Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 31-37
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.031
УДК 639.371.13.06:597-113.4(477)

pdf35

MONITORING OF BROWN TROUT (SALMO TRUTTA) GROWTH IN INDUSTRIAL CONDITIONS OF THE FISH FARM «ISHKHAN»

A. Mruk,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
L. Terteryan, Yu. Fedkovych Chernivtsi State University, Chernivtsi
A. Khandozhivska, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
L. Terteryan, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv

The paper contains results of brown trout (Salmo trutta) growing in industrial conditions of the fish farm “Ishkhan” during three years. It was found that linear growth and weight accumulation of fish after reaching the one-year age increased and were superior in comparison with natural populations.

Key words: brown trout (Salmo trutta), industrial aquaculture, linear growth, weight accumulation, artificial feeds.

REFERENCES

1. Kozlov, V. I. (2002). Akvakul'tura v istorii narodov s drevneyshikh vremen. Moskva.
2. Protasov, A. A. (1946). Ikhtiofauna rek Zakarpatskoy oblasti. Otchet NII Prudovogo i ozerno-rechnogo rybnogo khozyaystva. L'vov.
3. Vlasova, E. K. (1958). Materialy po forelyam Zakarpat'ya. Nauchnye zapiski. Uzhgorodskiy Gos. Universitet, ХХХІ, 33-61.
4. Shnarevich, I. D. (1969). Osnovy osvoeniya i vosproizvodstva rybnykh resursov rek Ukrainskikh Karpat. Extended abstract of Doctorthesis. Chernovtsy.
5. Mruk, A. I., Ustych, V. I., & Buzevych, I. Yu. (2011). Vidtvorennia ta popovnennia pryrodnoho arealu strumkovoiu forelliu naprykladi r. Irshava. Rybohospodarska nauka Ukrainy, 3.
6. Galasun, P. T., Bulatovich, M. A., & Borbat, M. O. (1987).Tekhnologicheskaya instruktsiya po proizvodstvu raduzhnoy foreli vr azlichnykh tipakhk hozyaystv UkrainyL'vov.
7. Pravdin, IF. (1966). Rukovodstvo po izucheni yurybMoskva: Pishchevaya promyshlennost'.
8. Berg, L. S. (1932). Ryby presnykh vod SSSR sopredel'nykhstran, 1. Leningrad9. Zhukov, P. I. (1983). Rybnye resursy BelorussiiMinsk: Urozhay.
10. Ustych, V. I. (2011). Ikhtiofauna r.Irshava ta stratehiiay ii vidnovlennia. Extended abstract of candidatethesis. Kyiv.
11. Shnarevich, ID. (1969). Biologicheskie osnovy osvoeniya vosproizvodstva rybnykh resursov rek Ukrainskikh Karpat. Extended abstract of Doctor’s thesis. Chernovtsy.
12. Mruk, AI., Terterian, LL., Khudyi, OI.,Terterian, LA. (2012). Dynamika rostu strumkovoi foreli industrialnykh umovak hhospodarstva «Ishkhan» dostatevozrilosti. V mizhn. ikhtolohichnoi konf.: Suchasni problemy teoretychnoi ta praktychnoi ikhtiolohii. 13-16 september, Chernivtsi, 172-176.