контрольній та дослідній. Перша відтворена з використанням нативної, друга – кріоконсервованої сперми.

Результати. З використанням нативної та кріоконсервованої сперми амурського сазана проведено його відтворення, а також подальше вирощування. Представлено результати вирощування дволіток амурського сазана дослідної та контрольної груп риб. Охарактеризовано особливості екстер’єру та окремих гематологічних показників сазана різного походження. Показано гідрохімічний та гідробіологічний стан дослідних ставів.

Наукова новизна. Вперше проведено порівняння окремих біологічних особливостей амурського сазана, відтвореного з використанням нативної та кріоконсервованої сперми.

Практична значимість. Враховуючи промислове значення амурського сазана, завдяки його використанню у гібридизації, відтворення його популяції відіграє важливу роль як у формуванні стад чистих форм, так і у забезпеченні коропових господарств відповідним генетичним матеріалом для використання останнього у селекції.

Ключові слова: амурський сазан (Cyprinus carpio haematopterus), біологічні особливості, нативна та кріоконсервована сперма риб, гідробіологічний та гідрохімічний режим вирощування, гемоглобін.

ЛІТЕРАТУРА

1. Олексієнко О. О. Інструкція з племінної роботи в коропівництві України (для РМС) / О. О. Олексієнко, А. П. Кучеренко, В. Г. Томіленко // Інтенсивне рибництво: зб. інструктивно-технологічної документації. — К. : Аграрна наука, 1995. — С. 34—41.
2. Алекин О. А. Основы гидрохимии / Алекин О. А. — Л. : Гидрометеоиздат, 1970. — 412 с.
3. Жадин В. И. Методы гидробиологических исследований / Жадин В. И. — М. : Высшая школа, 1960. — 190 с.
4. Киселев И. А. Методы исследования планктона / Киселев И. А. ; под ред. Е. Н. Павловского, В. И. Жадина // Жизнь пресных вод СССР. Ч. 1., т. IV. — М. ― Л. : Изд-во Академии Наук СССР, 1956.— С. 183—265.
5. Дервиз Г. В. Определение гемоглобина фотоэлектроколориметром ФЕК-М / Г. В. Дервиз, А. И. Воробьев // Лабораторное дело. — 1959. — № 3.
6. Організація селекційно-племінної роботи в рибництві / [Гринжевський М. В., Шерман І. М., Грициняк І. І. та ін.]. — К. : Рибка моя, 2006. — 352 с.
7. Грициняк І. І. Пріоритетні напрями наукового забезпечення рибного господарства України / І. І. Грициняк, О. М. Третяк // Рибогосподарська наука України. — 2007. — № 1. — С. 5—20.
8. Бех В. В. Проблеми селекційно-племінної роботи в рибництві України /
В. В. Бех // Рибогосподарська наука України. — 2008. — № 1. — С. 27—29.
9. Томіленко В. Г. Генетика і селекція риб в Україні / В. Г. Томіленко // Генетика і селекція в Україні на межі тисячоліть. Т. 4 — К. : Логос, 2001.— С. 357—371.
10. Шерман І. М. Технологія виробництва продукції рибництва / І. М. Шерман, В. Г. Рилов. ― К. : Вища освіта, 2005. ― 351 с.
11. Особа І. А. Аналіз динаміки вмісту гемоглобіну в крові лускатих та рамчастих коропів несвицького зонального типу в процесі онтогенезу /
І. А. Особа, І. І. Грициняк, О. М. Фріштак // Водні біоресурси і аквакультура / : [за ред. І. І. Грициняка, М. В. Гринжевського, О. М. Третяка] — К. : ДІА, 2010. — С. 306—311.
12. Житенева Л. Д. Основы ихтиогематологии / Житенева Л. Д., Макаров Э. В., Рудницкая О. А. — Ростов н/Д : Эверест, 2004. — 312 с.
13. Гідулянов А. О. Порівняльна характеристика структурних властивостей гемоглобінів та показників еритроцитарного метаболізму у представників ссавців і риб : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. біол. наук : спец. 03.00.04 «Біохімія» / А. О. Гідулянов. — Сімферополь, 2004. — 20 с.