UDC 597-152.6:556.55

pdf35

BIOLOGICAL STATE OF BREAM (ABRAMIS BRAMA L.) AND ROACH (RUTILUS RUTILUS L.) POPULATION OF THE DNEPRODZERZHINSK RESERVOIR AT CURRENT TIME

B. M. Bogdanov, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

There are presented data of 2005–2007, which characterize biological state of bream (Abramis brama L.) and roach (Rutilus rutilus L.) populations of the Dneprodzerzhinsk reservoir.

REFERENCES
1. Семенюк О.Ф. Рибогосподарське використання Дніпродзержинського водосховища в умо- вах комплексного водокористування // Риб. госп-во. — К.: Урожай, 1993. — Вип. 47. — С. 45–49.
2. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: Інститут рибного господарства України, 1998.
3. Симонова Л.Г. Лещ Кременчугского водохранилища // Рыб. хоз-во. — К.: Урожай, 1973. — Вып. 16. — С. 58–63.
4. Спірідонова Л.О. Біологічний стан популяцій основних промислових риб Київського водо- сховища на сучасному етапі // Риб. госп-во. — К., 1999. — Вип. 54–55. — С. 68–72.