pdf35

Ribogospod. nauka Ukr., 2021; 1(55): 112-122
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2021.01.112
УДК [639.3.043.13:594]:639.371.7

Використання беззубки звичайної (Anodonta cygnea (Linne, 1758)) як добавки до рибного корму на прикладi африканського сома (Clarias gariepinus (Burchell, 1822))

А. Р. Курбанов (PhD), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Науково-дослідний інститут рибництва, Республіка Узбекистан
С.І. Кім,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Науково-дослідний інститут рибництва, Республіка Узбекистан
Н. О. Титова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Науково-дослідний інститут рибництва, Республіка Узбекистан
Ш. Карабаева, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Науково-дослідний інститут рибництва, Республіка Узбекистан
Е. Х. Рахiмджанова, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Науково-дослідний інститут рибництва, Республіка Узбекистан

Мета. Аквакультура Узбекистану відчуває величезний дефіцит збалансованих кормів. Якщо говорити про виробництво рибних кормів з місцевих інгредієнтів, то проблема полягає у відсутності стабільного джерела тваринного протеїну. Метою проведеного експерименту було встановити, як вплине добавка фаршу, приготованого з беззубки звичайної, на темпи лінійного та вагового росту африканського сома.

Методика.Корм готували наступним чином: молюсків збирали з дна ставів під час проведення обловів та розміщували в окремому акваріумі, підтримуючі їх життєдіяльність. Щодня кілька молюсків виймали з акваріума, розкривали раковини, відокремлювали м'язову частину, в основному "ногу" молюска, 20 хвилин витримували в слабкому розчині KMnO4 для дезінфекції, потім подрібнювали до фаршеподібного стану.Корм згодовували рибам у розрахунку 7% від їх маси. Годівлю першої (контрольної) групи риб здійснювали лише короповим комбікормом промислового виробництва. Для другої групи риб готували змішаний корм, який складався на 50% з коропового комбікорму промислового виробництва й на 50% з фаршу із беззубки звичайної. Третій групі африканського сома згодовували 100% фарш з беззубки звичайної.

Результати. На основі проаналізованих результатів експерименту виявлено, що для африканського сома використання корму, що складається на 50% з фаршу беззубки і на 50% з комбікорму для коропових риб, дає значний приріст в порівнянні з двома іншими. Це пояснюється тим, що саме цей корм виявився або найбільш збалансованим за складом або краще засвоювався африканським сомом. У контрольній групі корм (100% комбікорм) дав приріст в 83,8% у вазі і 20,5% в довжині, в експерименті №1 корм (50% комбікорм : 50% фарш) дав приріст в 136% у вазі і 31,1% в довжині, в експерименті №2 корм (100% фарш) дав приріст в 95,5% і 20,1% в довжині.

Наукова новизна.Наукова новизна експерименту полягає у використанні беззубки звичайної як джерело тваринного протеїну для африканського сома. Даний експеримент проведено вперше, також вперше встановлено, що добавка подрібненого м'яса молюска в корм африканському сому сприяє збільшенню у вазі на 52,5% в порівнянні зі звичайним комбікормом і на 40,5% в порівнянні з чистим фаршем.

Практична значимість. У зв'язку зі зростаючим дефіцитом якісної рибного борошна аквакультура знаходиться в пошуку альтернативного джерела протеїну тваринного походження для виробництва рибних кормів. Можливість використовувати двостулкових молюсків беззубок звичайних, є до того ж шкідником в ставкових господарствах, для добавки в корм африканському сому — це подвійна вигода при виробництві риби.

Ключові слова: беззубка звичайна (Anodonta cygnea (Linne, 1758)), африканський сом (Clarias gariepinus (Burchell, 1822)), тваринний протеїн, збалансований корм, якість води.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Сборник нормативно-технологической документации по товарному рыбоводству. Москва : Агропромиздат, 1986. Т. 1. 260 с.
 2. Aquaculture Technology and Practice in China / Yuan Xinhua et al. Rome : FAO. 2017/ 41.
 3. Технологии выращивания и кормления объектов аквакультуры юга России (справочное, учебное пособие) / Пономарев С. В. и др. Астрахань : Новаплюс, 2002. 264 с.
 4. Coppens Catfish Feed Program 2011. URL: www.coppens.eu (дата звернення : 23.01.2021.
 5. Кормовая добавка из пресноводных моллюсков родов Anadonta и Unio для кур-несушек : пат. РФ № 2513181; заявл. 31.10.2012 ; опубл. 20.04.2014, Бюл. № 4.
 6. USDA Food and Nutrient Databases Provide the Infrastructure for Food and Nutrition Research, Policy, and Practice / Ahuja J. K. et al. // Journal of Nutrition. 2013. Vol. 143, No. 2. P. 241249.
 7. Ихтиопатология / Бауер О. Н. и др. // Москва : Пищевая промышленность, 1977. 432 с.
 8. Effect of replacement of fish meal with silkworm (Bombyx mori) pupa protein on the growth of Clarias gariepinus fingerling / Kurbanov А. et al. // International Journal of Fisheries and Aquatic Studies. 2015. No. 2(6). P. 2527.
 9. African catfish (Clarias gariepinus, Burchell 1822) production with special reference to temperate zones : A manual / Peteri A. et al. Budapest : FAO. 2015. 85 p.
 10. Инструкция по химическому анализу воды прудов. Москва : ВНИИПРХ, 1985. 46 с.
 11. ГОСТ 33045-2014. Вода. Методы определения азотсодержащих веществ. Москва : Стандартинформ. 2019. 133 с. (Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации).

REFERENCE