pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 80-93
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.080
УДК [639.3.043.13:636.087.7]:639.371.52

Продуктивність та ефективність вирощування дволіток коропа (Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758)) за використання в складі корму пребіотичної добавки

О. П. Добрянська, olya_dо Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівська дослідна станція Інституту рибного господарства НААН, смт Великий Любінь
О. В. Дерень, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
А. Я. Тучапська, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Оцінити ефективність та доцільність застосування пребіотика «Актіген» в процесі товарного вирощування коропа з огляду на продуктивні та економічні показники.

Методика. Дослідження проведено у 2019 р. з використанням трьох ставків, два з яких дослідні та один контрольний, зарибнених однорічками лускатого коропа середньою масою 55–56 г, із розрахунку 1000 екз./га. Коропам дослідних груп додатково до основного раціону впродовж 90 діб вегетаційного періоду методом гранулювання вводили пребіотик «Актіген» в кількості 0,025% (Дослід 1) і 0,050% (Дослід 2). Забезпечено оптимальні умови утримання коропа, при цьому здійснено контроль кисневого, температурного, гідрохімічногом та гідробіологічного режимів середовища за загальноприйнятими у рибництві методиками. Після облову ставів визначено рибогосподарські та економічні показники вирощування дволіток.

Результати.Умови вирощування коропа в дослідних і контрольному ставах були задовільними. Не встановлено залежності гідрохімічного режиму експериментальних ставів від складу раціону. Середньосезонні показники біомаси кормових організмів зоопланктону та зообентосу, які слугували додатковим джерелом енергії для коропа, впродовж вегетаційного періоду відповідно складали 10,81–20,64 г/м3 та 0,47–0,73г/м2.

Встановлено, що середня маса дволіток коропа, яким до раціону введено 0,025% і 0,050% пребіотичної добавки була вищою відповідно на 11,9 і 22,2%, рибопродуктивність — на 12,1 і 23,1%. При цьому коефіцієнт конверсії корму був нижчим на 9,5 і 19,1% відносно контрольного варіанту.

Вартість додатково отриманої рибної продукції при введенні до раціону пребіотика в кількості 0,025% складала 4290 грн/га; 0,05% — 8190 грн/га.Умовний прибуток, враховуючи витрати на корми і посадковий матеріал, був відповідно на 20,9 та 33,6% більшим, ніж у контрольній групі.

Наукова новизна. Вперше вивчено вплив пребіотика «Актіген» на продуктивні та економічні показники в процесі вирощування дволіток коропа. При впроваджені поставленого завдання забезпечено можливість підвищення рибопродуктивності ставів.

Практична значимість. Одержані результати свідчать про доцільність та ефективність використання пребіотика «Актіген» в рибництві. Зниження собівартості таотримання додаткових приростів при вирощуванні рибної продукції забезпечено удосконаленням якісних характеристик корму.

Ключові слова: короп, пребіотик, «Актіген», гідрохімічні та гідробіологічні показники, рибопродуктивність, коефіцієнт конверсії корму, ефективність, прибуток.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Бурлака В. А., Меленівський О. М. Динаміка затрат корму при вирощуванні цьоголіток коропа // Науково-технічний бюлетень Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 2016. Т. 4, № 1. С. 56—60.
 2. Бойко Н. В., Карганян А. К., Петренко А. И. Альтернатива кормовым антибиотикам // Ефективні корми та годівля, 2006. № 2(10). С. 4—9.
 3. Чернікова Г., Пономаренко Н. Використання пребіотиків на основі мананових олігосахаридів у годівлі курчат-бройлерів // Вісник аграрної науки Причорномор’я, 2017. Т. 2 (90), № 2. С. 155—160.
 4. Мельник М. О. Вплив нового пребіотичного препарату на продуктивність свиноматок // Аграрна наука та харчові технології, 2017. Вип. 3(97). С. 268—274.
 5. Чернікова Г., Прокопенко Н. Забійні якості курчат-бройлерів за використання пребіотичного препарату // Agrobiodiversity for Improving Nutrition, Health and Life Quality. 2017. Vol. 1. P. 50—53. doi:10.15414/agrobiodiversity.2017.2585-8246.50-53.
 6. Спринг П. Маннановые олигосахариды — влияние на кишечную микрофлору и здоровье животных // Сб. науч. публикаций «Alltech». 2004. С. 10—15.
 7. A review of 733 published trials on Bio-Mos®, a mannan oligosaccharide, and Actigen®, a second generation mannose rich fraction, on farm and companion animals / Spring P. et al. // Journal of Applied Animal Nutrition. 2015. Vol. 3. P. 1—11. doi:10.1017/jan.2015.6.
 8. The Effects of Prebiotic Products in Fish Nutrition / Benţea M. et al. // Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. 2014. Vol. 71(2). P. 271—272.doi:10.15835/buasvmcn-asb:10445.
 9. Sverinciuc C., Benţea M. I., Sara A. The effects of some fodder additives on growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) // Agriculture - Science and Practice. 2017. Vol. 1–2(101–102). P. 105—109.
 10. Effects of dietary concentrated mannan oligosaccharides supplementation on growth, gut mucosal immune system and liver lipid metabolism of European sea bass (Dicentrarchus labrax) juveniles / Torrecillas S. et al. // Fish & Shellfish Immunology. 2015. Vol. 42. P. 508—516. https://doi.org/10.1016/j.fsi.2014.11.033.
 11. Дехтярьов П. А., Євтушенко М. Ю., Шерман І. М. Фізіологія риб. Kиїв : Аграрна освіта, 2008. 342 с.
 12. Ganguly S., Paul I., Mukhopadhayay S. K. Application and effectiveness of immunostimulants, probiotics, and prebiotics in aquaculture: a review // The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidge. 2010. Vol. 62 (3). P. 130—138.
 13. Merrifield D., Ringo E. Aquaculture nutrition. Gut health, probiotics and prebiotics. Chichester : Wiley-Blackwell Publishing, 2014. 488 p.
 14. Желтов Ю. О. Методичні вказівки з проведення дослідів по годівлі риб // Рибне господарство, 2003. Вип. 62. С. 23—28.
 15. Алекин О. А. Основы гидрохимии. Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. 412 с.
 16. СОУ 05.01–37–385:2006. Вода рибогосподарських підприємств. Загальні вимоги та норми. Київ : Міністерство аграрної політики України. 2013. 15 с. (Стандарт Мінагрополітики України).
 17. Привезенцев Ю. А. Указания по определению качества воды в рыбоводных прудах. Москва : Колос, 1971. 18 с.
 18. Кражан С. А. Природна кормова база рибогосподарських водойм. Херсон : Олді-плюс, 2011. 330 с.
 19. Кутикова Л. А., Старобогатов Я. И. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон и бентос). Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. 513 c.
 20. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях на пресноводных водоемах. Зообентос и его продукция. Санкт-Петербург : ГосНИОРХ, 1984. 52 c.
 21. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). Москва : Пищевая промышленность, 1966. 377 с.
 22. Фермерське рибництво / Грициняк І. І. та ін. Київ, 2008. 560 с.
 23. Вдовенко Н. М. Економіка рибогосподарських підприємств : підручник. Київ : Кондор, 2017. 212 с.

REFERENCE