Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 50-57
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.050
УДК 639.3:577.1

pdf35

ВПЛИВ РІЗНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ МІДІ ТА ЦИНКУ У ВОДІ НА ЖИРНОКИСЛОТНИЙ СКЛАД ПЕЧІНКИ КОРОПІВ (CYPRINUS CARPIO)

Н. Є. Янович,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, м. Львів

У статті наведено дані стосовно вмісту неетерифікованої та аніонної форм жирних кислот, а також жирних кислот загальних ліпідів у печінці коропів (Cyprinus carpio) за 1 ГДК та 2 ГДК міді (Cu) та цинку (Zn) у воді.

Ключові слова: мідь (Cu), цинк (Zn), короп (Cyprinus carpio), печінка, жирні кислоти, ліпіди у водному середовищі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Курант В.З., Хоменчук В.О., Бияк В.Я. Шляхи проникнення та вміст важких металів в організмі риб (огляд) // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47).– С. 263-269.
2. Тяжелые металлы во внешней среде: Соврем. гигиен. и токсикол. аспекты / Трахтенберг И.М., Колесников В.С., Луковенко В.П. – Минск.: Навука і тэхніка, 1994. – 285 с.
3. Грубінко В.В. Роль металів в адаптації гідробіонтів: еволюційно-екологічні аспекти // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол., 2011, № 2 (47).- С. 237-262.
4. Коваленко В.Ф. Особенности обменных процессов у рыб в условиях воздействия сублетальных концентраций меди и цинка // Гидробиол. журн.– 2004.– Т. 40, №2.– С. 97-103.
5. Dhanapakiam P., Ramasamy V.K. Toxic effects of copper and zinc mixtures on some haematological and biochemical parameters in common carp, cyprinus carpio (linn) // J. Environ. Biol.– 2001.– V. 22.– P. 105-111.
6. Radi A.A.R., Matkovics B. Effect of metal ions on the antioxidant enzyme activities, protein contents and lipid peroxidation of carp tissues // Comp. Biochem. Phys.– 1988.– V. 90, №1.– P. 69-72. http://dx.doi.org/10.1016/0742-8413(88)90099-0
7. Gregory E.M., Fridovich I. Superoxide dismutases: properties, distribution, and functions. In: Hoekstra W.G., Suttie J.W., Ganther H.E., Mertz W. (eds.). Trace
Element Metabolism in Animals. University Park Press, Baltimore, 1974.– P. 486-488.
8. Жиры в питании сельскохозяйственных животных / Пер. с англ.
Г. Н. Жидкоблиновой; Под ред. и с предисл. А. А. Алиева. – М.: Агропромиздат, 1987. – 406 с.
9. Микроэлементозы человека: этиология, классификация, органопатология // Авцын А.П., Жаворонкова АА., Риш М.А., Строчкова Л.С. М.: Медицина, 1991.– 496 с.
10. Праис В. Аналитическая атомно-абсорбционная спектрофотометрия // М.: Мир, 1976.– 354 с.
11. Рівіс Й.Ф., Федорук Р.С. Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у біологічному матеріалі. Методичний посібник // Львів.: "СПОЛОМ", 2010. 110 с.