Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 17-24
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.017
УДК 597.554.3

pdf35

ПРОМИСЛОВО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СРІБЛЯСТОГО КАРАСЯ (CARASSIUS GIBELIOКАХОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА

В. Ф. Плічко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Державне агентство рибного господарства України, м. Київ
І. Л. Захарченко,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. Я. Рудик-Леуська, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Сучасний стан популяції сріблястого карася (Carassius gibelio) Каховського водосховища свідчить про високі потенційні можливості даного виду у формуванні сировинної бази промислу. Популяційні та індивідуальні показники сріблястого карася в міжрічному аспекті характеризуються достатньою стабільністю, динаміка системи "поповнення-залишок" має позитивний характер. Запровадження спеціальних режимів вилучення дозволить в значній мірі підвищити ефективність промислового використання даного виду в Каховському водосховищі.

Ключові слова: водосховище, сріблястий карась (Carassius gibelio), вікова структура, промисел.

ЛІТЕРАТУРА

1. Озінковська С.П. Динаміка вилову основних промислових видів риб на Кременчуцькому та Каховському водосховищах / С.П. Озінковська, Д.С. Христенко Г.О. Котовська // Науковий вісник НАУ. – 2006. – № 102. – С.61– 67.
2. Ерко В.М. Рыбохозяйственное освоение опытно-производственного Каховского водохранилища / В.М. Ерко, С.П.Озинковская, К.А. Снежина// Сб.
тр. ГосНИОРХ.- Вып. 303.- М., 1989.- C. 91-99.
3. Бузевич І.Ю. Особливості рибопромислового використання дніпровських водосховищ / І.Ю. Бузевич // Рибне господарство. - К. Аграрна наука. 2009. – Вип. 67.- С. 222-226.
4. Щербуха А.Я. Многолетние изменения и проблемы сохранения видового разнообразия рыб бассейна Днепра на примере Каховского водохранилища/А.Я.Щербуха, П.Г.Шевченко, Н.В.Коваль, И.Е.Дячук, В.Н. Колесников// Вестник зоологии.- 1995.- №1.- С. 22-32.
5. Кузьменко Ю.Г. Сріблястий карась та краснопірка в промисловій іхтіофауні Каховського водосховища. Автореф. дис. ...канд. біолог. наук: 03.00.10 “Іхтіологія” / Ю.Г. Кузьменко. – Київ, 2004. - 22 с.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів
України: № 166: Затв. наказом Держкомрибгоспу України 15.12.98. – К., 1998. – 47 с.
7. Розробити науково обґрунтовану систему раціонального ведення рибного господарства на дніпровських водосховищах та Дніпровсько-Бузькому лимані
/ Звіт по НДР (заключний 1996–2000 рр.) / ІРГ УААН. – 04.01; № ДР
0196V023118; – К., 2000. – 259 с.
8. Захарченко І.Л. Оптимізація якісних характеристик рибопромислового навантаження на Каховському водосховищі/ І.Л. Захарченко// Рибне господарство. - К. Аграрна наука. 2009. – Вип. 67. - С. 217-222.
9. Бузевич І.Ю. Розмірно-вікова структура промислових уловів риб Каховського водосховища / І.Ю.Бузевич, Н.Я. Рудик-Леуська, М.Л. Максименко // Наукові доповіді Національного університету біоресурсів і природокористування України. -№2 (31). – К., 2012. Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/nd/2012_2/titul.html.