Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 17-23
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.017
УДК 574.2

pdf35

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ERYSIPELOTHRIX RHUSIOPATHIAE З RICCIA FLUITANS У ГІДРОБІОЦЕНОЗАХ

О. В. Гулай, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ
О. М. Жукорський, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Національна академія аграрних наук України, м. Київ

Мета. Дослідження особливостей екологічних зв’язків між патогенними бактеріями Erysipelothrix rhusiopathiae та річчією плаваючою (Riccia fluitans).

Методика. Водні розчини з зажиттєвими та постлетальними виділеннями R. fluitans стерилізували шляхом фільтрації під вакуумом через фільтри з діаметром пор 0,2 мкм. Після додавання культур E. rhusiopathiae дослідні зразки містили виділення річчії плаваючої у розведеннях 1:10, 1:100, 1:1000 та 1:10000. Як контроль використовували стерильну воду з водогону в об’ємі, аналогічному дослідним зразкам, в яку додавали таку ж кількість культури E. rhusiopathiae. Після 48-годинної експозиції зразків відбирали проби для визначення щільності популяцій бактерій.

Результати. Речовини, що R. fluitans виділяє у середовище в період активної вегетації, здатні здійснювати стимулюючий вплив на щільність популяцій E. rhusiopathiae лише у малих розведеннях. В результаті процесів розкладу R. fluitans виділяються речовини, які бактерії E. rhusiopathiae здатні використовувати, активно збільшуючи свою щільність у середовищі існування. У гідробіоценозах між R. fluitans та бактеріями E. rhusiopathiae формуються біотичні зв’язки топічного типу, внаслідок чого у заростях цієї рослини еризипелотрикси знаходять сприятливі умови існування впродовж усього року.

Наукова новизна. Вперше досліджені екологічні взаємозв’язки патогенних бактерій E. rhusiopathiae з водною рослиною R. fluitans.

Практична значимість. Патогенні бактерії E. Rhusiopathiae, перебуваючи у складі прісноводних екосистем, можуть становити загрозу зараження людей та тварин. Екологічні чинники, що впливають на чисельність та існування еризипелотриксів у водоймах, мають важливе епідеміологічне та епізоотичне значення.

Ключові слова: річчія плаваюча (Riccia fluitans), зажиттєві та постлетальні виділення, Erysipelothrix rhusiopathiae, стимулюючий вплив, екологічні зв’язки.

ЛІТЕРАТУРА

1. Эпидемиологические аспекты экологии бактерий / [Литвин В. Ю., Гинцбург А. Л., Пушкарева В. И. и др.]. ― М. : Фармарус–Принт, 1998. ― 255 с.
2. Борисович Ю. Ф. Инфекционные болезни животных : Справочник / Ю. Ф. Борисович, Л. В. Кириллов; под. ред Д. Ф. Осидзе. ― М. : Агропромиздат, 1987. ― 288 с.
3. Головачева В.Я. Сохранение возбудителя псевдотуберкулеза, листериоза и эризипелоида в почве нор грызунов / В.Я. Головачева // Особо опасные инфекции в Сибире и Дальнем Востоке : Доклад Иркутского противочумного института. ― 1966. ― С. 73―75.
4. Воронин Е. С. Рожа свиней: профилактика и меры борьбы / Е. С. Воронин, М. В. Воронина. ― М. : ВНИИТЭНагропром, 1987. ― 46 с.
5. Экология микроорганизмов / [Нетрусов А. И., Бонч-Осмоловская Е. А., Горленко В. М. и др.]. ― М. : Академия, 2004. ― 272 с.
6. Шустова Н. М. Природные резервуары условно-патогенных бактерий / Н. М. Шустова, Ю. А. Дубровский // Потенциально патогенные бактерии в природе. ― 1991. ― С. 30―42.
7. Сомов Г. П. Сапрофитизм и паразитизм патогенных бактерий: экологические аспекты / Г. П. Сомов, В. Ю. Литвин. ― Новосибирск : Наука, 1988. ― 203 с.
8. Определитель высших растений Украины / [Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н. и др.]. ― К. : Наукова думка, 1987. ― 546 с.
9. Чорна Г. А. Рослини наших водойм / Чорна Г. А. ― К. : Фітосоціоцентр, 2001. ― 134 с.
10. Садчиков А. П. Гидроботаника: прибрежно-водная растительность / А. П. Садчиков, М. А. Кудряшов. ― М. : Академия, 2005. ― 240 с.
11. Урбах В. Ю. Биометрические методы / Урбах В. Ю. ― М. : Наука, 1964. ― 412 с.