Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 97-108
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.097
УДК 636.087.7

pdf35

ФІТОТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗТОРОПШІ ПЛЯМИСТОЇ (SILYBUM MARIANUM) ТА ЇЇ ВИКОРИСТАНННЯ В ГОДІВЛІ ТВАРИН

М. З. Кориляк, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Вплив різних чинників на якість продукції тваринництва спонукає до пошуку нових альтернативних методів підвищення продуктивності. Тому важливим є вивчення біологічно активних добавок рослинного походження, яким притаманний широкий спектр дії, низька токсичність, високий вміст біологічно активних речовин та позитивний вплив на імунну систему організму. В даний час широкого застосування в медицині набула розторопша плямиста, яка є одним з найбільш вивчених лікарських засобів рослинного походження в гематології. Інтерес до цієї рослини, насіння якої містить біля 200 різних за дією компонентів, і створених на її основі препаратів, постійно зростає. У плодах розторопші виявлена рідкісна біологічно активна речовина – силімарин. Саме завдяки вмісту силімарину їй властивий винятковий лікувальний ефект. Препарати з насіння розторопші мають гепатопротекторні, деінтоксичні, протизапальні, гемостатичні, імуномодулюючі, антиоксидантні та інші властивості, завдяки яким нормалізується функція печінки, жовчогінних шляхів, селезінки та інших органів при патологічних станах.

Методика. Об`єктом дослідження була росторопша плямиста, матеріалом для дослідження ― дані про її вплив на різні види тварин, зокрема їх фізіологію та біохімію. Також у дослідженні були використані нормативно-довідкові дані, результати спеціальних обстежень, дані інформаційної мережі Інтернет тощо.

Результати. Застосування препаратів з розторопші плямистої у ветеринарії та зоотехнії підтверджують механізм дії цієї лікарської рослини, яка позитивно впливає на показники продуктивності, забезпечує 100 % вихід, підвищуючи добові прирости, профілактичне та загальне оздоровлення (особливо органів травлення), згладжує стресові ситуації, що є важливим для отримання високоякісної продукції.

Наукова новизна. В природних умовах Лісостепу України розторопша плямиста не поширена, тому для отримання лікарської сировини її потрібно цілеспрямовано вирощувати в культурних посівах. Останнім часом розторопшу активно почали вирощувати в садах, на угіддях і полях сільськогосподарських підприємств України в якості лікарської рослини.

Практична значимість. Виходячи з унікальних фармакологічних властивостей і поживної харчової цінності росторопші плямистої, актуальним і доцільним є подальше її вивчення та застосування в рибництві.

Ключові слова: розторопша плямиста (Silybum marianum), силімарин, печінка, гепатопротектор, імуномодулятор, тварини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Ноллед Лоуд. Європа проти антибіотиків / Ноллед Лоуд // Тваринництво України. — 2005. — № 2. — С. 19—20.
2. Доклиническое изучение безопасности фитопрепаратов, обладающих гепатопротекторными свойствами / Л. В. Крепова, В. В. Бортникова, А. А. Шкаренков [и др.] // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения : 8 Междунар. съезд «Фитофарм 2004», 21–23 июня 2004 г. : материалы. —СПб, 2004. — С. 111—114.
3. Носенко Ю. Розторопша плямиста — «подарунок Діви Марії» / Ю. Носенко // Пропозиція. — 2009. —№ 11 (16). — С. 30—32.
4. Расторопша пятнистая — от интродукции к использованию / С. В. Поспелов, В. Н. Самородов, А.С. Болоховец [и др.] // История, биология и технология возделывания : монография. — Полтава, 2008. — С. 6—26.
5. Поспелов С. В. Расторопша пятнистая: вопросы биологии, культивирования и применения / Поспелов С. В., Самородов В. Н., Кисличенко В. С. — Полтава, 2008. — С. 164.
6. Гордієнко А. Д. Вплив таблеток силібору, одержаних за новою технологією, на функціональну активність мікросом / А. Д. Гордієнко // Вісник фармації. — 1997. — № 1 (15). — С. 109—111.
7. Лушпа В. І. Розторопша плямиста в офіційній та народній медицині / В.І. Лушпа // Фітотерапія в Україні.— 2001. — № 4. — С. 38.
8. Особливості хімічного складу розторопші плямистої / М. Д. Колесник, С. О. Семенов, І. Б. Баньковська [та ін.] // Вісник Полтавської державної академії. — 2007. — № 1. — С. 93—95.
9. Колесник М. Д. Фітопрепарати в тваринництві / М. Д. Колесник // Ефективне тваринництво. — 2007. — № 1. — С. 18.
10. Цветковые растения, их химический состав, использование. Растительные ресурсы CССР / Ботан. ин-т им. В. Л. Комарова РАН; / сост. Балабас Г. М. и др.; отв. ред. Соколов П. Д. — СПб. : Наука, 1993. —349 с.
11. Никиткина А. К. Расторопша пятнистая / А. К. Никиткина, В. А. Гущина, Н. Д. Агапкина.— Пенза : Пензенская гос. с-х. акад., 2003.
12. Pradhan S. C. Hepatoprotective herbal drug, silymarin from experimental pharmacology to clinical medicine / S. C. Pradhan, C. Girish // Indian. J. Med. Res. — 2006. — Vol. 124, № 5. — P. 491—504.
13. WHO monographs on selected medicinal plants // Fructus Silybi Mariae. Vol. 2. — Geneva : World Health Organization, 2002. — P. 300—316.
14. Post-White J. Advances in the use of milk thistle (Silybum marianum) / E. J. Ladas, K. M. Kelly // Integr. Cancer Ther.— 2007. ― Vol. 6 (2). — Р. 104—109. http://dx.doi.org/10.1177/1534735407301632
15. Greenlee H. Clinical applications of Silybum marianum in oncology / K. Abascal, E. Yarnell, E. Ladas // Integr. Cancer Ther. — 2007. ― Vol. 6, № 2. — Р. 158—165. http://dx.doi.org/10.1177/1534735407301727
16. Vogel G. Protection by silibinin against Amanita phalloides intoxication in beagles. / G. Vogel, B. Tuchweber, W. Trost [et al.] // Toxicol. Appl. Pharmacol. — 1984. — Vol. 73 (3).— Р. 355—362. http://dx.doi.org/10.1016/0041-008X(84)90087-5
17. Болоховець Г. С. Трава розторопші плямистої – перспективне джерело природних сполук / Г. С. Болоховець, В. С. Кисличенко // Наука і соціальні проблеми суспільства: медицина, фармація, біотехнологія : III Міжнар. наук.-практ. конф. : тези доп. — Х. : Вид-во НФаУ, 2003. —С. 49.
18. Wellington K. Silymarin: a review of its clinical properties in the management of hepatic disorders / K. Wellington, B. Jarvis // BioDrugs. — 2001. — Vol. 15, № 7. — Р. 465—489. http://dx.doi.org/10.2165/00063030-200115070-00005
19. Гаммерман А. Ф. Лекарственные растения (Растения-целители) : Справочное пособие. / Гаммерман А. Ф., Кадаев Г. Н., Яценко-Хмелевский А. А. ― [4-е изд.]. — М. : Высш. шк., 1990. — 542 с.
20. Справочник по лекарственным растениям / [Задорожний А. М., Калукин Г. М., Соколов С. Я. и др.]. — М. : Лесная промышленность, 1988. — 412 с.
21. Драных Л. И. Исследования по изысканию лекарственных средств природного происхождения / Л. И. Драных, Л. Г. Доманенко // Всесоюзная научн. конф. : тезисы докладов. — Ленинград, 1981. — С. 18.
22. Болоховец А. С. Применение масла семян расторопши пятнистой в косметологи / А. С. Болоховец, В. С. Кисличенко // Косметичні і парфумерні засоби та технології майбутнього : наук.–практ. конф., 8 груд. 2006 р. : тези доп. — Х. : Видав. НФаУ, 2006. — С. 15.
23. Солодовніченко Н.М. Лікарська рослинна сировина та фітопрепарати / Н.М. Солодовніченко, М.С. Журавльов. — Харків : МТК-Книга, 2003. — 408 с.
24. Kren V. Silybin and silymarin – new effects and applications / V. Kren, D. Walterova // Biomed. Pap. Med. Fac. Univ. ― Palacky Olomouc Czech Repub. — 2005. ― Vol. 149, № 1.— Р. 29–41. http://dx.doi.org/10.5507/bp.2005.002
25. Tamayo C. Review of clinical trials evaluating safety and efficacy of milk thistle (Silybum marianum) Gaertn. / C. Tamayo, S.L. Diamond // Integr. Cancer Ther. — 2007. ― Vol. 6 (2). — Р. 146—157. http://dx.doi.org/10.1177/1534735407301942
26. Luper S. A review of plants used in the treatment of liver disease: Part 1 / Luper S. // Altern. Med. Rev. — 1998. — Vol. 3, № 6. — Р. 410—421.
27. Колесник М. Д. Застосування розторопші плямистої поросятам / М. Д. Колесник, І. Б. Баньковська // Тваринництво України. — 2008. — № 2. — С. 32—34.
28. Колесник М. Д. Складові ефективності використання розторопші плямистої / М. Д. Колесник, І. Б. Баньковська, О. І. Костенко // Вісник Полтавської державної академії. — 2009. —№ 1. — С. 76—77.
29. Чекман І. С. Клінічна фітотерапія / І. С. Чекман // Природа лікує. — К. : Рада, 2000. — С. 510.
30. Низамов Р. С. Эффективность использования шрота расторопши в кормлении молодняка овец : автореф. дис. … кандидата с.-х. наук : спец. 06.02.02 «Кормление с.-х. животных и технология кормов» / Р. С. Низамов — Дубровицы, 2001. —26 с.
31. Харів І. І. Вплив бровітакокциду і порошку плодів розторопші плямистої на показники клітинного імунітету інтактних індиків / І. І. Харів // Вісник Сумського національного аграрного університету. — 2012, Вип. 7 (31). — С. 94—97. ― Серія: Ветеринарна медицина.