Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 5-11
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.005
УДК 597-19(282.247.327.2)

pdf35

ШТУЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ ІХТІОФАУНИ ДНІПРОВСЬКИХ ВОДОСХОВИЩ: СУЧАСНИЙ СТАН, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Т. В. Яковлєва, Державне агентство рибного господарства України, м. Київ

Розглянуті основні результати заходів зі штучного відтворення аборигенної іхтіофауни дніпровських водосховищ. Показано, що за фактичними показниками вселення можна очікувати істотне поповнення запасу деяких цінних промислових видів риб. Проведені розрахунки промислового повернення від вселення цьоголіток товстолобиків, які свідчать про достатньо високу прогнозну ефективність цього заходу. Запропонований порядок проведення зарибнення Каховського водосховища цьоголітками товстолобиків.

Ключові слова: водосховища, іхтіофауна, штучне відтворення промислової риби, вселення товстолобів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Грициняк И.И. Стратегия рационального и эффективного рыбопромыслового использования водохранилищ днепровского каскада / И.И.Грициняк, И.Ю. Бузевич // Комплексный подход к проблеме сохранения и востановления биоресурсов каспийского бассейна. Мат. Межд. Научно-практ. Конференции. Астрахань, - 2008. - с. 76-79.
2. Козлов В.И. Оценка эффективности искусственного воспроизводства рыбных запасов/ В.И. Козлов // Проблемы воспроизводства аборигенных видов рыб. - К., 2005. – С. 84-88.
3. Бузевич І.Ю. Наукові основи спрямованого формування іхтіофауни дніпровських водосховищ / І.Ю.Бузевич, О.М Третяк // Проблемы
воспроизводства аборигенных видов рыб. К., 2005. – С. 213-216.
4. Разработка биологических основ и методов использования растительноядных рыб как средства повышения рыбопродуктивности днепровских водохранилищ: Отчет по НИР (заключительный, 1981-1985 гг.). Часть 1.-
УкрНИИРХ, № ГР 81026893.- К., 1985.- 108 с.
5. “Вивчити механізми функціонування біогеоценозів внутрішніх водних об'єктів України загальнодержавного значення” / Звіт по НДР (заключний 2006– 2010 рр.) / ІРГ УААН. – № ДР 0110U002811; – К., 2010. – 368 с.
6. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. - К., IРГ УААН.- 1998.- 47 с.
7. "Временная методика оценки ущерба, наносимого рыбным запасам в результате строительства, реконструкции и расширения предприятий, сооружений и других объектов и проведения различных видов работ на рыбохозяйственных водоемах", затвердженої Мінрибгоспом СРСР та Держкомприроди СРСР.
8. Методика розрахунку збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних живих ресурсів, яка затверджена наказом Мінагрополітики України та Мінприроди України від 12.07.2004 р., №248/273.
9. Балтаджи Р.А. Результаты работ по акклиматизации растительноядных рыб на Украине / Р.А. Балтаджи, Л.И. Лупачева, О.М. Тарасова // Рыбн. хоз-во. – К.: Урожай, 1980. – Вып. 31. – С. 38-44.
10. Бузевич І.Ю. Біологічна характеристика популяції сазана (Cyprіnus carpіo L.) Каховського водосховища / І.Ю. Бузевич]] Таврійський науковий вісник. Вип. 78. – Херсон: Грінь Д.С., 2012. – С. 144-149.