УДК 639.311

pdf35

ПРИНЦИПИ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОМИСЛУ СУДАКА (SANDER LUCIOPERCA) НА КАХОВСЬКОМУ ВОДОСХОВИЩІ

І. Л. Захарченко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Проаналізовано показники біологічного стану популяції судака (Sander lucioperca) за даними контрольних і промислових уловів у Каховському водосховищі. Показаний нераціональний розподіл промислового навантаження за віковими групами, що впливає на показники смертності та істотно зменшує очікуване промислове повернення від кожної генерації. Запропоновано заходи щодо оптимізації промислу судака.

ЛІТЕРАТУРА
1. Вятчанина Л.И. Факторы, определяющие продуктивность экосистем водохранилищ / Пресноводная аквакультура в Центральной и Восточной Европе: достижения и перспективы. — К., 2000. — С. 142–144.
2. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. — К.: IРГ УААН, 1998. — 47 с.
3. Тюрин П.В. Биологические обоснования регулирования рыболовства на внутренних водоемах. — М.: Пищепромиздат, 1963. — 120 с.
4. Зыков Л.А. Метод оценки коэффициентов естественной смертности, дифференцированных по возрасту рыб // Сб. науч. тр. ГосНИОРХ. — 1986. — Вып. 243. — С. 14–22.
5. Отчет по НДР “Разработать повышения рыбопродуктивности опытно-производственного Каховского водохранилища” (заключительный, 1971–1975 гг.). — К.: УкрНИИРХ, 1975. — Т. 1. — 196 с.
6. Методические рекомендации по использованию кадастровой информации для разработки прогнозов уловов рыбы во внутренних водоемах. — М., 1990. — Ч. 1. — 54 с.
7. Денисов Л.И. Рыболовство на водохранилищах. — М.: Пищевая промышленность, 1978. — 294 с.
8. Сатин В.В. Целесообразно ли регулировать промысел назначением размера ячеи в сетных орудиях лова? // Рыбное хозяйство. — 1995. — № 5. — С. 41–45.