Ribogospod. nauka Ukr., 2013; 4(26): 59-65
DOI: https://doi.org/10.15407/fsu2013.04.060
УДК [639.3.043.2]:[639.311:631.8]

pdf35

ФОРМУВАННЯ БАКТЕРІО-ЗООПЛАНКТОННОЇ СКЛАДОВОЇ ПРИРОДНОЇ КОРМОВОЇ БАЗИ ВИРОЩУВАЛЬНИХ СТАВІВ ПІД ВПЛИВОМ ТРАДИЦІЙНИХ ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ

С. А. Кражан, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Н. М. Москаленко, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
С. А. Коба, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Інститут рибного господарства НААН, м. Київ

Мета. Визначення параметрів розвитку бактеріо – та зоопланктону у вирощувальних ставах із застосуванням традиційних добрив: перегною великої рогатої худоби (ВРХ) та пташиного посліду за сучасних умов ведення рибництва.

Методика. Опрацювання матеріалів щодо дослідження умов та розвитку природної кормової бази, хімічного аналізу води, в ставах, проводили згідно з загально - прийнятими методиками.

Результати. Розглянуто формування бактеріо-зоопланктонної складової природної кормової бази вирощувальних ставів Іркліївського риборозплідника рослиноїдних риб під впливом традиційних органічних добрив ― пташиного посліду (з розрахунку 0,12 т/га) та перегною ВРХ (з розрахунку 2,0 т/га). В кожен став посаджено по 40,0 тис.екз./га підрощеної личинки нивківського лускатого коропа, з підсадкою личинок гібридів товстолобів ― 28,0 тис.екз./га та білого амуру ― 1,0 тис.екз./га. Досліджено якісний та кількісний розвиток бактеріо- та зоопланктону рибницьких ставів. Результати свідчать, що розвиток вивчених груп безхребетних зоопланктону в виробничих ставах не мав суттєвих відмінностей, крім коловерток, група яких переважала в ставу з внесенням перегною у 3,6 разу за біомасою.

Наукова новизна. Визначені параметри розвитку бактеріо – та зоопланктону при застосуванні традиційних органічних добрив при сучасному веденні рибного господарства.

Практична значимість. Отримані кількісні показники розвитку бактеріо – та зоопланктону вирощувальних ставів з водопостачанням з Кременчуцького водосховища, при застосуванні перегною ВРХ та пташиного посліду можна запропонувати як оптимальні значення на сучасному етапі виробництва рибної продукції.

Ключові слова: бактеріопланктон, зоопланктон, пташиний послід, перегній великої рогатої худоби.

ЛІТЕРАТУРА

1. Мовчан В. А. Экологические основы интенсификации рос карпа. ― К., 1948. ― 352 с.
2. Винберг Г. Г. Удобрение прудов / Г. Г. Винберг, В. П. Ляхнович. ― М., 1965. ― 272 с.
3. Харитонова Н. Н. Биологические основы интенсификации прудового рыбоводства / Н. Н. Харитонова. ― К. : Наукова думка, 1984. ― 195 с.
4. Воронова Г. П. Исследования в рыбоводстве нетрадиционных видов удобрений / Г. П. Воронова / Вопросы рыбного хазяйства Беларуси. ― Минск-2011. ― Вып. 27. ― С. 42 ― 49.
5. Студенцова Н. А. Влияние влажных кормосмесей из отходов консервной промышленности на развитие естественной кормовой базы, рост карпа и растительноядных рыб / Н. А. Студенцова, Е. П. Жердеева // Проблемы воспроизводства растительноядных рыб, их роль в аквакультуре : межд.науч.-практ. конф. ― Краснодар. ― 2000. ― С. 124 ― 126.
6. Цьонь Н. І. Застосування зернової барди в якості органічного добрива для підвищення рибопродуктивності вирощувальних ставів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільгосп. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Н. І. Цьонь. ― К., 2011. ― 20 с.
7. Григоренко Т. В. Природна кормова база та рибопродуктивність вирощувальних ставів при внесенні пивної дробини : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. сільгосп. наук : спец. 06.02.03 «Рибництво» / Т. В. Григоренко. ― К., 2012 ― 19 с.
8. Кражан С. А. Нетрадиційні органічні добрива у формуванні природної кормової бази та рибопродуктивності вирощувальних ставів / С.А Кражан, Т. В. Григоренко, Н.П. Чужма, [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Біологія. Спец. Вип. Гідроекологія. ― 2010. ― № 2. ― С. 283 ― 286.
9. Алекин О. А. Руководство по химическому анализу вод суши / Алекин О. А., Семенов А. Д., Скопинцев Б. А. ― Л. : Гидрометеоиздат, 1973. ― 262 с.
10.Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод / [О. М. Арсан, О. А. Давидов, Т. М. Дьяченко та ін. ]; за ред. В. Д. Романенка. ― Ін-т гідробіології НАН України. ― К. : Логос, 2006. ― 408 с.
11.Кузнецов С.И. Методы изучения водных микроорганизмов / С. И. Кузнецов, Г. А. Дубинина. ― М. : Наука, 1989. ― 285 с.