pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 123-134
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.123
УДК 016:639.371.53

Лин (Tinca tinca (Linnaeus, 1758)). Тематична бібліографія

І. Й. Грициняк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Т. М. Швець, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Формування довідкового переліку україно- та російськомовних публікацій з окремих питань щодо морфологічних, екологічних, фізіолого-біохімічних особливостей лина (TincatincaL.), його культивування та стану запасів у природних водоймах.

Методика. Під час системного пошуку у процесі підготовки тематичного переліку було застосовано як цілісний, так і вибірковий методи. Бібліографічне ядро складали виключно україно- та російськомовні наукові видання, наявні у фонді наукової бібліотеки Інституту рибного господарства НААН України.

Результати. Сформовано тематичний бібліографічний перелік публікацій загальною кількістю 83 джерела, що охоплюють часовий інтервал з 1949 по 2019 рр., і висвітлюють біологічні та екологічні характеристики представника родини коропових — лина, а також розглядають питання стану його популяцій та особливості розведення у штучних умовах. Літературні джерела розміщені у алфавітному порядку за автором чи назвою, описані згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання», із урахуванням поправок (код УКНД 01.140.40), а також відповідно до вимог оформлення списку літератури за міжнародним стандартом APAstyle.

Практична значимість. Підготовлений список публікацій може бути використаний науковцями, практиками, студентами, до сфери інтересів яких належить вивчення фізіолого-біохімічних, екологічних та інших характеристик риб родини коропових, зокрема лина, а також відтворення його запасів.

Ключові слова: лин, відтворення, морфологічні, фізіолого-біохімічні особливості, промисел.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Анатомо-гистологическая характеристика линя (Tinca tinca L.) / Панов В. П. и др. // Известия ТСХА. 2017. № 5. С. 89—100.
 2. Безматерных В. В., Щербина Г. Х. Питание линя Tinca tinca (Cyprinidae) в условиях малого эвтрофного водоёма // Вопросы ихтиологии. 2018. Т. 58, № 4. С. 464—470.
 3. Белова Н. В., Емельянова Н. Г., Макеева А. П. Состояние репродуктивной системы линя Tinca tinca (в 1999–2005 гг.) из водоемов, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС // Вопросы ихтиологии. 2006. Т. 46, № 6. С. 818—825.
 4. Буяров В. С. Репродуктивные качества самок линя // Состояние и пути развития аквакультуры в Российской Федерации : IV Нац. Науч.-практ. конф. : матер. Саратов : Амирит, 2019. С. 45—48.
 5. Ветлугина Т. А. Состояние запасов линя в Волго-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне // Современное состояние биоресурсов внутренних вод : II Всерос. науч. конф. : матер. Москва : ПОЛИГРАФ-ПЛЮС, 2014. С. 113—116.
 6. Ветлугина Т. А. Эколого-биологические особенности состояния популяций серебряного карася и линя в дельте Волги и перспективы их промыслового использования : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Астрахань, 2005. 24 с.
 7. Ветлугина Т. А., Ермилова Л. С., Жукова О. П. Состояние запасов красноперки, серебряного карася и линя в Волго-Каспийском районе и перспективы промысла // Комплексный подход к проблеме сохранения и восстановления биоресурсов Каспийского бассейна : Междунар. науч.-практ. конф., 13-16 октября 2008 г., Астрахань. Астрахань : КаспНИРХ, 2008. С. 65—68.
 8. Викторовский Р. М. Морфологическая характеристика гибридов карпа (Cyprinus carpio L.) с линем (Tinca tinca L.) // Известия ГосНИОРХ. 1966. Т. 61. С. 136—142.
 9. Викторовский Р. М. Морфологическая характеристика гибридов между карпом (Cyprinus carpio L.) и линем (Tinca tinca L.) // Генетика. 1966. Т. 2, № 9. С. 92—98.
 10. Гейна К. М. Характеристика морфологічних ознак та лінйного росту лина (Tinсa tinсa, Linnaeus, 1758) Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Таврійський науковий вісник. 2016. Вип. 96. С. 187—191. (Сільськогосподарські науки).
 11. Гончаренок О. Е. Рыбоводно-биологические особенности искусственного воспроизводства линя (Tinca tinca L.) в условиях Калининградской области : автореф. дис. на соискание уч. степени канд. биол. наук. Калининград, 2008. 24 с.
 12. Гончаренок О. Е. Рыбоводно-биологические особенности искусственного воспроизводства линя (Tinca tinca L.) в условиях Калининградской области // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2009. № 4. С. 25—35.
 13. Гончаренок О. Е., Дельмухаметов А. Б. Возможность получения раннесозревающей формы линя (Tinca tinca L.) в УЗВ // Известия КГТУ. 2009. Вып. 15. С. 14—17.
 14. Гончаренок О. Е., Смирнова А. В. Влияние ряда абиотических факторов на рост и жизнестойкость молоди линя // Известия КГТУ. 2008. Т. 13. С. 14—18.
 15. Гончарик Ю. Влияние йода на уровень гормонов гипофиза и щитовидной железы в крови линя (Tinca tinca Linnaeus) // Шестая Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Сети центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (НАСИ) : конф., Горки, 28 ноября — 1 декабря 2017 г. : сборник материалов. Горки : БГСХА, 2018. С. 22—23.
 16. Гончарик Ю. М. Качественная характеристика линя (Tinca tinca L.), выращенного в условиях аквакультуры при использовании различных дозировок препарата «йодинол» // Сельское хозяйство — проблемы и перспективы. 2019. Вып. 44. С. 27—38.
 17. Гончарик Ю., Шалак М., Козлов А. Влияние йода на белково-углеводный обмен линя (Tinca tinca Linnaeus) // Шестая Международная научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых Сети центров аквакультуры в Центральной и Восточной Европе (НАСИ) : конф., Горки, 28 ноября — 1 декабря 2017 г. : сборник материалов. Горки : БГСХА, 2018. С. 23—24.
 18. Евграфова Е. М., Лагуткина Л. Ю., Кузьмина Е. Г. Перспектива использования линя и австралийского рака в суперэффективных системах — аквапонике // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2019. № 9. С. 62—70.
 19. Жигин А. В. Линь // Замкнутые системы в аквакультуре / Жигин А. В. Москва РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, 2011. С. 298—300.
 20. Зубенко В. Л. Некоторые данные по биологии линя (Tinca tinca L.) Киевского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1973. Вып. 16. С. 20—23.
 21. Зубенко В. Л. О плодовитости линя Киевского водохранилища // Рыбное хозяйство. 1975. Вып. 20. С. 61—65.
 22. Зубенко В. Л. О промысле линя на Киевском водохранилище // Рыбное хозяйство. 1977. Вып. 25. С. 55—59.
 23. Климнюк О. М., Гриб Й. В., Ситник Ю. М. Умови існування лина звичайного в озерах та водосховищах Полісся // Рибогосподарська наука України. 2011. № 1. С. 9—16.
 24. Козлов А. В. Линь // Рыбоводство. 2006. № 3/4. С. 42—44.
 25. Козлов В. И. Линь // Справочник фермера-рыбовода / Козлов В. И. Москва : ВНИРО, 1998. С. 359—363.
 26. Козлов В. И. Разведение линя // Рыбное хозяйство. 1990. № 11. С. 57—59.
 27. Корчовий Ф. В., Просяна В. В. Лин як додаткова риба в рибницьких господарствах // Агросвіт України. 2006. № 5. С. 26—29.
 28. Корягина Н. Ю., Липпо Е. В, Львов Ю. Б. Оценка половозрелых линей в хозяйстве Липецкой области как исходного материала для дальнейшего их одомашнивания // Перспективы и проблемы развития аквакультуры в составе АПК : Всерос. науч.-прак. конф. : матер. Москва : Перо, 2014. С. 149—157.
 29. Коуржил Я., Гамачкова Й. Искусственный нерест самок линя с помощью гипофиза карпа, синтетических гормонов GnRH и их суперактивных аналогов // Рибне господарство. 2000. Вип. 58. С. 105—107.
 30. Коуржил Я., Хамачкова И. Искусственное воспроизводство линя с использованием гормональной стимуляции самок // Аквакультура Европы и Азии: реалии и перспективы развития и сотрудничества : Междунар. науч.-практ. конф., Улан-Удэ, оз. Байкал, 1-7 августа 2011 г. : матер. Тюмень : ФГУП Госрыбцентр, 2011. С. 92—94.
 31. Крайнюк В. Н., Асылбекова С. Ж. Линь Tinca tinca (L., 1758) водохранилищ канала им. К. Сатпаева // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2014. № 2. С. 27—34.
 32. Крыжановский С. Г. Эколого-морфологические закономерности развития карповых, вьюновых и сомовых рыб (Cyprinoidei и Siluroidei). Линь — Tincatinca (L.) (по И. С. Лагойко) // Труды Института морфологии животных. 1949. Вып. 1. С. 169—171.
 33. Куліш А. В. Досвід з розведення та вирощування цьоголіток лина у 2005 році // Рибне господарство. 2005. Вип. 64. С. 64—69.
 34. Лиманский В. В. Некоторые физиологические показатели карпов и линей при садковом содержании // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1978. Вып. 19. С. 255—267.
 35. Лин // Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ : Герб, 2008. С. 431—436.
 36. Линь (Tincatinca) // Справочные материалы по росту рыб. Карповые и другие мягкоперые. Москва : ВНИРО, 2007. С. 32.
 37. Луговая Т. В., Пробатова И. В., Снежина К. А. Опытно-производственный лов линя на Каневском водохранилище // Рыбное хозяйство. 1982. Вып. 35. С. 53—56.
 38. Марценюк В. П. Воспроизведение линя (Tinca tinca) в условиях инкубационного цеха // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2015. № 8. С. 30—40.
 39. Марценюк В. П. Технологія відтворення лина (Tinca tinca) в умовах інкубаційного цеху // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., м. Київ, 19-21 вер. 2017 р. : матер. Херсон : Грінь Д. С., 2017. С. 213—218.
 40. Маслова Н. И. Биологическая характеристика линя — объекта поликультуры // Прибрежное рыболовство и аквакультура : обзорная информация. 2006. Вып. 1. 44 с.
 41. Маслова Н. И., Загорянский К. Ю., Загорянская А. В. Рыбоводно-биологические предпосылки для разведения линя в прудовой поликультуре // Аквакультура : информационный пакет. 1996. Вып. 1. С. 37—48. (Прудовое и озерное рыбоводство).
 42. Маслова Н. И., Серветник Г. Е.Рыбоводно-биологическая оценка видов рыб, пригодных для выращивания в поликультуре (язь, линь, щука) : монография. Москва : РГАУ-МСХА, 2016. 197 с.
 43. Маслова Н. И., Серветник Г. Е., Петрушин А. Б. Линь в поликультуре // Эколого-биологические основы поликультуры рыбоводства. Москва, 2002. С. 218—223.
 44. Матвієнко Н. М., Курганський С. В., Бучацький Л. П. Захворювання лина (Tinca tinca L.), та ляща (Abramis brama L.) у Київському та Канівському водосховищах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. 2015. № 3–4. С. 436—439. (Серія : Біологія).
 45. Мельников Е. Ф. Некоторые экологические особенности выращивания линяв прудовых хозяйствах Украинской ССР // Сборник научных трудов Украинской научно-исследовательской станции рыбоводства. 1956. Вып. 2. С. 26—31.
 46. Мельников Е. Ф. Розведення лина. Киев : Урожай, 1964. 66 с.
 47. Мельников Е. Ф., Стецюк З. А. Селекционное значение признаков экстерьера у прудового линя // Рыбное хозяйство. 1972. Вып. 15. С. 26—29.
 48. Мельников Є. Х. Еколого-фізіологічні особливості лина, вирощуваного у ставових господарствах Української РСР // Збірник наукових праць Української дослідної станції рибництва. 1958. Вип. 3. С. 69—79.
 49. Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Лин // Фауна України. Т. 8 : Риби, вип. 2 : Коропові. Ч. 1 / Мовчан Ю. В., Смірнов А. І. Київ : Наукова думка, 1981. С. 265—284.
 50. Мороз В. Н. Биология линя Tinca tinca (L.) Килийской дельты Дуная // Вопросы ихтиологии. 1968. Т. 8, вып. 1 (48). С. 106—115.
 51. Морфологические особенности линя (Tinca tinca, L.) водоемов Новосибирской области / Морузи И. В. и др. // Рыбоводство и рыбное хозяйство. 2015. № 6. С. 31—38.
 52. Муратов В. М. Выращивание посадочного материала линя в прудовых хозяйствах // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 1996. Вып. 14. С. 84—90.
 53. Омельковець Я. Порівняльно-морфологічне дослідження еритроцитів форелі струмкової, лина та сома звичайного // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2016. № 2. С. 64—71. (Біологічні науки).
 54. Орлова Э. Л., Ветлугина Т. А. Основные факторы, влияющие на численность красноперки и линя в предустьевом пространстве Волги // Рыбное хозяйство. 1981. № 11. С. 45—46.
 55. Особенности нерестового хода производителей рыбца, линя и щуки, учитываемые при их искусственном воспроизводстве / Хрусталев Е. И. и др. // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 1(2). С. 179—183.
 56. Петрушевский Г. К. К вопросу о причине гибели линей в озерах Литовской ССР // Известия ВНИОРХ. 1957. Т. 42. С. 331—332.
 57. Прасолов А. П. Сравнительный анализ морфологических показателей линя водоемов Уральского региона // Экологическая обусловленность фенотипа рыб и структура их популяций : сборник научных трудов. Свердловск : УрО АН СССР, 1989. С. 37—44.
 58. Разведение линя // Рыбное хозяйство. 1992. № 2. С. 30—32.
 59. Резниченко П. H., Гулидов М. В., Котляревская Н. В. Выживание икры линя Tinca tinca (L.) при постоянных температурах инкубации // Вопросы ихтиологии. 1968. Т. 8, вып. 3 (50). С. 492—500.
 60. Рекомендации по созданию, сохранению и использованию маточных стад линя / сост. Н. И. Маслова, И. А. Алимов, А. Б. Петрушин. Москва : ГНУ ВНИИР, 2004. 25 с.
 61. Рід лин (линь) — Tinca Cuvier // Риби родини коропових (Cyprinidae) водойм України : довідник / Заморов В. В., Караванський Ю. В., Рижко І. Л. Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015. С. 21—24.
 62. Серветник Г. Е. Линь — перспективный объект для сельскохозяйственных водоемов // Вестник российской сельскохозяйственной науки. 2017. № 5. С. 61—64.
 63. Слуквин А. М. Особенности гормональной стимуляции самок линя обыкновенного (Tinca tinca L.), изъятых из различных водных экосистем для искусственного воспроизводства // Вопросы рыбного хозяйства Беларуси. 2008. Вып. 24. С. 210—214.
 64. Состояние репродуктивной системы ряда видов рыб из водоемов, загрязненных радионуклидами во время чернобыльской аварии / Белова Н. В. и др. // Вопросы ихтиологии. 2007. Т. 47, № 3. С. 361—379.
 65. Суслов Ю. Г., Карева Л. В., Требушева Г. И. Кормление карпа и линя при летнем выдерживании в искусственных садках // Сборник научных трудов ВНИИПРХ. 1973. Вып. 10. С. 143—150.
 66. Ульман Э. Ж. Рациональное использование запасов линя в Киевском водохранилище // Повышение качества рыбной продукции внутренних водоемов : Междунар. конф., 8-9 окт. 1996 г. : матер. Киев : Институт рыбного хозяйства, 1996. С. 118.
 67. Халтурин М. Б., Шевченко П. Г., Мательчик B. I. Морфологічна характеристика лина (Tinca tinca, L.) // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології : Х Міжнар. іхтіол. наук.-практ. конф., Київ, 19-21 вер. 2017 р. : матер. Херсон : Грінь Д. С., 2017. С. 346—349.
 68. Халтурин М. Б., Шевченко П. Г., Ситник Ю. М. Шляхи підтримання біорізноманіття та продуктивності водойм лісостепової зони України на прикладі лина // Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 15-17 трав. 2018 р. : збірник матер. Київ : ПРО ФОРМАТ, 2018. С. 55—57.
 69. Характеристика экстерьерных и интерьерных показателей линя, Tinca tinca (Linnaeus, 1758) реки Угра (Калужская область) / Блохин Г. И. и др. // Пресноводная аквакультура: мобилизация ресурсного потенциала : Всерос. науч.-прак. конф. : матер. Москва : Перо, 2017. С. 229—233.
 70. Хрусталев Е. И., Гончаренок O. E. Биотехнические аспекты искусственного воспроизводства линя Куршского залива // Рыбное хозяйство. 2008. № 3. С. 75—77.
 71. Хрусталев Е. И., Гончаренок O. E. Совершенствование технологии зарыбления линем водоемов // Рыбоводство. 2008. № 1. С. 26—28.
 72. Хрусталев Е. И., Гончаренок O. E., Хайновский К. Б. Оптимизация методов получения зрелых половых продуктов у производителей линя при заводском воспроизводстве // Рыбное хозяйство. 2007. Вып. 2. С. 87—89.
 73. Хрусталев Е. И., Курапова Т. М., Хайновский К. Б. Искусственное воспроизводство линя Tinca tinca, (L.) // Биотехника искусственного воспроизводства рыб, раков и сохранение запасов промысловых рыб. Вильнюс : Литовское гидробиологическое общество, 2008. С. 130—140.
 74. Цедик В. В., Курбатова І. М., Халтурин М. А. Зміни морфологічних показників лина за дії стічних вод сільськогосподарських підприємств // Рибне господарство. 2009. Вип. 66. С. 208—212.
 75. Чебан А. И. О плодовитости линя Кучурганского водоема-охладителя Молдавской ГРЭС // Биологические ресурсы водоемов Молдавии. 1975. Вып. 13. С. 99—104.
 76. Червоненко Е. М., Лагуткина Л. Ю. О специализированных кормах для линей (Tinca tinca). Вестник АТГУ. 2017. № 3. С. 89—97. (Серия : Рыбное хозяйство).
 77. Шалак М. В., Гончарик Ю. М. Влияние препарата «йодинол» на биохимические показатели крови линя (Tinca tinca) // Животноводство и ветеринарная медицина. 2017. № 3. С. 18—22.
 78. Шалак М. В., Гончарик Ю. М., Козлов А. И. Гематологические показатели и живая масса линя при выращивании в садках с использованием препарата «Йодинол» // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства. 2019. № 22–2. С. 85—93.
 79. Шалак М. В., Гончарик Ю. М., Козлов А. И. Интенсивность роста линя (Tinca tinca) при использовании препарата «йодинол» // Животноводство и ветеринарная медицина. 2018. № 1. С. 35—38.
 80. Шалак М. В., Гончарик Ю. М., Козлов А. И. Продуктивость и биохимические показатели линя (Tinca tinca) при использовании препарата «йодинол» // Животноводство и ветеринарная медицина. 2018. № 4. С. 16—22.
 81. Шалак М. В., Гончарик Ю. М., Козлов А. И. Товарная и экономическая оценка особей линя (Tinca tinca) в условиях садковой аквакультуры при использовании препарата «йодинол» // Животноводство и ветеринарная медицина. 2019. № 2. С. 18—24.
 82. Шевченко В. Ю. Лин // Аквакультура перспективних об’єктів / Шевченко В. Ю. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. С. 262—265.
 83. Шихшабеков М. М. Годичный цикл яичников и семенников линя (TincatincaL.) в водоемах Дагестана // Вопросы ихтиологии. 1977. Т. 17, вып. 4. С. 763—767.

REFERENCE