Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 1(23): 58-64
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.01.058
УДК 597-146.3:639.371.51

pdf35

ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ РОЗМОРОЖУВАННЯ НА РУХЛИВІСТЬ ДЕФРОСТОВАНИХ СПЕРМІЇВ БІЛОГО АМУРА (CTENOPHARYNGODON IDELLA)

Д. А. Сироватка, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
В. В. Бех,  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Впровадження в рибницьку практику методу глибокого заморожування статевих продуктів риб (кріоконсервування) зумовлює необхідність постійної оптимізації параметрів процесу розморожування, важливим елементом якого є правильний підбір температури водяної бані та експозиція в ній сперми. В статті представлено результати використання різних програм розморожування та їх вплив на результати дефростації сперми білого амура (Ctenopharyngodon idella). Дослідження були проведені під час нерестової кампанії 2012 року на базі дослідного господарства «Нивка» та відділу селекції риб Інституту рибного господарства НААН. Пошук оптимального режиму дефростації проводили серед дев’яти варіантів досліду, умови кожного з яких визначались комбінацією трьох температур водяної бані: 30, 35 і 40°С і відповідними експозиціями витримування в ній пластикових соломинок із замороженою спермою білого амура ? 10, 20 та 30 секунд. Найкращий результат за такими параметрами, як загальний час руху та вихід живих сперміїв у дефростованій і активованій спермі отримали за температури 35°С та експозиції 30 с. При використанні такої програми кількість живих сперматозоїдів сягала 77,4±0,57%, а час їх руху становив 75±2,0 с. Для перевірки запліднюючої здатності дефростованої сперми проводили осіменіння овульованої ікри. Заплідненість ікри становила 85,6±2,8%, що свідчить про фертильність отриманої сперми.

Ключові слова: кріоконсервування, режими розморожування, білий амур (Ctenopharyngodon idella), запліднююча здатність дефростованої сперми, овульована ікра.

ЛІТЕРАТУРА

1. Андреев А.А. Замораживание растворов антифризных веществ / А.А. Андреев, Н.Н. Петропавлов // Биофизика живой клетки: Сб. науч. тр. ИБК РАН. – 1994. – Т.6. – С. 65-67
2. Балтаджі Р.А. Технологія відтворення рослиноїдних риб у внутрішніх водоймах України. – К.: УААН ІРГ, 1996. – 82 с.
3. Безусий О.Л. Вивчення впливу кріоконсервування та довгострокового зберігання сперми амурського сазана на життєстійкість личинок. / О.Л. Безусий, Є.Ф. Копєйка та ін. // «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» ІV міжнар. іхтіолог. наук.-практ. конф. – Одеса., 2011. - С. 30-32.
4. Бергман Ю.Э. Криоконсервация геномов гидробионтов / Ю. Э. Бергман, Т.Х. Найденко // Бюлл. ДВО РАН. – 1992. - № 1-2. – С. 76-84.
5. Вепринцев Б Н. Сохранить генофонд рыб и водных беспозвоночных / Б. Н. Вепринцев, С. А. Пилиев // Рыбн. хоз-во. – 1989. - № 6. – С. 29-32.
6. Гахова Э.Н. Криоконсервация гамет и личинок водных беспозвоночных / Э. Н. Гахова, Н. Р. Чекурова // Биофизика живой клетки: Сб. науч. тр. ИБК РАН. – 1994. –Т.6. – С. 104-110.
7. Гречковская А.П. Рекомендации по селекции белого и пестрого толстолобиков в условиях прудовых и тепловодных хозяйств Украины (первый тап) / А.П. Гречковская, Е. Е. Басалкевич – Львов. 1990 – 22 с.
8. Животова Е.Н. Фазовые переходы и стеклование в водных растворах
оксиэтилированного глицерина при температурах ниже 273 К / Е. Н. Животова, А. В. Зинченко, Л. Г. Кулешова и др. // Биофизика живой клетки. - 2008. - Т. 9. - С. 52 - 53.
9. Казаков Р.В. Определения качества половых продуктов самцов рыб
(методические указания). – Ленинград: ГосНИОРХ, 1978. – 15 с.
10 . Каранова М.В. Антифризные свойства низкомолекулярных гликопротеидов из крови полярных рыб /М. В. Каранова // Биофизика живой клетки: Сб. науч. тр. ИБК РАН, 1994. – Т.6. – С. 68-73.
11 . Катасонов В.Я. Формирование генетической коллекции спермы рыб в низкотемпературном банке / В. Я. Катасонов, Л. И. Цветкова, В.И. Ананьев // Рыбн. хоз-во. Сер. аквакультура: информ. пакет ВНИЭРХ. - 1994. - Вып. 1. - С. 14 - 16.
12 . Копейка Е.Ф. Состояние и некоторые перспективы работ по криоконсервации половых клеток рыб / Е. Ф. Копейка, В. И. Ананьев// Рыбн. хоз-во. Сер. аквакультура: информ. пакет ВНИЭРХ. – 1994. – Вып.1. – С. 8 - 14.
13 . Цветкова Л.И. Влияние антифризных гликопротеинов на качество криоконсервированной спермы рыб / Л. И. Цветкова, М. В. Каранова //
Цитология. – 1994. – Т. 36 № 11. – С. 1157 – 1163.
14 . Цветкова Л И. Методическое пособие по криоконсервации спермы карпа, лососевых и осетровых рыб / Л. И. Цветкова, С. И. Савушкина, Л. Н. Титарева
– М.: ВНИИПРХ, 1997. – 10 с.
15. Ilker Y. Effect of different thawing rates on motility and fertilizing capacity of cryopreserved grass carp (ctenopharyngodon idella) sperm / Y. Ilker, Y. Bozkurt, M.
Kemal // Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 25/2011/1.
16. Sutton D.L. University of Florida Bulletin 867, Department of Fisheries and Aquacultural Sciences / D. L. Sutton, V. V. Vandiver // Florida Cooperative Extension Service, Institute of Food and Agricultural Sciences. – 2006.
17. Withler F.C. Cryopreservation of spermatozoa of some freshwater fishes cultured in South and Southeast Asia / F. C. Withler F.C // Aquaculture 1981/1982. – V. 26. – P. 395 – 398 http://dx.doi.org/10.1016/0044-8486(82)90174-0